A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Дорошівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Дорошівської сільської ради

„Про місцеві податки та збори на 2018 рік“

 

         Пропозиції та зауваження щодо проекту рішення  приймаються розробником від фізичних  осіб,  фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб у письмовій формі за адресою: 57570, с.Дорошівка, вул. Миру, 65.

 Пропозиції приймаються протягом  одного місяця  з  дня  оприлюднення  проекту  регуляторного  акту.

 

І. Визначення  проблеми

Податковий кодекс України є законодавчим актом вищої юридичної сили, який регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.  

Відповідно до статті 10 Податкового Кодексу міські ради, в межах своїх повноважень, приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів, а саме:

місцеві податки:

1) єдиний податок;

2) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

3) транспортного податку;

4) плати за землю.

Встановлення місцевих податків і зборів, не передбачених Кодексом, забороняється. Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій органи місцевого самоврядування зобов’язані переглянути рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всіх членів територіальної громади. Зміни в податковому законодавстві на державному рівні викликають необхідність, на підставі таких змін, відкоригувати на місцевому рівні ставки податку на нерухоме майно, відмінне під земельної та визначити пільги для оподаткування даним податком, привести у відповідність до норм діючого законодавства ставки по єдиному та земельному податку. Крім того, мотивацією для прийняття даного рішення є те, що згідно з нормами цього Кодексу, не встановлення відповідних місцевих податків і зборів спричинить значні втрати до бюджету Дорошівської сільської ради, оскільки справляння таких податків буде здійснюватись із застосуванням їх мінімальних ставок.  

Визначені місцеві податки і збори, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду сільського бюджету ОТГ і кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та благоустрій територій територіальної громади. Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є: платники місцевих податків і зборів; органи державної податкової служби, на які покладені функції зі справляння місцевих податків і зборів; сільська рада, яка повинна чітко дотримуватися принципу верховенства закону. Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення сільської ради „Про місцеві податки та збори на 2018 рік“. Можливість внесення змін до діючих регуляторних актів розглянуто як альтернативний варіант вирішення проблеми у розділі 3 цього АРВ.

 

         За даними звіту бухгалтерії Дорошівської сільської ради про виконання доходної частини бюджету двух сіл Дорошівка та Білоусівка за 2016 рік сплачено до бюджету 3161,707 тис.грн.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб'єкти господарювання,

Так

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

Так

 

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Проект регуляторного акта „Про місцеві податк та збори на 2018 рік“ розроблено на виконання вимог Податкового кодексу України та спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі АРВ, в цілому. Основними цілями його прийняття є:

приведення чинного регулювання у відповідність до норм Податкового- кодексу України; 

збільшення надходжень до бюджету ОТГ у вигляді місцевих податків і зборів, зокрема: єдиному податку; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; земельному податку;

підвищення мотивації громадян до зайняття окремими видами підприємницької діяльності шляхом диференційованого підходу до встановлення ставок єдиного податку; 

відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податків та зборів;

вдосконалення відносин між Дорошівською сільською радою, податковою інспекцією та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками і зборами.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Під час розробки проекту рішення міської ради „Про місцеві податки та збори на 2018 рік“ було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. Відмова від введення в дію запропонованого акта.

    Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акта призведе до виникнення непорозумінь між платниками податків та органами державної податкової служби щодо порядку справляння місцевих податків і зборів на території сіл Дорошівка та Білоусівка . Одночасно з цим не буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства.

2. Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу.

    Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства належить Дорошівській сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

3. Прийняття даного регуляторного акта.

    Прийняття місцевих податків і зборів дозволить розв’язати визначену проблему в цілому. Положення про місцеві податки і збори розроблено із врахуванням загальних засад встановлення і відповідають нормам Податкового кодексу України. Порівняно з існуючою ситуацією цей регуляторний акт дасть змогу привести у відповідність ставки та вдосконалити відносини, що виникають у процесі оподаткування. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Затвердження  ставок місцевих податків та зборів на  державному рівні

     Чинне законодавство не регламентує механізму встановлення місцевих податків та зборів фіксованою сумою, а надає повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати їх ставки

Встановлення максимальних ставок місцевих податків та зборів

 

Прийняте рішення дасть можливість впорядкувати та вдосконалити систему оподаткування на місцевому рівні, розширити базу оподаткування  та отримати в подальшому додатковий обсяг надходжень до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади.  Забезпечить  збільшення надходжень до бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку села.

Встановлення мінімальних ставок місцевих податків та зборів

Наслідком такого вирішення проблеми буде несправедливі ставки місцевих податків та зборів для всіх без винятку суб’єктів господарювання, відсутність стимулювання розвитку підприємництва. Це призведе до зменшення надходжень до бюджету Дорошівської сільської ради, згортання сільських соціальних програм.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Затвердження  ставок місцевих податків та зборів на  державному рівні.

 

Законодавство не регламентує механізму встановлення місцевих податків та зборів фіксованою сумою, а надає повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати ставки місцевих податків та зборів

Встановлення максимальних ставок місцевих податків та зборів.

 

Дасть можливість       в подальшому отримати додатковий обсяг надходжень до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади,          забезпечить  збільшення надходжень до бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку села.

 

Встановлення мінімальних ставок місцевих податків та зборів

 

Наслідком такого вирішення проблеми буде несправедливі ставки місцевих податків та зборів для всіх без винятку суб’єктів господарювання, відсутність стимулювання розвитку деяких видів підприємницької діяльності. Це призведе до неповного врахування інтересів членів територіальної громади через зменшення надходжень до сільськогобюджету, згортання сільських соціальних програм.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Затвердження  ставок місцевих податків та зборів на  державному рівні.

 

Сплата місцевих

податків та

зборів.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків та зборів.

 

Скорочення кількості суб’єктів підприємницької діяльності

Встановлення мінімальних ставок місцевих податків та зборів.

Сплата місцевих податків та зборів у мінімальному обсязі.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2

19

37

1570

1628

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,56

1,17

2,27

96

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Затвердження  ставок місцевих податків та зборів на  державному рівні.

 

Вирішення проблеми за її допомогою  неможливе, тому що чинне законодавство не регламентує механізму встановлення ставок місцевих податків та зборів фіксованою сумою, а надає повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати ставки місцевих податків та зборів.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків та зборів.

Дасть можливість       впорядкувати та вдосконалити оподаткування СПД.

 

Встановлення мінімальних ставок місцевих податків та зборів.

Наслідком такого вирішення проблеми буде несправедливі ставки місцевих податків та зборів для всіх без винятку суб’єктів господарювання.

Будуть сплачуватись низькі розміри ставок місцевих податків та зборів.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Встановлення місцевих податків та зборів на  державному рівні

-

Альтернатива 2

Встановлення максимальних ставок місцевих податків та зборів

-

Альтернатива 3

Встановлення мінімальних ставок місцевих податків та зборів

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Затвердження  ставок  місцевих податків та зборів на  державному рівні.

1

Вирішення проблеми за її допомогою  неможливе, тому що чинне законодавство не регламентує механізму встановлення ставок місцевих податків та зборів фіксованою сумою, а надає повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати ставки місцевих податків та зборів . Альтернатива відхилена.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків та зборів.

4

   Прийняте рішення дасть можливість       впорядкувати оподаткування СПД, розширити базу оподаткування  та отримати в подальшому додатковий обсяг надходжень до сільського бюджету об’єднаної територіальної громади.  Забезпечить  збільшення надходжень до бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку села. Вказаний спосіб забезпечує досягнення мети розробки проекту. Альтернатива за цих умов є прийнятною.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Встановлення мінімальних ставок місцевих податків та зборів.

2

Альтернатива відхилена, оскільки наслідком такого вирішення проблеми буде несправедливі ставка місцевих податків та зборів, для всіх без винятку суб’єктів господарювання, відсутність стимулювання розвитку сфери надання різноманітних  послуг. Це призведе до неповного врахування інтересів членів територіальної громади через зменшення надходжень до бюджету ОТГ, згортання сільських соціальних програм. Вказаний спосіб також не забезпечує досягнення мети розробки проекту.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Затвердження  ставок місцевих податків та зборів на державному рівні.

 

Законодавство не регламентує механізму встановлення ставок місцевих податків та зборів фіксованою сумою, а надає повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати ставки місцевих податків та зборів.

Законодавство не регламентує механізму встановлення ставок для  платників податків фіксованою сумою, а надає повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати ставки місцевих податків та зборів. Альтернатива не прийнятна.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків та зборів.

Прийняте рішення дасть можливість       впорядкувати та вдосконалити систему оподаткування СПД, розширити базу оподаткування  та отримати в подальшому додатковий обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади.  Забезпечить  збільшення надходжень до бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку сільської ОТГ.

 

 Прийняте рішення дасть можливість       впорядкувати та вдосконалити систему оподаткування СПД, розширити базу оподаткування  та отримати в подальшому додатковий обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади.  Забезпечить  збільшення надходжень до бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку села. Вказаний спосіб забезпечує досягнення мети розробки проекту. Альтернатива за цих умов є прийнятною.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Встановлення мінімальних ставок місцевих податків та зборів.

 

Наслідком такого вирішення проблеми буде несправедливі ставки місцевих податків та зборів для всіх без винятку суб’єктів господарювання, відсутність стимулювання розвитку сфер надання різноманітних послуг. Це призведе до неповного врахування інтересів членів територіальної громади через зменшення надходжень до сільського бюджету, згортання міських соціальних програм.

 

Альтернатива відхилена, оскільки наслідком такого вирішення проблеми буде несправедливі ставки місцевих податків та зборів для всіх без винятку суб’єктів господарювання, відсутність стимулювання розвитку підприємницької діяльності. Це призведе до неповного врахування інтересів членів територіальної громади через зменшення надходжень до бюджету Дорошівської сільської ради, згортання сільських соціальних програм. Вказаний спосіб також не забезпечує досягнення мети розробки проекту.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Встановлення максимальних ставок місцевих податків та зборів

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.

Встановлення мінімальних ставок місцевих податків та зборів.

Альтернатива відхилена, оскільки наслідком такого вирішення проблеми буде несправедливі ставки місцевих податків та зборів для всіх без винятку суб’єктів господарювання, відсутність стимулювання розвитку діяльності СПД. Це призведе до неповного врахування інтересів членів територіальної громади через зменшення надходжень до бюджету, згортання сільських соціальних програм. Вказаний спосіб також не забезпечує досягнення мети розробки проекту.

Неповне врахування інтересів членів територіальної громади через зменшення надходжень до бюджету, згортання сільських соціальних програм 

Затвердження  ставок місцевих податків та зборів на  державному рівні

Законодавство не регламентує механізму встановлення ставок для  платників місцевих податків та зборів фіксованою сумою, а надає повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати ставки місцевих податків та зборів. Альтернатива не прийнятна.

Відсутність потреби в наданні місцевих податків та зборів із-за зниження життєвого рівня громадян.

 

 

Найбільш оптимальним альтернативним способом досягнення цілей є прийняття даного регуляторного акта рішенням сесії Дорошівської сільської ради.

 

 V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної  проблеми

Після набрання чинності рішення Дорошівської сільської ради „Про місцеві податки та збори на 2018 рік“ на території Дорошівської об’єднаної територіальної громади будуть затверджені ставки єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та транспортного податку  і діятимуть відповідно до норм чинного законодавства. Механізм сплати місцевих податків і зборів визначений і буде застосовуватись на території сіл Дорошівка та Білоусівка  відповідно до Податкового кодексу України.  

Прийняття рішення Дорошівської сільської ради „Про місцеві податки і збори на 2018 рік“ є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення. Після прийняття зазначеного рішення  законодавчого акта сільська рада з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

а) проведення засідання Ради підприємців при Дорошівській сільській раді щодо впровадження ставок місцевих податків і зборів;

б) забезпечити інформування громадськості про положення регуляторного акта шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Дорошівської сільської ради та районній газеті «Вісті Вознесенщини» .

Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.

 

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

 

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як позитивний, так і негативний характер

(зменшення або збільшення відсоткового співвідношення ставок до мінімальної заробітної плати; розширення або звуження кола платників; внесення змін або відміна на державному рівні порядку сплати місцевих податків і зборів тощо).

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі цього Аналізу, проектом даного регуляторного акта передбачається встановити ставки у відсотковому відношенні до мінімальної заробітної плати абе прожиткового мінімума , яка встановлена законодавством, тому знижена ймовірність впливу інфляційних процесів у країні на реальний розмір окремих місцевих податків і зборів. Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути розвиток добросовісної конкуренції серед суб’єктів підприємництва (нарощення обсягів господарської діяльності), що здійснюють торговельну діяльність підакцизними товарами.

 

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

 Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат органів місцевого самоврядування з  бюджету сільської ради. Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні податкової служби. Суб’єкти господарської діяльності платники місцевих податків і зборів сплачуватимуть вищезазначені податки у межах встановлених на законодавчому рівні. Контроль за додержанням вимог рішення Дорошівської сільської  ради „Про місцеві податки та збори на 2018 рік“, здійснюватиметься податковою інспекцією, на яку покладені обов’язки контролю справляння надходжень до сільського бюджету. Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акта визначатиметься планом діяльності державної податкової інспекції.

 

VІІ. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта з 01.01.2018 по 31.12.2018року , із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

Реалізація державної політики у сфері відносин щодо оподаткування. Забезпечення виконання законодавчо встановлених вимог.

Збільшення надходжень до сільського бюджету завдяки регулярним та стабільним надходженням від сплати місцевих податків та зборів.

Вдосконалення відносин між сільською  радою, Очаківським  ОДПІ та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками і зборами. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Не передбачено

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Підвищення мотивації громадян до  зайняття окремими видами підприємницької діяльності.

Забезпечення прозорості ставок місцевих податків та зборів.

Вдосконалення відносин між сільською радою, Вознесенським відділенням ОДПІ та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками і зборами.

Чітке визначення ставки податку, об’єктів оподаткування, порядку сплати.

Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

 

Витрати на сплату місцевих податків та зборів відбуватимуться у зв’язку з  підвищенням рівня мінімальної заробітної плати.

Витрати суб’єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю

Сфера інтересів населення

Збільшення дохідної частини  бюджету Дорошівської сільської ради , і, як наслідок, надійне функціонування бюджетної сфери. Збільшення видатків з бюджету сільської ради на розбудову соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури.

Жителі об’єднаної громади, які підпадають під дію Податкового кодексу України

 

Розрахунок прогнозних вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:

 

Припущення та вихідні дані для розрахунків:

 

Показник

2016 рік

Надходження до місцевого бюджету у вигляді від сплати місцевих податків та зборів, тис.грн.

 

 

 

 

 

3161,707

Витрати суб’єктів господарювання на сплату місцевих податків та зборів, тис.грн.

3161,707

 

 

Вид вигод/витрат

Сума вигод / витрат, тис.грн.

Коментар щодо розрахунку

Вигоди органу місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до бюджету Дорошівської сільської ради  від сплати місцевих податків і зборів (єдиний податок з фізичних та юридичних осіб- підприємців, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, земельний податок та оренда землі)

3161,707

Очікувані надходження 2017 року – 2412,700;

 

Витрати суб’єктів господарювання

Додаткові витрати на сплату місцевих податків та зборів (єдиний податок,  податок на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки, транспортний податок, земельний податок та оренда землі)

3161,707

Очікувані надходження 2017 року – 2412,700;

 

 

Витрати суб’єктів господарювання на сплату місцевих податків та зборів (єдиний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, земельний податок) через підвищення рівня мінімальної заробітної плати є трансфертними платежами (витрати суб’єктів господарювання = надходженням до бюджету Дорошівської сільської ради = вигодам громади для  реалізації відповідних соціальних програм, утримання бюджетних закладів, благоустрою тощо, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів).

Здійснивши аналіз монетарних та немонетарних вигод/витрат, отримуємо загальний позитивний ефект від запровадження такого регуляторного акта.

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:

1) статистичні показники: 

сума надходжень до бюджету сільської ради від сплати місцевих податків і зборів (єдиний податок з фізичних осіб - підприємців, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, земельний податок), тис.грн.; 

кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків і зборів (єдиний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, земельний податок), осіб; 

2) показники соціологічних досліджень: 

рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо положень регуляторного акта, %.

Такі соціологічні показники як „час, що витрачається суб’єктами господарювання на виконання вимог акта“ та „розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта“ не розглядаються, оскільки цим регуляторним актом встановлюються тільки ставки місцевих податків і зборів (єдиний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю), та не передбачається проходження суб’єктами господарювання додаткових процедур, не передбачених діючим законодавством.

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде проведено не пізніше 2-х років з дня набрання чинності регуляторним актом. З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі АРВ, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися двома методами: статистичним та соціологічним. У рамках статистичного методу відстеження буде проведено на підставі даних податкової інспекції про надходження коштів до сільського бюджету в частині місцевих податків і зборів (єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, земельного податку), та кількості платників.

Також буде проведено опитування серед суб’єктів господарювання – платників окремих місцевих податків і зборів. Цільова група для проведення опитування: суб’єкти господарювання – платники окремих місцевих податків і зборів. Соціологічне дослідження буде проведено фахівцями Дорошівської сільської ради.

 

Головний бухгалтер Дорошівської сільської ради:                     Т.М.Дулгерова

 

14.06.2017

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь