Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення №10. Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Дорошівської сільської ради на 2017-2021 роки

У К Р А Ї Н А

ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  22 грудня 2017 року                             №10                Х  сесія 7 скликання

с. Дорошівка                                                                                                                                               

Про затвердження   Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Дорошівської сільської ради на 2017-2021 роки

VI сесія

шостого скликання

 

Розглянувши проект  Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян  Дорошівської сільської ради на 2017 – 2021 роки, з метою поліпшення координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних, контролюючих та інших органів щодо забезпечення належного рівня захисту прав і свобод громадян, профілактики злочинності, на підставі пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

  1. Затвердити Комплексну програму профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Дорошівської  сільської ради  на 2017– 2021 роки (далі - Програма), що додається.
  2. В установленому чинним законодавством порядку, передбачати кошти на фінансування заходів  Програми.
  3. Вважати такими, що втратили чинність,  наступні рішення сільської   ради:

- рішення від 14 липня  2017 року №6 «Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян   на 2017– 2018 роки»;

- рішення від 17 грудня 2013 року №9 «Про затвердження Програми запобігання і протидії корупції у Дорошівській сільській раді на 2013-2015 роки»»;

  • рішення  ХХ сесії 6 скликання Білоусівської сільської ради від 16.03.2012 року « Про затвердження  Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення  системи захисту конституційних прав і свобод громадян на 2012-2015 роки»;
  • рішення ХХХУІІ сесії 6 скликання від 29.01.2014 року Білоусівської сільської ради  « Про затвердження Програми запобігання і протидії корупції на 2014-2015роки»

4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики:

 

Сільський голова                                                              О.А. Ігнатов

 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  сільської  ради

від  22.12.2017року №8

 

 Комплексна програма

профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту

конституційних прав і свобод громадян  Дорошівської сільської ради  на 2017-2021 роки

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Комплексну програму профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Дорошівської сільської ради    на 2017-2021 роки розроблено відповідно до Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про боротьбу з тероризмом», «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність»,  «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону». Указів Президента України: від 16.06.1999 № 650/99 „Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку”; від 12 січня 2004 року №27/2004 “Про додаткові заходи щодо  поліпшення діяльності служби дільничних інспекторів міліції», від 6 лютого 2003 року № 84 “Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 18 лютого 2002 року №143/2002 “Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян», від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», від 19 липня 2005 року №1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності», від 28.03.2008 № 276/2008 «Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю», від 25.04.2013 № 230/2013 «Про Концепцію боротьби з тероризмом», Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 767 «Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до  2015 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від  07.10.2015№ 1066-р  «Деякі питання реформування системи функціонування установ виконання покарань та слідчих ізоляторів», районної Комплексної програми  профілактики  злочинності  та  вдосконалення  системи захисту конституційних  прав  і  свобод  громадян  у Вознесенському  районі  на 2017-2021 роки,  затвердженої   рішенням  сесії  районної ради  від  21 червня  2017 року № 1.

Україна впевнено прямує шляхом демократизації та зміцнення конституційних засад, органи внутрішніх справ повинні виступати гарантом соціального комфорту громадян через забезпечення їхньої безпеки – як власної, так і безпеки законної ділової активності. Стан правопорядку в Україні впливає на її соціально-економічний розвиток.

Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню.

Здійснення заходів з профілактики злочинності дасть змогу певною мірою поліпшити стан правопорядку в регіоні та удосконалити систему профілактики правопорушень.

Зазначеними  проблемами є:

у зв’язку загостренням останніми роками суспільно-політичної ситуації в країні, складним соціально – економічним становищем населення регіону, зросла кількість скоєних  злочинів корисливо-насильницької спрямованості, а саме пограбувань, розбійних нападів, крадіжок, шахрайств , незаконних заволодінь транспортними засобами.

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості для забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності.

Ця Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, які зумовили вчинення протиправних дій, що є важливою складовою процесу забезпечення громадського порядку та боротьби зі злочинністю на території сільської ради .

Реалізація поставлених перед правоохоронними органами завдань можлива лише за умови тісного, ділового, ефективного співробітництва з представниками влади, органами місцевого самоврядування , у тому числі з депутатським корпусом сільської  ради у питаннях забезпечення належної профілактики правопорушень, правового та соціального захисту громадян України.

РОЗДІЛ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є:

 забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень та злочинності шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь,      налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері;  

удосконалення методів роботи з їх профілактики, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, поступове нарощування зусиль у цій справі правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади та громадськості.

Заходи щодо запобігання вчиненню правопорушень можуть здійснюватися органами виконавчої влади у межах повноважень, визначених чинним законодавством. Однак такий підхід не забезпечує комплексного розв'язання проблеми. Необхідна ефективна  підтримка місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення в діяльності органів внутрішніх справ, яка спрямована на охорону громадського порядку і профілактику злочинності.

Оптимальним варіантом є затвердження і виконання Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Дорошівської сільської ради  на 2017- 2021 роки та об'єднання зусиль правоохоронних органів і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для здійснення визначених нею заходів.

 Основними завданнями Програми є:

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, правоохоронних, контролюючих та інших установ з профілактики правопорушень, забезпечення активної наступальної протидії злочинності та проявам корупції із залученням до цього процесу широкого кола громадськості;

комплексне вивчення і розв’язання проблем, пов’язаних з протидією злочинним проявам проти особи, у першу чергу насильницького характеру, забезпечення належного стану правового та соціального захисту громадян;

запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм з питань профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню, підвищення рівня правової освіти населення та правового виховання молоді;

запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, наркобізнесом,  контрабандою, легалізацією незаконно одержаних прибутків;

удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності.

Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити заходи, визначені у додатку .

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування  заходів  Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів сільської ради  у межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством (додаток ).

РОЗДІЛ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми дасть змогу:

активізувати діяльність органів виконавчої влади, пов’язану з профілактикою правопорушень, удосконалити механізм координації роботи із залучення до цього процесу широкого кола громадськості;

підвищити рівень правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм;

підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією у громадських місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади;

стабілізувати криміногенну ситуацію в регіоні шляхом запобігання криміналізації населення;

посилити захист життя і прав осіб, які наражаються на небезпеку внаслідок терористичної діяльності;

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює виконком сільської ради  та забезпечує  виконання заходів Програми та щороку до 25 грудня та до 25 червня інформує постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики.

                  Додаток 2

до Програми

 

Перелік завдань і заходів

щодо реалізації   Комплексної програми профілактики

злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних

прав і свобод громадян Дорошівської сільської ради  на 2017-2021 роки

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ З ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН

1.1. Проводити аналіз стану криміногенної обстановки Дорошівської сільської ради , поширеності скоєння окремих видів злочинів проти життя, здоров’я, честі та гідності особи, її власності, причини і умови, які сприяють їх вчиненню. За результатами розробляти заходи з поліпшення роботи з протидії злочинності, забезпечення публічної порядку та безпеки громадян.

 

Дільничний інспектор поліції, виконком

Щороку.

1.2 Організовувати та проводити  комплексні оперативно-профілактичні операції та відпрацювання направлені на стабілізацію криміногенної ситуації, забезпечення захисту прав і свобод мешканців громади .

Вознесенський відділ  поліції  головного управління  національної поліції  України  в  Миколаївської  області (за узгодженням).

Щороку.

1.3. Вносити на розгляд сесії  сільської   ради, засідань  постійної комісії сільської  ради, питання про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку.

      Виконком,  постійна комісія сільської 

ради з питань з питань прав людини, законності,

депутатської діяльності, етики, освіти, фізичного

виховання, культури, охорони здоров’я

та соціальної політики.

Раз на рік.

      1.4. Щороку до 1 лютого інформувати постійну комісію сільської  ради з питань з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики: про виконання заходів Програми (за пунктами).

виконком

2017-2021 роки.

РОЗДІЛ 2. ЗАХИСТ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ, ЇЇ МАЙНА ВІД ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ

2.1. Здійснювати заходи щодо проведення обліку житла, де проживають особи похилого віку, самотні особи, визнані недієздатними, психічно хворі та інші особи, які потребують опіки, хворі на алкоголізм та наркоманію з метою попередження випадків знущання над ними та фактів незаконного відчуження їх житла.

Сільська  рада, Вознесенський відділ  поліції  головного управління  національної поліції  України  в  Миколаївської  області (за узгодженням), управління соціального захисту населення  райдержадміністрації.

2017-2021роки.

2.2. Проводити заходи з встановлення осіб, причетних до скоєння злочинів насильницько-майнової спрямованості, насамперед пограбувань, крадіжок, розбійних нападів, крадіжок майна усіх форм власності, незаконних заволодінь транспортними засобами та злочинів, пов’язаних з мобільними телефонами.

 Вознесенський відділ  поліції  головного управління  національної поліції  України  в  Миколаївської  області (за узгодженням).

2017-2021 роки.     

2.3.  Сприяти  виявленню документування та притягнення до відповідальності членів організованих злочинних груп і окремих громадян, причетних до скоєння злочинів пов'язаних з торгівлею людьми, незаконною міграцією та у сфері суспільної моралі.

Виконком, інспектор муніципальної варти та благоустрою

2017-2021 роки.        

РОЗДІЛ 3. ПРОТИДІЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

3.1. Сприяти проведенню комплексних  оперативно-профілактичних заходів під умовним найменування "Мак" з метою виявлення і знищення незаконних посівів маку та конопель, недопущення їх незаконного витоку та перекриття каналів збуту наркотичної сировини.

Сільська рада, виконком сільської ради, комісії при виконкомі, Вознесенський відділ  поліції  головного управління  національної поліції  України  в  Миколаївської  області, (за узгодженням).

2017- 2021 роки.

3.2. Проводити моніторинг ситуації щодо зловживання молоддю психоактивних речовин.

Дільничний інспектор поліції  (за узгодженням); сільські лікарняні амбулаторії, ЗОШ, ГІСД

2017-2021 роки.

3.3. Забезпечити проведення для молоді профілактичних і просвітницьких заходів щодо протидії наркоманії, пропаганди здорового способу життя.

Сільські лікарняні амбулаторії,ЗОШ, ГІСД, спеціаліст I категорії у справах сім’ї, молоді та спорту сільської ради

2017-2021роки.

3.4. Вжити заходів щодо проведення в навчальних закладах батьківського всеобучу, включаючи до нього теми про взаємовідносини батьків і дітей, роль батьківського авторитету в подальшому розвитку особистості дитини, аспекти психології виховання дітей.

 ЗОШ,сільська рада

2017-2021 роки.

3.5. Сприяти залученню до гурткової роботи у навчальних закладах підлітків з девіантною поведінкою.

ЗОШ,сільська рада

2017-2021 роки.

РОЗДІЛ 4. ПРОТИДІЯ РЕЦИДИВНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

4.1. Вживати заходів щодо сприяння у працевлаштуванні особам, звільненим з місць позбавлення волі, направляти на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації з метою  підвищення їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. Сприяти їх адаптації та розв’язанню соціально-побутових проблем.

Виконком, Міськрайонний центр зайнятості (за узгодженням), дільничний інспектор поліції    (за узгодженням),

2017-2021 роки.

4.2. Сприяти  проведенню  перевірок виконання Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі», вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків. Здійснювати профілактичні заходи з недопущення скоєння повторних злочинів раніше судимими, насамперед особами, які перебувають під адміністративним наглядом.

Виконком , дільничний інспектор поліції    (за узгодженням).

2017-2021 роки.

         4.3. Сприяти вирішенню питань тимчасової зайнятості осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, шляхом залучення їх до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Виконком, Міськрайонний центр зайнятості (за узгодженням), управління соціального захисту населення  райдержадміністрації , Дільничний інспектор поліції  головного управління  національної поліції  України  в  Миколаївської  області (за узгодженням)

2017-2021 роки.

4.4. Проводити профілактичну роз'яснювальну роботу серед населення міста щодо запобігання діям шахраїв у відношенні соціально незахищених категорій населення.

Виконком, Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації, Дільничний інспектор поліції    головного управління  національної поліції  України  в  Миколаївської  області (за узгодженням),  сільська  рада .

2017-2021 роки.

4.5. З метою профілактики правопорушень, вчинених підлітками в громадських місцях у стані сп'яніння, та рецидивної злочинності продовжити запровадження на базі загальноосвітніх шкіл громади  протиалкогольної програми «Сімейна розмова» серед учнів та їх батьків.

Дирекція ЗОШ.

2017-2021 роки.

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

                                                                                                              

5.1. Вжити заходів щодо подальшого впровадження системи візуального моніторингу, засобів екстреного зв’язку «громадянин-поліції» та інших технічних засобів з метою контролю за станом охорони громадського порядку на вулицях та в інших громадських місцях, у тому числі під час проведення масових заходів.

Сільська рада, Дільничний інспектор поліції    головного управління  національної поліції  України  в  Миколаївської  області (за узгодженням).

2017-2021 роки.

5.2. Забезпечити максимальне перекриття камерами зовнішнього відеоспостереження автодоріг на в'їзді (виїзді) в  населені пункти з найбільш складною оперативною обстановкою,  місця масового зберігання транспортних засобів, а також на транспортних розв'язках.

Сільська рада, Управління  національної поліції  України  в  Миколаївської  області (за узгодженням).

2017-2021 роки.

5.3. Продовжити роботу з підтримки ініціативи громадян  у створенні та відновленні діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку .

Сільська рада, Дільничний інспектор поліції   головного управління  національної поліції  України  в  Миколаївської  області (за узгодженням).

2017-2021 роки.

РОЗДІЛ 6 МАТЕРІАЛЬНЕ, ТЕХНІЧНЕ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ

6.1. Вивчати питання щодо необхідності і доцільності виділення коштів на поліпшення матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ району з метою виконання ними заходів, передбачених цією та місцевими комплексними програмами під час розгляду питання щодо затвердження районного та місцевих бюджетів, внесення до них відповідних змін. При цьому врахувати стан в економічній сфері регіону та вимоги бюджетного законодавства. Залучати на ці цілі кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Сільська рада, постійна комісія сільської  ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства та комунальної власності.

2017-2021 роки.

6.2. В установленому чинним законодавством порядку вжити заходів щодо:

Передбачення у місцевих бюджетах на 2017 та наступні роки коштів на забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону відповідно до Указу Президента України від 19 липня 2005 року № 1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності».

Сільська  рада,

2017-2021 роки.

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ

7.1. Організувати постійне інформування населення про  результати діяльності щодо захисту економіки в боротьбі зі злочинністю, викриття особливо тяжких та тяжких злочинів, що набули значного резонансу серед населення громади.

Виконком, дільничний інспектор поліції головного управління  національної поліції  України  в  Миколаївської  області

2017 -2021 роки.

         7.2. Сприяти розміщенню у засобах масової інформації соціальної реклами з питань профілактики правопорушень та боротьби з організованою злочинністю.

Виконком

2017-2021 роки.

            

                                            Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

районної Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян

Дорошівської сільської ради  на 2017-2021 роки

 

Програму затверджено рішенням сільської ради від 22.12.2017 №8

 

 

Ініціатор розроблення Програми

Виконком сільської ради.

 

Підстави для розроблення

 

Закони України:

 

   «Про місцеве самоврядування в Україні»;

  «Про боротьбу з тероризмом»;

« Про Національну поліцію»;

  «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»

«Про оперативно-розшукову діяльність»

 

Укази Президента України:

   

 від 6 лютого 2003 року № 84 “Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією»;

від 18 лютого 2002 року №143/2002 “Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян»;

від 16.06.1999 № 650/99 „Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку”;

            від 12 січня 2004 року №27/2004 “Про додаткові заходи щодо  поліпшення діяльності служби дільничних інспекторів міліції»;

      від 19 липня 2005 року №1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності»;

від 28.03.2008 № 276/2008 «Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю»;

від 25.04.2013 № 230/2013 «Про Концепцію боротьби з тероризмом»

Постанова Кабінету Міністрів України:

від 08.08.2012 № 767 «Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до  2015 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

від  07.10.2015 № 1066-р  «Деякі питання реформування системи функціонування установ виконання покарань та слідчих ізоляторів»

 

Координатор

Програми

Виконком сільської ради

Відповідальні  виконавці

Сільська рада, Вознесенський міжрайонний  відділ управління Служби безпеки України в Миколаївській області (за узгодженням), Вознесенський відділ поліції головного управління  національної поліції  України  в  Миколаївської  області (за узгодженням), міськрайонний центр зайнятості (за узгодженням), Комунальний заклад «Вознесенський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги», відділ  освіти  райдержадміністрації,  управління  соціального  захисту  населення райдержадміністрації,

Термін виконання

2017-2021 роки

Обсяги і джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів сільського  бюджету у межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством (додаток до Програми)

 

Обсяги і джерела фінансування Програми

На всю Програму

У тому числі за роками

2017

2018

2019

2020

2021

Усього:

40 000

-

10 000

10 000

10 000

10 000

Кошти сільського  бюджету

40 000

-

10 000

10 000

10 000

10 000

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

-

-

 

Фото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних