Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

РІШЕННЯ №8: Про затвердження Цільової програми територіальної оборони по Дорошівській сільській раді на 2017-2018 роки

 

У К Р А Ї Н А

ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

07 грудня 2017 року                                  №  8        ІХ позачергова сесія 7 скликання

с. Дорошівка                                                                     

 

Про затвердження Цільової програми

територіальної оборони

по Дорошівській сільській раді

на 2017-2018 роки

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Закону України  «Про  оборону України», пункту 2 рішення Миколаївської обласної ради  від 27 липня 2017 року №15 «Про  затвердження  обласної  Цільової  програми  територіальної  оборони  у Миколаївській області на 2017-2018 роки», розглянувши рішення Вознесенської районної ради від 10 листопада 2017 року №1 «Про  затвердження  районної  Цільової  програми  територіальної  оборони  у  Вознесенському районі на 2017-2018 роки», з метою поліпшення координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління району щодо забезпечення належного рівня підготовки та ведення територіальної оборони у Дорошівській сільській раді Вознесенського району Миколаївської області Дорошівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  Цільову програму територіальної оборони по Дорошівській сільській раді на 2017-2018 роки (далі - Програма), що додасться.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики

 

Сільський голова                                                        О.А.Ігнатов

 

                                             

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Дорошівської сільської  ради від 07.12.2017р. № 8

 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Цільову програму територіальної оборони по Дорошівській сільській раді  на 2017-2018 роки розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», Указу Президента України від 01 травня 2014 року № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави», Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016, рішення  Миколаївської  обласної ради  від 27.07.2017р. №15  «Про затвердження  обласної  Цільової  програми  територіальної  оборони  у Миколаївській  області  на 2017-2018 роки», рішення Вознесенської районної ради від 10 листопада 2017 року №1 «Про  затвердження  районної  Цільової  програми  територіальної  оборони  у  Вознесенському районі на 2017-2018 роки».

В основу реалізації Програми покладено принцип об'єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління та громадськості з метою забезпечення заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони у Вознесенському районі (далі - територіальна оборона), матеріально-технічного забезпечення загонів територіальної оборони району, проведення навчань зазначених підрозділів з метою покращення обороноздатності держави.

З урахуванням зазначеного вище необхідно завчасно у мирний час створити сприятливі умови для вжиття відповідних додаткових заходів щодо удосконалення:

формування та розгортання в особливий період підрозділів територіальної оборони;

організації та підтримання у постійній готовності системи управління територіальною обороною в районі;

тактичної, інженерної, вогневої, медичної та психологічної підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони;

взаємодії районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування,  правоохоронних органів і органів військового управління під час підготовки до виконання та під час виконання завдань територіальної оборони;

військово-патріотичного і духовно-морального виховання населення, прищеплення почуття особистої відповідальності за захист Батьківщини, району, селища, села, своєї родини.

Паспорт Програми наведено у додатку 1.

 

РОЗДІЛ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є:

забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави, налагодження дієвої співпраці підрозділів Збройних Сил України та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері.

 

Комплексне здійснення заходів щодо:

підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони до охорони важливих стратегічних об'єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, охорони та оборони державного кордону;

матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу та підрозділів територіальної оборони;

створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного відпрацювання навичок бойової підготовки.

З метою забезпечення виконання заходів територіальної оборони у Вознесенському районі  необхідна ефективна підтримка місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в матеріально-технічному забезпеченні та проведенні навчань підрозділів територіальної оборони району, проведенні інших заходів з територіальної оборони.

Оптимальним варіантом є затвердження і виконання районної Цільової програми територіальної оборони по Дорошівській сільській раді на 2017-2018 роки та об'єднання зусиль органів військового управління і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для здійснення визначених нею заходів.

Основними завданнями Програми є:

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, органів військового управління в забезпеченні ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави в частині організації територіальної оборони району;

вивчення і розв'язання проблем, пов'язаних із здійсненням заходів територіальної оборони;

матеріально-технічне забезпечення заходів територіальної оборони; проведення навчань та тренувань з практичного відпрацювання навичок бойової підготовки підрозділами територіальної оборони;

організація своєчасної доставки документів,  розпоряджень та наказів штабу району територіальної оборони з обмеженим доступом до підрозділів територіальної оборони в  особливий період.

Завдання і заходи щодо реалізації Програми наведено у додатку 2.

 

 

РОЗДІЛ 3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми дасть змогу:

активізувати діяльність органів виконавчої влади, пов'язану з організацією територіальної оборони, удосконалити механізм координації роботи із залучення до цього процесу місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

забезпечити боєздатність загонів територіальної оборони шляхом:

 • матеріально-технічного забезпечення обмундируванням, взуттям, бронежилетами, амуніцією, наметами для розгортання в польових умовах;
 • організації проведення навчань, зборів, тренувань загонів територіальної оборони.

Розрахунок очікуваних результатів виконання Програми наведено у

додатку 3.

 

РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів районного  бюджету у межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовні обсяги та визначення джерел фінансування окремих заходів Програми наведено у додатку 4.

 

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми по Дорошівській сільській раді здійснює сільський голова разом при підтримці сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та  мобілізаційної  роботи апарату райдержадміністрації. Дорошівська сільська рада, Вознесенський  об’єднаний районний  військовий  комісаріат, підрозділи райдержадміністрації, інші виконавці забезпечують виконання заходів Програми та щороку до 10 січня інформують сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації про їх виконання.

 

Додаток 1

                                                                                                  до Програми

 

ПАСПОРТ

сільської Цільової програми територіальної оборони у Вознесенському районі по Дорошівській сільській раді

на 2017-2018 роки

 1. Програму затверджено рішенням сільської  ради від  07 грудня 2017 року № 8.
 2. Ініціатор розроблення Програми – Вознесенський об’єднаний  районний  військовий  комісаріат.
 3. Підстави для розроблення Програми:

Закони України:

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про оборону України»;

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Укази Президента України:

від 23 вересня 2016 року № 406/2016 «Про Положення про територіальну оборону України»;

від 01 травня 2014 року № 447/2014 «Про  заходи щодо підвищення обороноздатності держави».

 1. Координатор Програми - сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та  мобілізаційної  роботи апарату райдержадміністрації.
 2. Відповідальні виконавці: Вознесенський об’єднаний районний військовий комісаріат,  Дорошівська сільська рада (за  узгодженням).
 3. Строк виконання - 2017-2018 роки.
 4. Прогнозні обсяги та джерела фінансування.

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів з районного та місцевого бюджету у межах можливостей його дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

                                                                                     Продовження додатка 1

                                                                                                          до  Програми

 

Джерела  фінансування

Обсяг  фінансування

(тис.грн.)

Усього

У  тому  числі  за  роками

2017

2018

Районний  бюджет

671,089

335,959

335,130

Місцевий бюджет

2

-

2

інші  джерела

фінансування

-

-

-

Усього:

673,089

335,959

337,130

 

Примітка. Остаточний  обсяг  фінансування заходів  Програми  визначається  рішенням  районної  та сільських рад  в установленому  чинним  законодавством  порядку  в  межах  можливостей  дохідної  частини  районного та сільського бюджету.

Сільський голова                                О.А. Ігнатов

 

Додаток 2

   до  Програми

 

Завдання і заходи

щодо реалізації сільської Цільової програми територіальної оборони

у Вознесенському районі по Дорошівській сільській раді  на 2017-2018 роки

 

 1. Забезпечити розроблення та прийняття в установленому чинним законодавством порядку відповідної місцевої програми територіальної оборони в Дорошівській сільській раді на 2017-2018 роки.

Сільська рада (за узгодженням).

Грудень  2017 року.

 

 1. Створити загін територіальної оборони села. Проводити системний аналіз стану бойової готовності загонів територіальної оборони села. За результатами розробляти заходи щодо поліпшення роботи з організації підготовки та проведення навчань, зборів, тренувань загонів територіальної оборони.

Сільська  рада (за узгодженням).

Щороку.

 

 1. Прийняти участь у районному заході з особовим складом загону територіальної оборони в системі «Єдиний всеукраїнський стрілецький день», в навчаннях, зборах, тренуваннях.

 

Щороку відповідно до плану підготовки територіальної оборони.

 

 1. Щороку до 10 січня надавати районній державній адміністрації інформацію про хід виконання Програми.

Сільська  рада (за узгодженням).

  2018 рік.

 

 1. Щороку до 25 січня інформувати постійну комісію сільської ради ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики про виконання заходів Програми (відповідно до кожного пункту).

Інспектор сільської ради , відповідальна особа за мобілізаційну     роботу

2017-2018 роки.

 1. Вивчати питання щодо необхідності та доцільності виділення коштів на поліпшення матеріально-технічного забезпечення загону територіальної оборони, проведення навчань, зборів, тренувань загонів територіальної оборони під час розгляду питання щодо затвердження районного та місцевих бюджетів, внесення до них відповідних змін, враховуючи стан економічного розвитку регіону та вимоги чинного бюджетного законодавства. Залучати на ці цілі кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

Райдержадміністрація, районна рада, об'єднані територіальні громади (за узгодженням), постійна комісія районної ради з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв'язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації,  Вознесенський об’єднаний районний військовий комісаріат (за узгодженням).

 

2017-2018 роки.

 1. В установленому чинним законодавством порядку вжити заходів щодо передбачення у місцевих бюджетах на 2017 - 2018 роки коштів на матеріально-технічне забезпечення загонів територіальної оборони відповідно до Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016.

Райдержадміністрація, об'єднані територіальні громади (за узгодженням), постійна комісія районної ради з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв'язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації,   Вознесенський об’єднаний районний військовий комісаріат (за узгодженням).

2017-2018 роки.

 

 1. Поліпшувати матеріально-технічне забезпечення загонів територіальної оборони предметами обмундирування та екіпірування, наметами, системами опалення для наметів, предметами гігієни, модульними всесезонними спальними системами, килимами спальними польовими ізоляційними, комплектами польового індивідуального посуду.

Райдержадміністрація, об'єднані територіальні громади (за узгодженням), Вознесенський об’єднаний районний військовий комісаріат (за узгодженням).

2017-2018 роки.

 1. З метою формування та використання резерву речового майна загонів територіальної оборони забезпечити закупівлю, облік, зберігання та використання предметів матеріально-технічного забезпечення загонів територіальної оборони.

Вознесенський об’єднаний районний військовий комісаріат (за узгодженням).

2017-2018 роки.

 1. З метою підготовки особового складу загонів територіальної оборони району згідно з планом підготовки територіальної оборони здійснювати заходи щодо забезпечення перевезення особового складу та керівного складу військових комісаріатів для організації і проведення навчань, зборів, тренувань шляхом надання транспортних послуг, забезпечення матеріалами для виготовлення мішеней, оргтехнікою та канцелярськими товарами.

Райдержадміністрація, об'єднані територіальні громади (за узгодженням), Вознесенський об’єднаний районний військовий комісаріат (за узгодженням).

2017-2018 роки.

 1. Погоджувати з постійною комісією з прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики напрями використання коштів, виділених з сільського бюджету на виконання заходів Програми.

Сільська рада (за узгодженням).

2017-2018 роки.

 

 

Сільський голова                                                   О.А. Ігнатов                    

 

 

Додаток 3

до  Програми

 

 

Розрахунок очікуваних результатів виконання сільської Цільової програми територіальної оборони у Вознесенському районі по Дорошівській сільській раді на 2017-2018 роки

 

Назва показника

Одиниця виміру

Роки

2017

2018

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави, налагодження дієвої співпраці підрозділів Збройних Сил України та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері шляхом підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони

1

Показники витрат (ресурсне забезпечення Програми) по району

 

тис. грн.

335,959

335,130

По Дорошівській сільській раді

 

 

-

2

Показники продукту

2

Кількість проведених навчань, тренувань, зборів загонів територіальної оборони (по району)

одиниць

-

1

3

кількість особового складу загонів територіальної оборони, які пройшли підготовку (по району)

одиниць

-

278

 

По Дорошівській  сільській раді

одиниць

-

3

 

 

Додаток 4

                                                                                    до Програми

 

Орієнтовні обсяги  та  визначення  джерел фінансування  окремих  заходів  районної  Цільової програми  територіальної  оборони  у  Вознесенському  районі на 2017-2018 років

з/п

Найменування майна

Кіль-

кість

Ціна за один. (грн.)

Сума на 2017р. (грн.)

Сума на 2018р. (грн.)

1

Намет армійський УСБ-56 (к – т )

1

21 000

21 000

 

2

Намет лагерний солдатський (к – т)

1

4 000

 

4 000

3

Підлога дерев’яна щитова (м2)

70

143

10 010

 

4

Одяг літній камуфльований (к – т)

87+174

450

39 150

77 400

5

Кепка польова камуфльована (шт.)

87

120

10 440

 

6

Черевики з високими берцями (пар.)

87

999

86 913

 

7

Каремат армійський (шт.)

87

140

12 180

 

8

Спальні мішки (шт.)

87

350

30 450

 

9

Засоби обігріву (к – т)

3

1 100

3 300

 

10

Шанцевий інструмент:

 

 

 

 

а)

Кувалда (шт.)

5

45

 

225

б)

Сокира (шт.)

10

30

 

300

в)

Лопата (шт.)

29

45

 

1 305

г)

Лом (шт.)

5

120

 

600

11

Пов’язки нарукавні (шт.)

150

25

 

3 750

12

Розвантажувальні жилети (шт.)

87

350

30 450

 

13

Харчування (добо/порцій )

278

75

 

62 550  (3 доби)

14

Перевезення військовозобов’язаних (1 од./рейс):

12

350

 

4 200

15

Компенсація в/з за відрив від підпр. (люд./доба)

200

135

 

81 000

(3 доби)

16

Радіостанція Motorola DP4800

1

21 996

21 996

 

17

Радіостанція Motorola DP4400

3

16 770

50 310

 

18

Радіостанція Motorola DP4600

1

19 760

19 760

 

19

ПММ (л)

300

25

 

7 500

20

Ретранслятор Motorola SLR5500

1

92 300

 

92 300

 

ВСЬОГО (грн.):

335 959

335 130

*Примітка. Остаточний обсяг фінансування заходів Програми визначається рішенням районної ради в установленому чинним законодавством порядку в межах можливостей дохідної частини районного бюджету.

Завідувач  сектора  взаємодії  з

правоохоронними  органами  оборонної 

та  мобілізаційної  роботи  апарату 

райдержадміністрації                                                          Д.О.Ісупов

 

Фото без опису

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних