Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення №9. Про затвердження Програми розвитку освіти Дорошівської сільської ради на 2018-2020 роки.

УКРАЇНА

ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 07 вересня  2018 року                     № 9           ХХ   позачергова сесія 

                                                                                  7 скликання

Про затвердження  Програми розвитку

освіти  Дорошівської сільської ради

на 2018-2020 роки

 

Відповідно  Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», Конвенції «Про права дитини», постанов Кабінету Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства освіти і науки України та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти, оптимізації мережі навчальних закладів, покращення матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти, сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму розвитку освіти Дорошівської сільської ради на 2018-2020 роки, що додається.
 2. Затвердити заходи Програми розвитку освіти Дорошівської сільської ради на 2018-2020 роки (Додаток до Програми 2).
 3. Відділу освіти, культури, молоді  та спорту Дорошівської сільської ради забезпечити виконання заходів Програми.
 4. Фінансування Програми проводити за рахунок коштів міського бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством.
 5. Рішення  сільської ради «Про затвердження «Цільової соціальної програми розвитку освіти  на 2011-2015 роки по Дорошівській сільській раді № 1 від 24.09. 2014 року,   «Про продовження терміну дії «Цільової соціальної програми розвитку освіти Вознесенського району на 2011-2015 роки» № 9 від 25.12.2015 року визнати такими, що втратили чинність.
 6. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну  комісію сільської  ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики.

 

 

 

Сільський голова                                                                                О.А. Ігнатов

Фото без опису

Додаток 1

Затверджено
Рішення сесії Дорошівської

 сільської ради
№9  від 07.09.2018 року

Програма

розвитку освіти

Дорошівської сільської ради

на 2018-2020 роки

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ

ТА ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ РОЗВЯЗАННЯ ПРОГРАМНИМ МЕТОДОМ

 

Програма розвитку освіти Дорошівської сільської ради на 2018-2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Конвенції «Про права дитини» Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства освіти і науки України.

Необхідність створення   даної Програми пов’язана з:

          - новими вимогами до якості освіти, її орієнтацією у світовий та європейський простір, зміною акцентів державної політики у сфері освіти, яка визначає освіту пріоритетною соціальною сферою;

         -  демократичними змінами в українському суспільстві, які забезпечили розширення повноважень  об’єднаної  територіальної громади  у виробленні власної політики щодо розвитку різних сфер, у тому числі освіти.

Освіта – одна з найбільших галузей соціальної сфери Дорошівської об’єднаної територіальної громади.

Демографічні зміни, насамперед у сільській місцевості,   курс керівництва держави на посилення ролі громад у регулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку, глобальні зміни в інформаційній, комунікативній, професійній та інших сферах сучасного суспільства вимагають переосмислення функції освіти, коректив змістових, науково-методичних, технологічних аспектів освіти, перегляду цільових установок, управлінських і педагогічних засобів.

Тому актуальними залишаються проблеми забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, інтеграції в єдиний державний освітній простір, відповідності міжнародним критеріям освіти, удосконалення механізмів управління, оптимізації, прогнозування та рівномірного фінансування закладів освіти усіх типів, здійснення заходів щодо соціального захисту учасників освітнього процесу.   

  Освітня система має  перебувати в постійному розвитку, мати суттєвий потенціал на шляху створення для населення умов доступної якісної освіти.       З огляду на швидкі зміни у всіх ланках суспільства та необхідність прогнозованого, випереджального реагування на вимоги часу виникає потреба у відповідному програмно-цільовому забезпеченні ефективного й результативного освітнього середовища.

  Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в територіальній громаді  повинні стати можливості тих, хто  її здобуває. Сучасні учні повинні мати високий рівень інформованості, умотивованості до власного розвитку і постійної самоосвіти, здатності творчо мислити, громадянської активності і відповідальності, мобільності, гнучкості, щоб успішно будувати власне життя і ефективно діяти в глобальному середовищі. Створення і розвиток умов доступності для населення  такої якості освіти є  сьогоденною потребою.

 Виважена та гнучка освітня політика громади, як конкретизація освітньої політики держави на місцевому рівні, може успішно реалізуватися через Програму розвитку освіти, яка своєю спрямованістю і змістом відповідає  економічним, соціокультурним умовам та перспективам їх розвитку.

 

РОЗДІЛ 2. МЕТА ПРОГРАМИ

Головною метою Програми є створення умов рівного доступу до здобуття жителями об’єднаної територіальної громади сучасної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства, держави в цілому та міжнародним критеріям.

 Програма розроблена з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти, оптимізації мережі  закладів освіти, покращення матеріально-технічного та фінансового забезпечення, створення умов для всебічного розвитку особистості, забезпечення рівного доступу дітей  до якісної освіти, участі дітей та працівників закладів освіти у обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях, конкурсах, виставках, конференціях тощо.

 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

ТА ШЛЯХИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

         Основні завдання Програми:

 • забезпечення належного рівня якості освітніх послуг, високого рівня знань і практичних умінь дітей, їхніх громадянських і моральних якостей;
 • забезпечення якісно нового рівня розвитку освітньої галузі Дорошівської сільської ради, створення у  закладах освіти умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення освітнього процесу з урахуванням гендерного підходу;
 • приведення системи роботи закладів освіти  у відповідність з потребами особистості та змістом сучасних корекційно – освітніх послуг, включення батьків у процес освіти дитини, що може здійснюватися в контексті їх спільної взаємодії з педагогами, психологами, медичними працівниками, а також з різними інституціями, які опікуються долею дітей з особливими потребами;
 • забезпечення розвитку сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному закладі дошкільної та загальної середньої освіти;
 •  забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету;
 • підвищення рівня організації роботи щодо зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу, забезпечення ефективності  фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • сприяння якісному наданню додаткових освітніх послуг (логопедія, іноземна мова, хореографія, зображувальна діяльність;
 • створення можливості індивідуального вибору старшокласниками відповідно до їхніх освітніх потреб, нахилів та здібностей через диференціацію навчання у старшій школі, розвиток умов для профільного навчання;
 • створення умов для вдосконалення системи освіти та соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, шляхом упровадження інноваційних технологій, зокрема, інклюзивного навчання, створенню освітнього середовища для освіти дошкільнят і учнів з особливими потребами;
 • удосконалення змісту освіти відповідно до державних стандартів дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільної, впроваджувати сучасні педагогічні технології, сприяти підвищенню якості знань і розвитку учнів;
 • вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту, з урахуванням  бюджетування;
 • якісне оновлення кадрового складу працівників галузі освіти, забезпечення  закладів освіти Дорошівської сільської ради  висококваліфікованими педагогічними кадрами, залучення талановитої молоді до педагогічної діяльності.

 

РОЗДІЛ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

  Виконання Програми дасть можливість забезпечити перехід освітньої галузі на новий якісний рівень, що сприятиме:

 

- створенню цілісного освітнього середовища, яке надасть широкі можливості кожному учневі реалізувати власні освітні потреби;

- створенню ефективних освітніх систем у кожному окремому закладі з урахуванням вимог сучасного суспільства, надання кожній дитині можливості повноцінного розвитку;

- впровадженню в освітній процес профільного навчання, як економічно доцільної форми підготовки молоді до майбутнього життя;

- формуванню достатньої життєвої компетенції та конкурентної спроможності випускників сільської школи на ринку праці;

- вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;

- створенню умов для використання новітніх технологій та вивільнення творчої складової в діяльності педагога;

- забезпеченню рівних можливостей в освітньому просторі випускників сільських та міських шкіл;

- формуванню свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності;

- підвищенню рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО, ЗЗСО.

 

Виконання Програми поліпшить умови для здобуття освіти, зокрема забезпечить:

 

 • створення рівних умов та можливостей для здобуття громадянами повноцінної освіти, особистісного розвитку і творчої самореалізації;
 • підвищення якості навчання та виховання, що позитивно вплине на рівень кваліфікації, компетентності та відповідності фахівців усіх напрямів підготовки і перепідготовки кадрів, упровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій;
 • залучення громадян до національної культури, зміцнення моралі і духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, патріотизму;
 • підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних працівників;
 • забезпеченню результативності у наданні додаткових освітніх послуг;
 • економії бюджетних коштів за рахунок оптимізації мережі, реорганізації закладів освіти, створення освітніх округів.

 

РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Фінансування Програми здійснюватиметься в межах централізованих субвенцій з державного та обласного бюджетів на виконання державних, обласних програм у галузі освіти, сільського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Строк виконання Програми: 2018-2020 роки.

 

РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ

 ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Організація виконання Програми покладається на Дорошівську сільську раду, виконавчі органи сільської ради, відділ освіти, культури, молоді  та спорту Дорошівської сільської ради.

Безпосередній контроль та координація виконання заходів Програми здійснюється відділом освіти, культури,  молоді та спорту Дорошівської сільської ради.

 

 

Додаток 1
 

ПАСПОРТ

Програми розвитку освіти

Дорошівської сільської ради

на 2018-2020 роки

 

1. Програму затверджено рішенням Дорошівської сільської ради від 07 вересня 2018 року № 9.

2. Ініціатор: відділ освіти, культури, молоді  та спорту Дорошівської сільської ради.

3.Розробник Програми:  відділ освіти, культури, молоді  та спорту Дорошівської сільської ради.

4Відповідальні виконавці заходів Програми:

- Дорошівська сільська рада;

- відділ освіти, культури, молоді  та спорту Дорошівської сільської ради;

- Дорошівський заклад дошкільної освіти «Малятко» Дорошівської сільської ради;

- Білоусівський заклад дошкільної освіти «Зірочка» Дорошівської сільської ради;

- Дорошівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дорошівської сільської ради;

- Білоусівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Дорошівської сільської ради;

- Центр культури і дозвілля Дорошівської сільської ради;

- виконавчий комітет Дорошівської сільської ради.

 

5. Строк виконання Програми: 2018-2020 роки.

Додаток 2

ЗАХОДИ

щодо виконання

Програми розвитку освіти Дорошівської сільської ради
на 2018-2020 роки

 

Заходи

Виконавці

Термін виконання

І. Рівний доступ до якісної освіти

1

Забезпечувати умови рівної доступності освіти для населення Дорошівської сільської ради, здобуття сучасної повноцінної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.

Сільська рада, відділ освіти культури , молоді та спорту, керівники закладів освіти

Постійно

2

Розвивати мережу ЗЗСО та ЗДО з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив.

Сільська рада

 Постійно

3

Забезпечити планомірну реконструкцію інфраструктури освіти.

Сільська рада

2018-2020

4

Забезпечити широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі ЗЗСО та ЗДО.

Сільська рада, керівники закладів освіти

Постійно

5

З метою ефективного використання комп’ютерної техніки для викладання навчальних предметів широко використовувати в освітньому процесі комп’ютерні програми та електронні підручники.

Сільська рада, відділ освіти культури , молоді та спорту, керівники закладів освіти

Постійно

6

Продовжити роботу зі створення умов рівного доступу до приміщень закладів освіти дітей з особливими освітніми потребами (усунення архітектурних бар’єрів, побудова пандусів, переобладнання приміщень соціальної інфраструктури).

Сільська рада, відділ освіти культури , молоді та спорту, керівники закладів освіти, сільський голова

2018-2020

7

Задоволення потреб дітей, їхніх батьків та громади щодо здобуття дошкільної освіти за рахунок будівництва та відкриття груп, реконструкції ЗДО .

Сільська рада, відділ освіти культури , молоді та спорту, керівники закладів освіти

2018-2020

8

Формувати у ЗЗСО середовище, сприятливе для збереження здоров′я та забезпечення здорового способу життя учнів

Відділ освіти культури , молоді та спорту, керівники закладів освіти

 Постійно

9

Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у закладах з інклюзивним навчанням.

Сільська рада, відділ освіти культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти

2018-2020

10

Забезпечити використання варіативної складової навчального плану, розширювати мережу класів з поглибленим вивченням профільних предметів, з до профільною підготовкою.

Сільська рада, відділ освіти культури , молоді та спорту

Постійно

11

Забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих учнів через роботу у МАН , участь в олімпіадах, конкурсах , змаганнях, тощо.

Відділ освіти культури , молоді та спорту, керівники закладів освіти

Постійно

12

Піднести на якісно новий рівень співпрацю педагогічного колективу ЗДО, ЗЗСО, батьків і громадськості.

Відділ освіти культури, молоді та спорту,  керівники закладів освіти

Постійно

13

Сприяти підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.

Відділ освіти культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти

Постійно

14

Здійснювати контроль за охопленням дітей  дошкільного і шкільного віку навчанням .

Відділ освіти культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти

Постійно

15

Залучити дітей 5-річного віку у групи підготовки до навчання у школі.

Відділ освіти культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти

Постійно

16

Забезпечення організованим підвезенням дітей до закладів освіти, які проживають на відстані понад 3 км від закладу.

Сільська рада, відділ освіти культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти

Постійно

17

Забезпечення екскурсійного обслуговування учасників освітнього процесу, їх участі в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, нарадах, семінарах, конференціях, заходах районного, обласного та Всеукраїнського рівнів, а також освітніх округів, пунктів тестування, місць оздоровлення, до позашкільних закладів тощо

Сільська рада, відділ освіти культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти

За потребою

18

Здійснення  матеріально – технічного забезпечення шкільного автотранспорту.

Сільська рада

За потребою

ІІ. Соціальний захист учасників

освітнього процесу

1

Сприяти безкоштовному підвезенню учнів та вчителів до місця навчання, роботи і додому в рамках виконання програми «Шкільний автобус».

Сільська рада,відділ освіти культури, молоді та спорту.

2018-2020

2

Забезпечити якісне медичне обслуговування учнів і вчителів, дошкільнят і вихованців згідно з чинним законодавством.

Сільська рада,

Вознесенська РЦПМСД

2018-2020

3

Створити належні умови для здобуття якісної освіти дітьми - сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми з вадами фізичного та/або розумового розвитку, дітьми- вимушеними переселенцями, дітьми учасників АТО, їх соціальної адаптації.

Сільська рада, відділ освіти культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти

Постійно

4

Виплачувати:

- педагогічним працівникам грошову винагороду в межах економії фонду заробітної плати: за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків (до Дня вчителя, до Дня вихователя)

- одноразові грошові винагорди переможцям ІІ, ІІІ і ІV етапів учнівських предметних олімпіад та ІІ і ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та переможцям змагань

 - одноразову грошову винагороду вчителям, які здійснювали підготовку учнів-переможцям.

Сільська рада, відділ освіти культури, молоді та спорту

2018-2020

5

Забезпечити учнів ЗЗСО гарячим харчуванням та безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій.

Сільська рада , відділ освіти культури, молоді та спорту

2018-2020

6

Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей соціально-незахищених категорій

Сільська рада, відділ освіти культури, молоді та спорту

 2018-2020

7

Забезпечення вихованців ЗДО трьохразовим харчуванням. В оздоровчий період поповнити раціон соками та фруктами.

Сільська рада, відділ освіти культури, молоді та спорту

Постійно

8

Забезпечити реалізацію заходів щодо зміцнення демократичних засад у діяльності закладів освіти.

Сільська рада, відділ освіти культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти

Постійно

9

Забезпечити учням пільгових категорій літнє оздоровлення у літніх таборах та санаторіях.

Сільська рада, відділ освіти культури, молоді та спорту

2018-2020

ІІІ. Матеріально-технічна

та навчально-методична база навчальних закладів

1

Передбачати в проектах сільського бюджету кошти для проведення реконструкції, капітального, поточного ремонтів  закладів освіти, зміцнення їхньої матеріально-технічної та освітньої бази для виконання освітніх програм.

Сільська рада

2018-2020

2

Забезпечувати навчальними комп’ютерними комплексами 100% закладів загальної середньої освіти, систематичне оновлення та модернізацію наявного парку комп’ютерної техніки; комплектування закладів ліцензійним програмним забезпеченням.

Сільська рада

2018-2020

3

Здійснювати оновлення, заміну обладнання, мультимедійного забезпечення кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін.

Сільська рада

2018-2020

4

Забезпечувати ЗДО сучасними меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації освітнього процесу.

Сільська рада

2018-2020

5

Передбачати кошти для створення предметно-розвивального середовища у групах ЗДО.

Сільська рада

2018-2020

6

Передбачати в бюджеті кошти на оснащення спорзалів спортінвентарем, будівництво та реконструкцію спортмайданчиків, тренажерних комплексів.

Сільська рада

2018-2020

7

Виділити кошти на ремонт асфальтного покриття на території ЗДО та побудови  тіньових навісів на прогулянкових майданчиках.

Сільська рада

2018-2020

8

Передбачати в бюджеті кошти на преміювання переможців і призерів районних конкурсів, «Вчитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року»,  переможців і призерів всеукраїнських учительських і учнівських конкурсів та різного роду інтелектуальних турнірів.

Сільська рада

2018-2020

9

Продовжити роботу щодо реалізації проекту із забезпечення закладів освіти мультимедійною технікою і електронними засобами навчання, переоснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

Сільська рада, відділ освіти культури, молоді та спорту сільської ради

2018-2020

ІV. Забезпечення національно-патріотичного виховання

дітей та молоді, впровадження здоров’язбержувальних технологій

1

Продовжити виховання учнівської молоді на основі традицій і звичаїв українського народу, вивчення його історичної та культурної спадщини, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.

Сільська рада, відділ освіти культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти, Центр культури і дозвілля

Постійно

2

Удосконалювати фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу в закладах освіти (розширення кількості спортивних гуртків, секцій і клубів з обов'язковим кадровим, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням їх діяльності).

Сільська рада, відділ освіти культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти

Постійно

3

Передбачити в бюджеті кошти для участі учнів, вихованців позашкільних закладів в комплексних навчально-виховних заходах (конкурсах, фестивалях, виставках тощо), спортивних змаганнях, військово-спортивних іграх, спартакіадах районного, обласного та всеукраїнського, міжнародного рівнів на оплату внесків, харчування, проживання, доїзди тощо.

Сільська рада

2018-2020

4

Піднести якість проведення організованих занять фізкультурою і спортом учнів, вихованців із урахуванням індивідуальних фізичних можливостей і особливостей дітей.

Сільська рада, відділ освіти культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти

Постійно

5

Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, методики, альтернативні технології, освітні програми щодо формування здорового способу життя дошкільників.

Відділ освіти культури, молоді та спорту,керівники закладів освіти, Центр культури і дозвілля

Постійно

 

6

Заходи, спрямовані на виховання національної, екологічної свідомості серед молоді.                                    

керівники закладів освіти, Центр культури і дозвілля

Постійно

7

Забезпечувати оновлення фондів шкільних бібліотек національно-патріотичною літературою про приклади героїчної боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеали свободи, соборності та державності.

Сільська рада, відділ освіти культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти, Центр культури і дозвілля

Постійно

8

Активізувати роботу щодо створення музеїв, куточків.

 

 

 

Відділ освіти культури, молоді та спорту керівники закладів освіти, Центр культури і дозвілля

2018-2020

9

Організовувати молодіжні, дитячі масові видовищні та спортивні заходи, приурочені до Дня Незалежності України, Дня Перемоги, Дня захисту дітей, Дню молоді, Дня захисника України, Дня українського козацтва, Святого Миколая,  Дню рідної мови, Дня українського театру, Новорічних свят , виставки – конкурси з декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва.

Відділ освіти культури, молоді та спорту керівники закладів освіти, Центр культури і дозвілля

2018-2020

V. Педагогічні кадри.

Післядипломна педагогічна освіта

1

Щороку аналізувати стан забезпечення закладів освіти педагогічними кадрами. Формувати заявки на потребу педагогічних кадрів не менше, як на 3-річну перспективу.

Сільська рада, відділ освіти культури, молоді та спорту, керівники закладів освіти

Постійно

2

Здійснювати координаційну роботу щодо укладання договорів про курсову перепідготовку вчителів на базі МОІППО

Відділ освіти культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради

Постійно

3

Забезпечити підготовку та перепідготовку керівних і педагогічних кадрів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні і організації освітнього процесу та роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Відділ освіти культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради

2018-2020

4

Створення бази даних вакантних посад у навчальних закладах та установах освіти ОТГ для працевлаштування молодих спеціалістів, які навчалися за педагогічними спеціальностями.

Відділ освіти культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради

2018-2020

5

Відповідно до чинного законодавства, установчих документів та колективних договорів встановлювати педагогічним  працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо

Відділ освіти культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради

2018-2020

6

Упровадження науково-методичних проектів для ефективного реформування освіти ОТГ.

Відділ освіти культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради

2018-2020

VI. Міжнародне партнерство

1

Розширити участь закладів освіти, педагогів та учнів у різних проектах і програмах міжнародних організацій та співтовариств.

Відділ освіти культури, молоді та спорту сільської ради

Постійно

2

Передбачити в бюджеті кошти для участі учнів, вихованців, педагогічних працівників, працівників установ освіти в комплексних виховних заходах (конкурсах, фестивалях, виставках тощо), спортивних змаганнях міжнародного рівня на оплату внесків, харчування, проживання, доїзди тощо.

Сільська рада

2018-2020

3

Сприяти  вивченню та поширенню міжнародного передового педагогічного досвіду закладів освіти у сфері професійного вдосконалення підготовки педагогів.

Відділ освіти культури, молоді та спорту сільської ради

2018-2020

 

Начальник відділу ОКМС   Дорошівської сільської ради                                                       Н.В. Дрозд

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних