Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОЛОДІЖНУ РАДУ ДОРОШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

                                                                                                                       Додаток    

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення  VІІ позачергової  сесії

                                                                                                                8 скликання

                                                                                    Дорошівської сільської ради 

                                                                                    30 квітня 2021 року №15

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОЛОДІЖНУ РАДУ ДОРОШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

1. Загальні положення

1.1. Молодіжна рада  Дорошівської сільської ради (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим, представницьким органом з питань молодіжної політики, покликаним сприяти взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування та молоді Дорошівської територіальної громади, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, організації та проведенням молодіжних заходів та інформаційно-навчальної роботи серед молоді.

1.2. У своїй діяльності Молодіжна рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Дорошівської сільської ради, розпорядженнями голови ради, а також цим Положенням.

2. Основні принципи, мета та  завдання Молодіжної ради.

2.1. Молодіжна рада у своїй діяльності ставить за мету створення соціально – економічних, політичних, правових та організаційних умов для життєвого самовизначення, інтелектуально, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації творчого потенціалу як у її власних інтересах, так і в інтересах територіальної громади.

2.2. Основними принципами Молодіжної ради є: верховенство права, законність, демократизм, гласність, ініціативність, матеріальна незацікавленість, колегіальність, відповідальність.

2.3. Основними завданнями Молодіжної ради є:

 • розробка рекомендацій, пропозицій та консультування виконавчих органів Дорошівської сільської ради щодо реалізації молодіжної політики у Дорошівській територіальній грогмаді;
 • залучення молоді до місцевого самоврядування та створення системи молодіжного самоврядування в громаді для збалансування та найбільш ефективного виконання державної молодіжної політики;
 • залучення молоді до участі у всіх сферах розвитку громади, у тому числі у громадському житті;
 • активна співпраця з молоддю щодо благоустрою громади та популяризації здорового та безпечного способу життя;
 • поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді Дорошівської територіальної громади;
 • вивчення, систематичний аналіз і прогнозування будь-яких соціальних процесів у молодіжному середовищі;
 • визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді;
 • здійснення моніторингу діяльності формальних та неформальних громадських молодіжних організацій та об’єднань, органів учнівського самоврядування територіальної громади;
 • вивчення та узагальнення стану роботи з молоддю в Дорошівській територіальній громаді.

2.4. Молодіжна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

2.5. У своїй діяльності Молодіжна рада  підзвітна Дорошівській сільській раді.

2.6. Координацію діяльності (забезпечення приміщенням на час засідань Молодіжної ради, створення необхідних умови для її роботи) здійснює Дорошівська сільська рада.

2.7. Молодіжна рада не належить до релігійних об’єднань і політичних партій та рухів, а користується принципом надання рівних можливостей стосовно співпраці з ними. Молодіжна рада не має статусу юридичної особи.

 

3. Права Молодіжної ради

3.1. Для реалізації мети та завдань Молодіжна рада має право:

3.1.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи, у разі необхідності, залучати до участі у них посадових осіб структурних підрозділів, депутатів, членів Дорошівської сільської ради та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками).

3.1.2. Одержувати у встановленому порядку необхідну для діяльності інформацію та матеріали.

3.1.3. Вносити голові ради, постійним комісіям Дорошівської сільської ради пропозиції з питань суспільного становища, правового та соціального захисту молоді та реалізації молодіжної політики у Дорошівській територіальній громаді, що потребують прийняття відповідних розпоряджень голови ради, рішень Дорошівської сільської ради.

3.1.4. Здійснювати громадський контроль за виконанням прийнятих рішень стосовно питань, котрі впливають на життя молоді громади, як місцевої  ради, так і її структурних підрозділів.

3.1.5. Складати та вносити пропозиції до проектів рішень сільської ради, що впливають на життя молоді Дорошівської територіальної громади.

3.1.6. Аналізувати проекти рішень Дорошівської сільської ради, які впливають на життя молоді Дорошівської територіальної громади, на їх відповідність молодіжній політиці.

3.1.7. Організовувати конференції, збори, семінари, диспути та інші відповідні заходи з питань реалізації молодіжної політики.

3.1.8. Молодіжна рада має свою символіку.

3.1.9. Молодіжна рада має бланк зі своїм найменуванням.

3.1.10. Рішення Молодіжної ради зберігається в Дорошівській сільській раді. Копії рішень на запит установ, організацій та приватних осіб видаються з дозволу сільського голови.

 

4. Склад Молодіжної ради та порядок його формування.

 

4.1. Кількісний та персональний склад Молодіжної ради визначається установчими зборами та не може становити більше 15 членів. Склад Молодіжної ради вважається сформованим за умови затвердження не менше 10 членів.

Строк повноважень складу Молодіжної ради – два роки.

4.2. Увійти до складу Молодіжної ради може молодий громадянин України – член громади Дорошівської територіальної громади, віком від 14 до 35 років.

4.3. Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та подали відповідні документи.

4.4. Для формування складу Молодіжної ради голова сільської ради утворює ініціативну групу з метою підготовки проведення установчих зборів.

Якщо при органі вже утворена Молодіжна рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється головою сільської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення її повноважень. У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи голова сільської ради затверджує з урахуванням пропозицій Молодіжної ради.

До складу ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів можуть входити депутати сільської ради, працівники сільської ради, представники інститутів громадянського суспільства, представники комунальних закладів та установ, що працюють з дітьми, представники соціально – відповідального бізнесу, члени громадських організацій.

4.5. Не пізніше ніж за 14 календарних днів до проведення установчих зборів сільська рада оприлюднює на стенді, офіційному веб-сайті (в разі наявності) або в друкованих засобах масової інформації чи в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах.

4.6. Для участі в установчих зборах кандидати на членство в Молодіжній раді мають подати до ініціативної групи такі документи:

 • заяву у відповідній формі (Додаток 1);
 • копію паспорта громадянина України.

4.6. Ініціативна група перевіряє документи, подані учасниками, на їх відповідність вимогам, встановленим цим Положенням.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 3 календарних дні до їх проведення.

За результатами перевірки документів на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах та список представників, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику в участі в установчих зборах є:

 • невідповідність поданих ними документів, вимогам цього Положення;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах.

4.7. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Молодіжної ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Молодіжної ради.

4.8. Обраними до складу Молодіжної ради вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів. Якщо декілька кандидатів набрали однакову кількість голосів, через що визначити склад Молодіжної ради у зазначеній кількості неможливо, по таким кандидатам проводиться повторне голосування.

4.9. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається сільській раді.

4.10. Сільська рада оприлюднює протокол установчих зборів на стенді, офіційному веб-сайті (в разі наявності) або в друкованих засобах масової інформації чи в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

4.11. Виконавчий комітет сільської ради на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Молодіжної ради і оприлюднює його згідно чинного законодавства.

4.12. Члени Молодіжної Ради можуть обиратися не більше двох термінів підряд.

4.13. До складу Молодіжної Ради входять:

 • голова Молодіжної ради;
 • заступник голови Молодіжної ради;
 • секретар Молодіжної ради;
 • члени Молодіжної ради.

4.14. Голова Молодіжної ради обирається зі складу членів Молодіжної ради на першому засіданні шляхом таємного голосування більшістю від загального складу Молодіжної ради, терміном на 2 роки, але не більше ніж 2 рази поспіль.

4.15. Голова Молодіжної ради може достроково припинити свої повноваження у разі:

 • складення повноважень за його особистою письмовою заявою;
 • вираження недовіри до нього більшістю від загального складу Молодіжної ради;
 • в інших випадках, які унеможливлюють його участь у роботі Молодіжної ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень голови Молодіжної ради приймається шляхом таємного голосування не менше двома третинами від загального складу Молодіжної ради.

4.16. Голова Молодіжної ради:

4.16.1. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами, підписує документи та здійснює інші представницькі функції.

4.16.2. Контролює виконання рішень Молодіжної ради.

4.16.3. Головує на засіданнях Молодіжної ради.

4.16.4. Підписує рішення, прийняті Молодіжною радою, та інші документи, що стосуються діяльності Молодіжної ради.

4.16.5. Обирається та переобирається зі складу членів Молодіжної Ради на першому засіданні шляхом таємного голосування.

4.16.6. Доповідає на першому засіданні Молодіжної ради наступного скликання про виконану роботу.

4.16.7. Щороку звітує на сесії Дорошівської сільської ради.

4.17. Заступник голови Молодіжної ради:

4.17.1. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції.

4.17.2. Забезпечує виконання рішень Молодіжної ради.

4.17.3. Головує на засіданнях Молодіжної ради у період відсутності голови Молодіжної ради.

4.17.4. Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради більшістю від загального складу ради.

Повноваження заступника голови Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції більшості від загального складу Молодіжної ради.

4.18. Секретар Молодіжної ради:

4.18.1. Організовує підготовку засідань Молодіжної ради з питань, що виносяться на розгляд ради.

4.18.2. Забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців і молоді.

4.18.3. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з роботою ради.

4.18.4. Вирішує за дорученням голови Молодіжної ради питання, пов’язані з організацією діяльності Молодіжної ради та її органів.

4.18.5. Інформує відділ ОКМС про прийняті на засіданнях Молодіжної ради рішення та розглянуті питання.

4.18.6. Складає звіт про діяльність Молодіжної ради за рік.

4.18.7. Веде протоколи засідань Молодіжної ради.

4.18.8. Забезпечує членів Молодіжної ради необхідними матеріалами та інформацією до засідань Молодіжної ради.

4.18.9. Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради більшістю від загального складу ради.

Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції більшості від загального складу Молодіжної ради.

4.19. Члени Молодіжної ради:

4.19.1. Повноваження члена у Молодіжній раді починаються з дня затвердження складу новопризначеної Молодіжної ради і припиняються в день затвердження складу Молодіжної ради наступного членства.

4.19.2. Повноваження члена у Молодіжній раді можуть бути припинені достроково у наступних випадках:

 • власне бажання члена Молодіжної ради скласти свої повноваження;
 • рішення засідання Молодіжної ради у разі систематичного невиконання членом покладених на нього обов’язків.

3.19.3. Систематичним невиконанням обов’язків членом Молодіжної ради є:

 • відсутність без поважних причин більше як два рази на засіданнях Молодіжної ради;
 • невиконання рішень Молодіжної ради.

3.19.4. Питання про дострокове припинення повноважень членства у Молодіжній раді виноситься секретарем або головою Молодіжної ради на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування за припинення повноважень більшістю від загального складу Молодіжної ради.

3.19.5. Місце члена Молодіжної ради, повноваження якого припиняються достроково, посідає новий представник з числа резервного списку кандидатів для членства у Молодіжній раді, затверджується рішенням виконавчого комітету сільської ради за поданням голови Молодіжної ради.

3.19.6. Резервний список формується з числа осіб, що були зареєстровані як кандидати у члени Молодіжної ради відповідно до зазначених у пункті 3.4. квот, та затверджується відділом ОКМС.

3.19.7. Член Молодіжної ради має право:

  • ухвального голосу на засіданнях Молодіжної ради;
  • представляти в Молодіжній раді інтереси як навчального закладу чи організації, від якого/якої його було направлено до складу Молодіжної ради, так і молоді всієї громади;
  • вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання Молодіжної ради;
  • брати участь в обговоренні порядку денного засідання Молодіжної ради;
  • оголошувати на засіданнях Молодіжної ради тексти звернень, заяв, пропозицій.

3.19.8. Член Молодіжної ради зобов’язаний:

  • брати участь в засіданнях Молодіжної ради;
  • виконувати рішення Молодіжної ради;
  • дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих.

 

4. Організація роботи Молодіжної ради

4.1. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання.

4.2. Засідання може бути першим, черговим та позачерговим:

 • чергові засідання проводяться не рідше одного разу на два місяці, скликаються головою Молодіжної ради, а за його відсутності – заступником голови Молодіжної ради;
 • позачергові засідання Молодіжної ради скликаються за ініціативою голови Молодіжної ради, або на вимогу більше ніж половини членів Молодіжної ради. Відповідна заява подається секретарю Молодіжної ради, який зобов’язаний за 10 днів скликати позачергове засідання.

4.3. На першому засіданні відбувається призначення (шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів):

 • голови Молодіжної ради;
 • заступника голови Молодіжної ради;
 • секретаря Молодіжної ради.

4.4. Діяльність Молодіжної ради здійснюється відповідно до Регламенту та поточного плану, які приймаються не пізніше, ніж на другому засіданні Молодіжної ради.

Засідання Молодіжної ради є правомочним за умови наявності більше половини членів від її загального складу.

4.5. Порядок денний засідання Молодіжної ради складається секретарем Молодіжної ради та доводиться до відома членів Молодіжної ради не пізніше, ніж за 5 днів до засідання.

4.6. Рішення з питань порядку денного засідання Молодіжної ради приймаються більшістю голосів від загального складу Молодіжної ради.

4.7. Рішення Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, які підписуються секретарем та головою Молодіжної ради.

4.8. Секретар Молодіжної ради призначає дату наступного засідання.

4.9. Прийняті рішення Молодіжної ради надаються відділу ОКМС  для узгодження та доопрацювання та підлягають обов’язковій публікації.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Протоколи та витяги із протоколів Молодіжної ради є рекомендованими до розгляду Дорошівською сільською радою.

5.2. Представники Дорошівської сільської ради  можуть бути присутні на засіданнях Молодіжної ради у разі обговорення питань, що належать до їхньої компетенції.

5.3. На засідання постійних комісій Дорошівської сільської ради при розгляді питань, які впливають на життя молоді, можуть бути запрошені представники Молодіжної ради.

5.4. Зміни та доповнення до цього положення вносяться рішенням Дорошівської сільської ради за поданням голови Молодіжної ради на підставі рішення засідання Молодіжної ради.

5.5. Молодіжна рада достроково припиняє повноваження за рішенням виконавчого комітету Дорошівської сільської ради у разі:

  • порушення Молодіжною радою законів України та Конституції  України;
  • порушення Молодіжною радою умов даного Положення;
  • не проведення більше як двох чергових засідань Молодіжної ради підряд;
  • за рішенням самої Молодіжної Ради.

Рішення про припинення повноважень Молодіжної ради виноситься головою Молодіжної ради, або за ініціативи не менше половини членів Молодіжної ради, на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування не менше двома третинами від загального складу Молодіжної ради.

5.6. Дорошівська сільська рада здійснює забезпечення Молодіжної ради приміщенням, створює необхідні умови для її роботи.

 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу освіти,

культури, молоді та спорту                                                        Рибалко К.А.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних