A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Дорошівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

Проект рішення №2. Про сільський бюджет Дорошівської сільської ради Вознесенського району на 2019 рік.

УКРАЇНА

ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Від 20 грудня 2018 року                      № 2           ХХУ  сесія   сьомого скликання

с.Дорошівка                                                               

 

 Про сільський  бюджет

 Дорошівської сільської ради

 Вознесенського району на 2019 рік

         

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Дорошівська сільська  рада вирішила:
               

1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 19736400 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету - 19641400 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету - 95000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  19736400 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету - 19641400 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету - 95000 гривень з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 19000 гривень, що становить 1 відсоток видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 30000 гривень, що становить 1,5 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами ,  у тому числі по загальному фонду - 19641400 гривень та  спеціальному фонду - в сумі  95000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік у складі видатків сільського бюджету обсяги цільових міжбюджетних трансфертів, які передаються до бюджетів міста Вознесенська та Вознесенського району, згідно з додатком 3 до цього рішення:

Надати право сільському голові, за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету та  фінансів, за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що відповідно вплине на обсяг сільського бюджету, у тому числі: збільшення або зменшення дохідної,  видаткової частин сільського бюджету чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету, а також перерозподіляти їх з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків із внесенням змін до розпису сільського бюджету Дорошівської сільської ради, проводити шляхом видання відповідного розпорядження сільського голови.

 

       4.Делегувати районному бюджету Вознесенського району виконання повноважень на здійснення видатків бюджету Дорошівської сільської ради в 2019 році за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:

 

-виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;

 

-надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами;

 

-надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

 

-виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків.

 

Рекомендувати голові Вознесенської районної ради  розглянути на черговій сесії питання щодо прийняття повноважень на здійснення видатків бюджету Дорошівської сільської  ради у 2019 році на виплату пільг, субсидій та державних допомог населенню, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

5. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію     місцевих галузевих програм на загальну суму 1401852 гривень, у тому  числі на виконання програм  по загального фонду бюджету - у сумі 1401852 гривень,  згідно з додатком 4 до цього рішення.

 6.Установити, що у  загальному  фонді  сільського бюджету  на                  2018 рік:

        до  доходів  належать  надходження, визначені ст.64, 101, 97  Бюджетного  кодексу  України;

        джерелами формування  у  частині  фінансування  є  надходження  визначені ст.64  Бюджетного  кодексу України.

 

7.  Установити, що у  спеціальному  фонді  сільського бюджету  на            2018 рік:

        до  доходів  належать  надходження, визначені ст.69-1,71 Бюджетного  кодексу  України;

джерелами формування у частині фінансування є  надходження, які визначені  статтею 72 та пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного  кодексу України.

 

8. Установити, що відповідно до статей 59, 80 Бюджетного кодексу України у 2018 році встановлюється звітність про виконання сільського бюджету:

квартальний та річний звіти про виконання сільського бюджету у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду подаються постійній комісії   з питань планування, бюджету та  фінансів за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України, після чого депутати сільської ради затверджують звіт про виконання сільського бюджету або приймають інше рішення з цього приводу;

органи, що контролюють справляння бюджету, надають сільському голові відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60 Бюджетного кодексу України.

9. Затвердити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці  працівників бюджетних установ;

- нарахування на оплату праці ;

  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

  - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

  - забезпечення продуктами харчування;

- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

  - оплата енергосервісу.

10.Розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень.

У разі наявності у розпорядника бюджетних коштів – виконавця бюджетних програм простроченої  кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв управління Державної казначейської служби України у Вознесенському районі здійснює платежі загального фонду за видатками (крім тих, що передбачено пунктом 9 цього рішення) лише після погашення такої заборгованості.

 

11. Установити, що після прийняття рішення «Про сільський бюджет  Дорошівської сільської ради Вознесенського району на 2019 рік» внесення змін до бюджетних  призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету».

 

12. Відповідно до  статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати         право сільському голові отримувати у порядку, визначеному  Кабінетом Міністрів країни, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду  за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах  без нарахування  відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

13. У випадку невиконання запланованих обсягів надходжень до сільського бюджету на 2019 рік, визначених розписом сільського бюджету, головний розпорядник коштів (сільська рада) забезпечує взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише по захищених статтях видатків.

 

14. З метою наповнення власних дохідних джерел сільського бюджету,  забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ та виконання місцевих програм сільського бюджету надати право виконавчому органу сільської ради  на конкурсних засадах здійснювати розміщення  тимчасово вільних бюджетних коштів на рахунках сільського бюджету, у банківських установах на умовах депозитного обслуговування бюджетних коштів відповідно до Порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

15. Відповідно норм Бюджетного кодексу України:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснити управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечувати у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

16. Здійснити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17.Додатки 1 – 4  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

         18. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

 

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію          сільської ради з питань планування, бюджету та  фінансів.

 

 

 

      Голова сільської ради                                                        О.А.Ігнатов

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь