Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗВІТ про роботу Фінансового відділу Дорошівської сільської ради за 2022 рік

ЗВІТ

про роботу Фінансового відділу Дорошівської сільської  ради

за 2022 рік

 

           Протягом 2022 року робота Фінансового відділу Дорошівської сільської ради була направлена на організацію та здійснення функцій по виконанню планових показників дохідної та видаткової частин бюджету, контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу, координацію учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

          Фінансовий відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним та податковим кодексами України, законами України, актами Президента України, постановами та іншими актами Верховної Ради України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, рішеннями Дорошівської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, прийнятими у межах їх компетенції, а також Положенням про Фінансовий відділ Дорошівської сільської ради.

          У процесі виконання покладених на Фінансовий відділ завдань, співпрацюємо із управлінням Державної Казначейської служби у Вознесенському районі, Департаментом фінансів Миколаївської обласної державної (у 2022 році військової) адміністрації та іншими підрозділами ОВА, ГУ ДПС у Миколаївській області (Вознесенська ДПІ), з відділом фінансів Вознесенської РДА, фінансовими відділами сусідніх територіальних громад та розпорядниками бюджетних коштів.

          Усі видатки бюджету Дорошівської сільської територіальної громади у 2022 році здійснювалися шляхом фінансування Фінансовим відділом Дорошівської с/р головних розпорядників коштів, які забезпечують цільове їх використання.

          До мережі бюджетних установ входять 4 головних розпорядники – Дорошівська сільська рада, Фінансовий відділ Дорошівської сільської ради, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дорошівської сільської ради, Служба у справах дітей Дорошівської сільської ради, 2 розпорядники нижчого рівня – Щербанівська дитячо-юнацька спортивна школа, Щербанівський заклад дошкільної освіти  «Світлячок».

          З бюджету Дорошівської сільської ради, шляхом передачі міжбюджетних трансфертів, фінансується 7 установ, які надають послуги мешканцям громади – КНП «Бузький ЦПМСД», КУ ЦНСП Прибужанівської с/р, МПО Вознесенського району, КП «Райводпостач», ЦНАП м.Вознесенськ, Геріатричний центр Олександрівської с/р, Трудовий архів Прибужанівської с/р.

          У відповідності до завдань, визначених Положенням про Фінансовий відділ Дорошівської сільської ради та планів роботи,  протягом  2022 року  проведено таку роботу:

- підготовка та здача до УДКСУ та Департаменту фінансів:

          -) 3 рішення сесій «Про  внесення змін до бюджету Дорошівської сільської територіальної громади на 2022 рік»;

          -) 5 рішень виконкому «Про внесення змін до бюджету Дорошівської сільської територіальної громади на 2022 рік»;

          -) 5 розпоряджень сільського голови щодо бюджетного процесу в частині міжбюджетних трансфертів.

          -) 5 довідок змін по доходах;

          -) 65 довідок змін по видатках;

          -) 11 довідок змін по джерелам фінансування.

Всі рішення сесій та виконкомів «Про  внесення змін до бюджету Дорошівської сільської територіальної громади на 2022 рік» перевірені департаментом фінансів Миколаївської військової адміністрації. За результатами перевірки встановлено, що положення Бюджетного кодексу України враховано, зауваження відсутні.

- підготовка лімітних довідок,  витягів  з розпису бюджету, перевірка  кошторисів видатків, планів асигнувань бюджетних установ,  введення їх в АС "Місцеві бюджети", перевірка штатних розписів бюджетних установ на 2022 рік;

- складання та формування річного звіту про  виконання   бюджету  Дорошівської сільської  територіальної громади за 2021 рік  з додатками, розшифровками, пояснювальними записками та вивантаження до Департаменту фінансів ОДА;

- перевірка звітів про виконання паспортів бюджетних  програм за 2021 рік, сформованих за програмно-цільовим методом;

- формування прогнозу  місцевого  бюджету  на 2023 р.  з наступним схваленням  сільською радою;

- формування бюджетних запитів розпорядників коштів на 2023 р. в АІС "Місцеві бюджети" за програмно - цільовим методом (ПЦМ);

- формування бюджету Дорошівської сільської ТГ на 2023 рік з додатками  та  затвердження його  сільською  радою;

- перевірки  складання паспортів бюджетних установ  на 2022 рік, уточнених  паспортів бюджетних установ на 2022 рік,   аналіз  порівняльних таблиць з поясненнями  щодо відмінностей інформації показників проекту паспорта у новій редакції порівняно із попереднім паспортом з наступним затвердженням в  АІС  «LOGICA»;

- формування проекту бюджету Дорошівської сільської територіальної громади  на 2023 рік та представлення  постійним депутатським комісіям;

 - перевірка  довідок  бюджетних  установ про  внесення змін  до  кошторисних  призначень  на  2022 рік бюджету Дорошівської СТГ, введення  в АІС "Місцеві бюджети", формування  витягів про внесення  змін потягом звітного періоду;

- щомісячний аналіз  виконання показників  бюджету по  видатках,  потреби в додаткових асигнуваннях;

- підготовка щомісячних зведень  про  виконання  бюджету  по  доходах, по видатках, довідок про  направлення  бюджетних  коштів на  захищені  та  інші  статті  видатків бюджету;

- забезпечено своєчасне проходження грошових коштів державних субвенцій та коштів загального та спеціального фондів бюджету;

- підготовка  проектів   рішень та пояснювальних  записок  на  засідання   виконкому,  сільської  ради  з  питань   складання,  уточнення,  виконання   бюджету, підготовка    розпоряджень сільського  голови, матеріалів на засідання постійних депутатських  комісій;

- опрацювання і аналіз листів, звернень, клопотань, звітів та пояснюючих записок установ, підприємств, організацій щодо виконання кошторисів, виділення додаткових асигнувань, підготовка та друк пропозицій фінансового відділу по внесенню змін до бюджету,  розподілу вільного залишку коштів станом на 01.01.2022 р., аналітичних матеріалів на засідання постійної депутатської комісії  з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку (голова І.О. Федорішен). Протягом 2022 року проведено 6 засідань бюджетної комісії.

- щомісячний звіт та аналітичні довідки по виконанню дохідної та видаткової частини бюджету;

- розробка бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, звітів про виконання паспортів бюджетних програм;

- бюджетне планування.

- проведення щоденної роботи з фінансування бюджетних установ, всього за 2022 рік опрацьовано 405 розпоряджень на фінансування.

          Облік та звітність.      Порядок ведення бухгалтерського обліку регулює Державне казначейство України, яке розробляє план рахунків згідно стандартів ведення обліку та порядок його застосування.

          Станом на 01 січня 2023 року по Фінансовому відділу Дорошівської с/р в УДКСУ у Вознесенському районі  відкрито   128 (сто двадцять вісім)  реєстраційних рахунків, а також один зарплатний рахунок в АТ КБ «ПриватБанк».

          Протягом 2022 року подано до УДКСУ у Вознесенському районі 1 річний звіт по фінансовій та бюджетній звітності за 2021 рік, 9 місячних звітів по бюджетній звітності, 3 квартальних звіти по фінансовій та бюджетній звітності, а також 12 місячних та 3 квартальних звіти по резервному фонду. Щомісячно  надається інформація до УДКСУ інформація щодо фінансування та використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевими бюджетами по бюджету Дорошівської сільської ради.

            До Вознесенської ДПІ подано 4 квартальні звіти (1 за 4 квартал 2021 року та 3 за 2022 рік) по об’єднаній звітності ПДФО та ЄСВ (в т.ч. 36 додатків до них), 1 річний звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (в т.ч. 5 додатків до нього).

          Проводиться постійна робота з програмами АІС «Місцеві бюджети», АІС  «LOGICA, ПТК СДО Клієнт «Казначейства-Казначейство», за необхідності з «Є-звітність» та «Електронний кабінет платника податків».

          У частині ведення бухгалтерського обліку проводиться така робота:

- облік доходів та витрат. Щоденний моніторинг надходжень в розрізі кодів економічної класифікації доходів та платників податків. Щомісячний аналіз доходів 2022 року у порівнянні до 2021 року.

- облік грошових коштів на рахунках установи. Щоденний моніторинг надходжень та видатків по міжбюджетних трансфертах (освітня субвенція з ДБ, освітня субвенція з МБ, додаткова дотація, базова дотація, субвенція на соц.захист з ОБ), рух коштів на котловому рахунку тощо;

- облік розрахунків по заробітній платі. Робота з програмою «Казначейський звіт», формування юридичних, фінансових зобов’язань та платіжних доручень;

- облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними соціальними фондами;

- організація проведення інвентаризації та нарахування зносу (в т.ч. по сільській раді);

- реєстрація і подання до ГУДКСУ платіжних доручень, юридичних та фінансових зобов’язань. Протягом звітного року зареєстровано 2 юридичних зобов’язання, 24 фінансових зобов’язання та 168 платіжних доручень.

- своєчасна виплата заробітної плати та перерахування податків і зборів до відповідних бюджетів;

- своєчасне перерахування міжбюджетних трансфертів до бюджетів сусідніх територіальних громад на утримання установ, які надають послуги мешканцям Дорошівської СТГ.

- недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Кадрова робота та діловодство:

- обчислення стажу роботи та служби в органах місцевого самоврядування, контроль за встановленням надбавок за вислугу років, надбавки за ранг та наданням відпусток відповідної тривалості. У 2022 році всі працівники відділу використали щорічну основну відпустку у повному обсязі (30 к.д.)

- складання графіку щорічних відпусток працівників Фінансового відділу. Всім працівникам відділу була надана відпустка згідно затвердженого графіку ;

- розробка наказів з кадрової  та основної діяльності. Всього протягом року розроблено 6 наказів з кадрової роботи та 5 наказів з основної діяльності (в т.ч. розроблена Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік);

- реєстрація вхідної та вихідної документації. Протягом 2022 року було зареєстровано 102 вхідних та 118 вихідних документів.

- розробка штатних розписів на поточний рік. Розроблено штатний розпис на 2022 рік, відповідно до рішення сесії Дорошівської сільської ради.

- щомісячно проводилось зведення даних бухгалтерського обліку. Оформлення меморіальних ордерів №2 та №5 та формування помісячних папок за виконану роботу протягом місяця.

- розробка договорів про міжбюджетні трансферти.

          За 2022 рік Фінансовим відділом Дорошівської сільської ради профінансовано:

          - КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» – 363460,02 грн., з них: - заробітна плата – 297918,07 грн.; - нарахування на заробітну плату – 65541,95 грн.

          - КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» – 2 388 529 грн., з них:

- Перераховано до бюджету Олександрівської селищної ради – 737004,00 грн.

- Перераховано до бюджету Прибужанівської сільської ради – 689517,00грн. - Перераховано до бюджету Бузької сільської ради – 551848,00 грн.

- Перераховано до бюджету м.Вознесенськ – 83180,00 грн.

- Перераховано до Вознесенського районного бюджету – 326980,00 грн.

          У кінці року по КПКВК 3719770 до бюджету Дорошівської сільської ради було повернуто коштів на суму 99836,43 грн., в т.ч.:

- з бюджету Прибужанівської сільської ради – 232,76 грн.;

- з бюджету Бузької сільської ради - 85727,09 грн.;

- з бюджету Олександрівської селищної ради - 337,00 грн.;

- з бюджету м.Вознесенськ – 13539,58 грн.

          З урахуванням повернутих коштів касові видатки за 2022 рік по КПКВК 3719770 склали 2 288 692,57 грн.         

          Фінансовим відділом Дорошівської с/р повернуто кошти:

- за КБКД 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» - 766694,78 грн.;

- за КБКД 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» - 755529,30 грн.

          Станом на 01.01.2023 року по Фінансовому відділу Дорошівської сільської ради дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Протягом 2022 року протоколи про бюджетні правопорушення не складалися.

 

 

 

 

Начальник відділу                                                                           Олена УТКІНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних