Дорошівська сільська територіальна громада
Миколаївська область, Вознесенський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ-ФІЛІЇ /С. БІЛОУСІВКА/ ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ ДОРОШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖЕНО                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО  

Начальник відділу освіти, культури,                    Рішенням 19 позачергової сесії VII скликання              

молоді та спорту                                                                   від 23.08.2018 року № 4

Дорошівської сільської ради                                   Дорошівської сільської ради

__________ Н.В. Дрозд                                          Сільський голова   ______    О.А. Ігнатов

 

                                                                                 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

БУДИНКУ КУЛЬТУРИ-ФІЛІЇ /с. Білоусівка/

ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ

ДОРОШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

1. Загальні положення

1.1. Будинок культури – філія /с. Білоусівка/  є структурним підрозділом (філією) Центру культури і дозвілля Дорошівської сільської ради у сфері культури та дозвілля з метою організації повноцінного відпочинку різних верств населення с. Білоусівка з урахуванням їхніх інтересів і потреб.

  • Будинок культури – філія є бюджетним та неприбутковим підрозділом Центру культури і дозвілля Дорошівської сільської ради та має спільного з Центром культури і дозвілля Засновника – Дорошівську сільську раду.

 

1.3. Будинок культури - філія належить до  “Переліку базової мережі  закладів культури  місцевого рівня”, який формується на підставі державних соціальних нормативів забезпечення населення закладами культури (Закон України “Про культуру”), не є юридичною особою, може мати штамп з назвою та адресою.

 

1.4. Загальне спрямування діяльності Будинка культури - філії здійснює Центр культури і дозвілля Дорошівської сільської ради.

 

1.5. Методичне керівництво Будинком культури - філією та координацію її роботи здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради (далі – Орган управління).

 

1.6. Будинок культури - філія підпорядкований безпосередньо Центру культури і дозвілля.

 

1.7. Будинок культури - філію очолює завідувач, який призначається і звільняється з посади за наказом Директора Центру культури і дозвілля  за погодженням з Органом управління.

      Завідувач Будинком культури - філії:

  • має відповідну фахову освіту;
  • організовує роботу філії і несе повну відповідальність за стан і результати її діяльності;
  • систематично підвищує рівень професійної компетентності, впроваджує інноваційні форми і методи роботи;
  • представляє інтереси філії в органах місцевої влади, інших організаціях у відносинах із юридичними та фізичними особами;
  • забезпечує суворе дотримання чинного законодавства;
  • має право на одержання соціальних гарантій, встановлених профільним законодавством та законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення. 

 

1.8. Час роботи Будинку культури-філії не повинен повністю збігатися з часом роботи основної частини населення відповідної території, графік роботи затверджується директором Центру культури і дозвілля, погоджується начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради.

 

1.9. Будинок культури - філія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства культури  України, наказами Департаменту культури і туризму облдержадміністрації, наказами відділу освіти, культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради, наказами директора Центру культури і дозвілля Дорошівської сільської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 

1.10. Будинок культури - філія створює разом з іншими установами і організаціями сприятливі умови для реалізації права громадян на вільний розвиток творчих здібностей.

 

1.11. Для втілення в життя свого головного завдання будинок культури - філія  забезпечує:

- задоволення духовних та естетичних потреб громадян;

- створення необхідних умов для створення розвитку народної творчості;

- створення матеріальної бази для проведення культурно-освітньої роботи;

- створення сприятливих умов для творчої та якісної праці на основі принципів матеріального стимулювання та соціальної справедливості.

 

1.12. Документація будинку культури - філії ведеться у відповідності із зразками, затвердженими Міністерством культури  України, Департаментом культури і туризму облдержадміністрації, іншими компетентними організаціями.

 

1.13. Положення може бути переглянуте цілком або частково у зв’язку з прийняттям нових законодавчих або нормативних документів, що регламентують роботу будинку культури.

 

1.14. Повне найменування: Будинок культури-філія /с. Білоусівка/ Центру культури і дозвілля Дорошівської сільської ради,

скорочене найменування: Будинок культури-філія.

 

1.12. Місцезнаходження: 56576, Миколаївська  область, Вознесенський  р-н, с. Білоусівка, вул. Димитрова, б. 2 а

 

2. Основні цілі і напрями діяльності закладу

2.1. Діяльність будинку культури - філії спрямована на організацію вільного часу, активного відпочинку і розваг, задоволення культурних запитів різноманітних верств населення, створення умов для відновлення фізичних, духовних сил, спілкування людей в сфері дозвілля, розвитку художньої творчості та фізичної культури відвідувачів.

 

2.2. З метою реалізації вказаних завдань будинок культури - філія  має право в установленому порядку:

- організувати різні за видами діяльності гуртки, об’єднання, клуби, та курси за інтересами, хореографічні, театральні, вокальні та музичні студії;

- здійснювати підготовку та проведення лекцій, консультацій, лекторіїв з різних галузевих знань, тематичних свят і вистав, вечорів відпочинку і танців, карнавалів, дитячих ранків, розважальних заходів, сімейних обрядів і ритуалів, урочистостей, концертів професійних колективів, ярмарків, лотерей, виставок-продажів та ін.;

- створювати ігрові кімнати, зали спортивних тренажерів, виставкові зали, музейні кімнати, кінозали, відеозали,  вітальні, ігротеки, студії кіно, відео та звукозапису, фотолабораторії та ін.;

- надавати у прокат сценічні костюми, культурний інвентар, музичні інструменти, аудіо та відео матеріали, акустичну апаратуру, світлову апаратуру та ін.;

-    виготовляти сценічні костюми, реквізит;

-    виготовляти предмети декоративно-ужиткового мистецтва;

- виконувати інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

 

2.3. Будинок культури - філія несе відповідальність перед директором Центру культури і дозвілля, відділом ОКМС Дорошівської с/р, громадою і державою за:

- безпечні умови культурно-освітньої діяльності;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами культурно-освітньої, виробничої та іншої діяльності;

- дотримання фінансової дисципліни.

 

2.4. Діяльність будинку культури-філії здійснюється на державній мові.

 

 

3. Фінансова та матеріально-технічна база

3.1. Майно будинку культури - філії належить на правах оперативного управління та на балансі відділу освіти, культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради.

 

3.2. Будинок культури – філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

 

3.3. Культурно-освітні та розважальні заходи в будинку культури – філії  проводяться на безоплатній основі, окрім зазначених наказом директора Центру культури і дозвілля, наказом відділу освіти, культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради..

 

3.4. Кошти, що формуються з інших джерел, а саме:

- кошти від продажу квитків, реалізації творчої продукції та інших видів культурно-дозвіллєвої діяльності і надання платних послуг;

- надходження за виконання робіт (послуг), проведення заходів по договорах з державними кооперативними і громадськими підприємствами, організаціями, установами;

- безкоштовні та благодійні внески підприємств, кооперативів, громадських організацій та окремих громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України, складають спеціальний фонд і можуть використовуватися на потреби будинку культури; – філії відповідно до наказу директора Центру культури і дозвілля за погодженням відділу ОКМС Дорошівської сільської ради.

 

3.5. Майно будинку культури - філії перебуває у комунальній власності Дорошівської сільської ради.

 

4. Управління

4.1. Керівництво будинком культури - філією здійснюється Центром культури і дозвілля Дорошівської сільської ради.

 

4.2. Безпосереднє керівництво  діяльності будинком культури - філією здійснює завідувач, який призначається та звільняється з посади директором Центру культури і дозвілля Дорошівської сільської ради  за погодженням із начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради шляхом укладання контракту.

 

4.3. Завідувач будинком культури - філією:

- несе повну відповідальність за стан справ даної установи;

- в межах своєї компетенції дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників будинку культури - філії;

- представляє філію в усіх організаціях та органах влади.

 

4.4. Працівники та обслуговуючий персонал будинку культури - філії здійснюють діяльність у відповідності з визначеними згідно з діючим законодавством посадовими обов’язками (інструкціями), укладеними і затвердженими директором Центру культури і дозвілля Дорошівської сільської ради.

 

4.5. Для організації допомоги будинку культури - філії з боку учасників клубних формувань або батьківської громадськості у проведенні культурно-освітніх, санітарно-господарських та інших заходів на загальних та інших зборах можуть утворюватись громадські ініціативні групи, порядок та строки діяльності яких визначаються виробничою необхідністю та погоджуються директором Центру культури і дозвілля.

 

5. Реорганізація та ліквідація діяльності

 

5.1. Діяльність будинку культури - філії припиняється за рішенням засновника згідно діючого законодавства або за рішенням суду.

 

5.2. Ліквідація будинку культури - філії  проводиться за рішенням комісії, яка створена відповідно засновником чи судом у разі:

- тривалої збитковості і неплатоспроможності;

- суттєвих порушень чинного законодавства та Положення;

- за іншими підставами, передбаченими законодавством.

 

5.3. При реорганізації або ліквідації будинку культури - філії  звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

 

 

Сільський голова                                                                              О.А. Ігнатов

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.