Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ-ФІЛІЇ /С. БІЛОУСІВКА/ ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ ДОРОШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖЕНО                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО  

Начальник відділу освіти, культури,                    Рішенням 19 позачергової сесії VII скликання              

молоді та спорту                                                                   від 23.08.2018 року № 4

Дорошівської сільської ради                                   Дорошівської сільської ради

__________ Н.В. Дрозд                                          Сільський голова   ______    О.А. Ігнатов

 

                                                                                 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

БУДИНКУ КУЛЬТУРИ-ФІЛІЇ /с. Білоусівка/

ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ

ДОРОШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

1. Загальні положення

1.1. Будинок культури – філія /с. Білоусівка/  є структурним підрозділом (філією) Центру культури і дозвілля Дорошівської сільської ради у сфері культури та дозвілля з метою організації повноцінного відпочинку різних верств населення с. Білоусівка з урахуванням їхніх інтересів і потреб.

  • Будинок культури – філія є бюджетним та неприбутковим підрозділом Центру культури і дозвілля Дорошівської сільської ради та має спільного з Центром культури і дозвілля Засновника – Дорошівську сільську раду.

 

1.3. Будинок культури - філія належить до  “Переліку базової мережі  закладів культури  місцевого рівня”, який формується на підставі державних соціальних нормативів забезпечення населення закладами культури (Закон України “Про культуру”), не є юридичною особою, може мати штамп з назвою та адресою.

 

1.4. Загальне спрямування діяльності Будинка культури - філії здійснює Центр культури і дозвілля Дорошівської сільської ради.

 

1.5. Методичне керівництво Будинком культури - філією та координацію її роботи здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради (далі – Орган управління).

 

1.6. Будинок культури - філія підпорядкований безпосередньо Центру культури і дозвілля.

 

1.7. Будинок культури - філію очолює завідувач, який призначається і звільняється з посади за наказом Директора Центру культури і дозвілля  за погодженням з Органом управління.

      Завідувач Будинком культури - філії:

  • має відповідну фахову освіту;
  • організовує роботу філії і несе повну відповідальність за стан і результати її діяльності;
  • систематично підвищує рівень професійної компетентності, впроваджує інноваційні форми і методи роботи;
  • представляє інтереси філії в органах місцевої влади, інших організаціях у відносинах із юридичними та фізичними особами;
  • забезпечує суворе дотримання чинного законодавства;
  • має право на одержання соціальних гарантій, встановлених профільним законодавством та законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення. 

 

1.8. Час роботи Будинку культури-філії не повинен повністю збігатися з часом роботи основної частини населення відповідної території, графік роботи затверджується директором Центру культури і дозвілля, погоджується начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради.

 

1.9. Будинок культури - філія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства культури  України, наказами Департаменту культури і туризму облдержадміністрації, наказами відділу освіти, культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради, наказами директора Центру культури і дозвілля Дорошівської сільської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 

1.10. Будинок культури - філія створює разом з іншими установами і організаціями сприятливі умови для реалізації права громадян на вільний розвиток творчих здібностей.

 

1.11. Для втілення в життя свого головного завдання будинок культури - філія  забезпечує:

- задоволення духовних та естетичних потреб громадян;

- створення необхідних умов для створення розвитку народної творчості;

- створення матеріальної бази для проведення культурно-освітньої роботи;

- створення сприятливих умов для творчої та якісної праці на основі принципів матеріального стимулювання та соціальної справедливості.

 

1.12. Документація будинку культури - філії ведеться у відповідності із зразками, затвердженими Міністерством культури  України, Департаментом культури і туризму облдержадміністрації, іншими компетентними організаціями.

 

1.13. Положення може бути переглянуте цілком або частково у зв’язку з прийняттям нових законодавчих або нормативних документів, що регламентують роботу будинку культури.

 

1.14. Повне найменування: Будинок культури-філія /с. Білоусівка/ Центру культури і дозвілля Дорошівської сільської ради,

скорочене найменування: Будинок культури-філія.

 

1.12. Місцезнаходження: 56576, Миколаївська  область, Вознесенський  р-н, с. Білоусівка, вул. Димитрова, б. 2 а

 

2. Основні цілі і напрями діяльності закладу

2.1. Діяльність будинку культури - філії спрямована на організацію вільного часу, активного відпочинку і розваг, задоволення культурних запитів різноманітних верств населення, створення умов для відновлення фізичних, духовних сил, спілкування людей в сфері дозвілля, розвитку художньої творчості та фізичної культури відвідувачів.

 

2.2. З метою реалізації вказаних завдань будинок культури - філія  має право в установленому порядку:

- організувати різні за видами діяльності гуртки, об’єднання, клуби, та курси за інтересами, хореографічні, театральні, вокальні та музичні студії;

- здійснювати підготовку та проведення лекцій, консультацій, лекторіїв з різних галузевих знань, тематичних свят і вистав, вечорів відпочинку і танців, карнавалів, дитячих ранків, розважальних заходів, сімейних обрядів і ритуалів, урочистостей, концертів професійних колективів, ярмарків, лотерей, виставок-продажів та ін.;

- створювати ігрові кімнати, зали спортивних тренажерів, виставкові зали, музейні кімнати, кінозали, відеозали,  вітальні, ігротеки, студії кіно, відео та звукозапису, фотолабораторії та ін.;

- надавати у прокат сценічні костюми, культурний інвентар, музичні інструменти, аудіо та відео матеріали, акустичну апаратуру, світлову апаратуру та ін.;

-    виготовляти сценічні костюми, реквізит;

-    виготовляти предмети декоративно-ужиткового мистецтва;

- виконувати інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

 

2.3. Будинок культури - філія несе відповідальність перед директором Центру культури і дозвілля, відділом ОКМС Дорошівської с/р, громадою і державою за:

- безпечні умови культурно-освітньої діяльності;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами культурно-освітньої, виробничої та іншої діяльності;

- дотримання фінансової дисципліни.

 

2.4. Діяльність будинку культури-філії здійснюється на державній мові.

 

 

3. Фінансова та матеріально-технічна база

3.1. Майно будинку культури - філії належить на правах оперативного управління та на балансі відділу освіти, культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради.

 

3.2. Будинок культури – філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

 

3.3. Культурно-освітні та розважальні заходи в будинку культури – філії  проводяться на безоплатній основі, окрім зазначених наказом директора Центру культури і дозвілля, наказом відділу освіти, культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради..

 

3.4. Кошти, що формуються з інших джерел, а саме:

- кошти від продажу квитків, реалізації творчої продукції та інших видів культурно-дозвіллєвої діяльності і надання платних послуг;

- надходження за виконання робіт (послуг), проведення заходів по договорах з державними кооперативними і громадськими підприємствами, організаціями, установами;

- безкоштовні та благодійні внески підприємств, кооперативів, громадських організацій та окремих громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України, складають спеціальний фонд і можуть використовуватися на потреби будинку культури; – філії відповідно до наказу директора Центру культури і дозвілля за погодженням відділу ОКМС Дорошівської сільської ради.

 

3.5. Майно будинку культури - філії перебуває у комунальній власності Дорошівської сільської ради.

 

4. Управління

4.1. Керівництво будинком культури - філією здійснюється Центром культури і дозвілля Дорошівської сільської ради.

 

4.2. Безпосереднє керівництво  діяльності будинком культури - філією здійснює завідувач, який призначається та звільняється з посади директором Центру культури і дозвілля Дорошівської сільської ради  за погодженням із начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради шляхом укладання контракту.

 

4.3. Завідувач будинком культури - філією:

- несе повну відповідальність за стан справ даної установи;

- в межах своєї компетенції дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників будинку культури - філії;

- представляє філію в усіх організаціях та органах влади.

 

4.4. Працівники та обслуговуючий персонал будинку культури - філії здійснюють діяльність у відповідності з визначеними згідно з діючим законодавством посадовими обов’язками (інструкціями), укладеними і затвердженими директором Центру культури і дозвілля Дорошівської сільської ради.

 

4.5. Для організації допомоги будинку культури - філії з боку учасників клубних формувань або батьківської громадськості у проведенні культурно-освітніх, санітарно-господарських та інших заходів на загальних та інших зборах можуть утворюватись громадські ініціативні групи, порядок та строки діяльності яких визначаються виробничою необхідністю та погоджуються директором Центру культури і дозвілля.

 

5. Реорганізація та ліквідація діяльності

 

5.1. Діяльність будинку культури - філії припиняється за рішенням засновника згідно діючого законодавства або за рішенням суду.

 

5.2. Ліквідація будинку культури - філії  проводиться за рішенням комісії, яка створена відповідно засновником чи судом у разі:

- тривалої збитковості і неплатоспроможності;

- суттєвих порушень чинного законодавства та Положення;

- за іншими підставами, передбаченими законодавством.

 

5.3. При реорганізації або ліквідації будинку культури - філії  звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

 

 

Сільський голова                                                                              О.А. Ігнатов

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних