Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення №11. Про затвердження Програми зайнятості населення на території Дорошівської сільської ради на 2018-2020 роки.

 УКРАЇНА

                                         ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

29 березня 2018 року               №11                        XІІ сесія 7 скликання

 

Про затвердження Програми

зайнятості населення на території

Дорошівської сільської ради на 2018-2020 роки

 

    З метою регулювання ринку праці та соціального захисту населення сільської ради, сприяння зайнятості населення, запобігання зростанню безробіття, створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян, відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  на виконання ст. 17, 18, 31 Закону України  «Про зайнятість  населення» та Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму зайнятості населення на території Дорошівської сільської ради  на 2018-2020 роки(додаток 1).
 2. Доручити виконавчому комітету Дорошівської сільської ради здійснювати організаційну роботу щодо укладення відповідних договорів на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт з Вознесенським міським центром зайнятості та строкові трудові договори на участь в оплачуваних громадських роботах з особами, направленими центром зайнятості.
 3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року. 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики:

 

Сільський  голова                                                                             О.А. Ігнатов

 

 

 

 

 

Додаток 1

Затверджено

Рішення №11 від 29.03.2018 року

 

Програма

зайнятості населення на території

Дорошівської сільської ради на 2018-2020 роки

Мета програми - забезпечення реалізації державної політики зайнятості та соціального захисту населення від безробіття на території сільської ради, на підставі прогнозування надання соціальних послуг незайнятому населенню та забезпечення фінансування цих послуг.

 

            Завдання програми:

 • вдосконалювати форми та методи співпраці з роботодавцями на території сільської  ради та сприяти зацікавленості у співпраці; 
 • збільшити обсяги працевлаштування незайнятого населення, яке мешкає на території Дорошівської сільської ради, на вільні та новостворені робочі місця, в тому числі шляхом компенсування роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування; 
 • сприяти розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних, проживаючи на території сільської ради та забезпечувати їх працевлаштування шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для відкриття власної справи;
 • забезпечити зростання обсягів залучення місцевих безробітних до громадських робіт;
 • підвищувати конкурентоспроможність безробітних на регіональному ринку праці шляхом збільшення обсягів професійного навчання, перенавчання та підвищенні кваліфікації безробітних;
 • вдосконалювати форми та методи співпраці між центром зайнятості, сільською  радою, місцевими безробітними та роботодавцями, покращити організацію масових заходів з місцевим населенням.

 

I.        Правове забезпечення зайнятості населення

Держава гарантує працездатному населенню у працездатному віці в Україні:

• добровільність праці, вибір професії та виду діяльності;

 • захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботи і незаконного звільнення, а також сприяння у збережені роботи;

 

• безплатне сприяння у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти;

• безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних закладах або в системі державної служби зайнятості з виплатою матеріальної допомоги;

• виплату безробітним в установленому порядку допомоги по безробіттю;

• включення періоду перепідготовки та навчання нових професій, участі в оплачуваних громадських роботах, та одержання допомоги по безробіттю до трудового стажу.

 

Для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян, створено державну службу зайнятості.

Кожен громадянин України, який втратив роботу, бажає змінити основне місце роботи або вперше шукає роботу, має право звернутися до центру зайнятості за місцем постійної реєстрації. Реєстрація громадян у центрі зайнятості проводиться при пред'явленні паспорта трудової книжки, а в разі потреби - військового квитка, документа про освіту або документів які їх замінюють. Додатково окремі категорії громадян мають пред'явити довідку про вихід із членів сільськогосподарського підприємства, кооперативу, акціонерного товариства. Відповідно до статті 8 Закону України "Про особисте селянське господарство" члени особистих селянських господарств є особами, які забезпечують себе роботою самостійно і відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» належать до зайнятого населення за умови, що робота в цьому господарстві для них є основною.Для осіб, які протягом останнього року відпрацювали більше 26 кал. тижнів, робота в особистому селянському господарстві не є основною і такі особи мають право реєструватись в державній службі зайнятості як безробітні.

 

Громадяни зареєстровані у державній службі зайнятості, мають право на :

• пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні;

• інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням;

• профорієнтацію, професійну підготовку або перепідготовку та підвищення кваліфікації;

• участь в оплачуваних громадських роботах;

• допомогу по безробіттю, у тому числі одноразову її виплату для організації безробітним підприємницької діяльності;

• матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

• допомогу на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, у розмірі, встановленому законодавством.

 

Участь підприємств, установ і організацій у реалізації державної політики зайнятості

 

1. Підприємства, установи і організації, незалежно від форм власності, їх службові особи зобов'язані сприяти проведенню державної політики зайнятості на основі:

 • додержання законодавства про працю, а також прийнятих відповідно до нього договорів та угод;
 • організації професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, а також професійного перенавчання тих, хто підлягає вивільненню  з виробництва;
 • працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
 • інформування працівників про наявність вакантних робочих місць (посад), у тому числі з неповним робочим часом.

2. Підприємствам, установам і організаціям, що активно сприяють розв'язанню проблем зайнятості населення в регіоні (шляхом створення додаткових робочих місць для працевлаштування чи організації громадських та інших робіт тимчасового характеру або використання понад встановлену квоту праці осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці), відповідно до законодавства України надаються пільги щодо податків та інших платежів до бюджету, які частково або повністю компенсують витрати, пов'язані :з прийняттям на роботу додаткової кількості працівників.

3. Підприємства, установи і організації в разі відмови у прийнятті на роботу спеціалістів, які були раніше ними заявлені, відшкодовують державній служб зайнятості всі витрати, пов'язані з працевлаштуванням, професійною підготовкою, перепідготовкою, виплатою допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги по безробіттю. Одержані кошти спрямовуються до державного фонду сприяння зайнятості населення.

4. При вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності повідомляють про це не пізніше як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави,  строки вивільнення і найменування професій. У разі неподання або порушення строків подання цих даних стягується штраф у чотирикратному розмірі мінімальної  заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

 

II. Працевлаштування
безробітних на вільні та новостворені робочі місця

 

1.Громадяни, які звернулися до служби зайнятості мають право на безкоштовне  сприяння у підборі підходящої роботи. Для громадян, які втратили роботу і заробіток, підходящою вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника і надається в тій же місцевості, де він проживає. Для громадян, які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), підходящою є робота, яка потребує попередньої професійної підготовки, або оплачувана робота, яка не потребує професійної підготовки, включаючи роботу тимчасового характеру. У разі неможливості надання громадянинові роботи за професією (спеціальністю) протягом шести місяців безробіття підходящою вважається робота, яка потребує зміни професії (спеціальності) з урахуванням здібностей, здоров'я людини і колишнього досвіду

Кожен громадянин має право на працевлаштування і вибір місця роботи шляхом безпосереднього звернення до роботодавця. Роботодавець в свою чергу зобов'язаний проінформувати людину, яка до нього звернулася про те, чи є на їхньому підприємстві вільні робочі місця. Окрім того, про наявність вільних робочих місць, роботодавці зобов'язані інформувати службу зайнятості.

Держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування  працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. До цієї категорії громадян належать :

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:

має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда І групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років;

6)інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

 

 1. Для працевлаштування зазначених у частині першій цієї статті громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», норматив працевлаштування на роботу яких встановлюється згідно із Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні») підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

 Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ” залишилось 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників.

 Роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині другій цієї статті, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися за сприянням для працевлаштування даної категорії громадян до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування таких громадян відповідно до вимог частини другої цієї статті, про що роботодавці інформують щороку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у встановленому ним порядку.

 

Прогнозування працевлаштування безробітних, які проживають на території  сільської ради на вільні та новостворені робочі місця

 

Працевлаштування

Кількість безробітних

Термін виконання

Відповідальний

На вільні робочі місця

 

в тому числі 

 

на території

сільської ради

 18

 

 

 

 

 

18

 

 

2018 рік

 

 

 

 

2018 рік

 

 

 

Почечун О.А.

 

 

 

Почечун О.А.

 

Працевлаштування за рахунок 5% квоти

в т. ч. на території сільської ради

 

1

 

 1

 

 

 

2018 рік

 

 

 

 

Почечун О.А.

 

 

 

 

 

 

III. Стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці

 

 1. Роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, та яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.

Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, коштів Державного бюджету України для забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією (спеціальністю) та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування інваліда), у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

2. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація відповідно до частини першої цієї статті, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації або на його робоче місце за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у межах дворічного строку працевлаштовується інший безробітний.

У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація відповідно до частини першої цієї статті, за угодою сторін на його робоче місце за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у межах дворічного строку працевлаштовується інший безробітний.

3. Зазначена в частині першій цієї статті компенсація не виплачується у разі, коли роботодавець:

1) має заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.

 

 

 

 

 

 

ІV. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру

 

1. Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.

2. Громадські роботи, що відповідають потребам певної територіальної громади або задовольняють суспільні потреби територіальних громад, організовуються місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за участю територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на договірних засадах.

Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру затверджує Кабінет Міністрів України.

3. Види громадських робіт визначаються місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за такими критеріями:

1) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії;

2) можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня;

3) мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону;

4) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

4. З особами, які беруть участь у громадських роботах, укладаються на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів, строкові трудові договори для працевлаштування на створені тимчасові робочі місця.

5. На осіб, які беруть участь у громадських роботах, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені, зокрема, законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Оплата праці таких осіб здійснюється за фактично виконану роботу в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної плати, та відповідно до положень угоди.

6. Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

7. Працівники у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції мають право без припинення трудових відносин на участь у громадських роботах, у тому числі тих, що оплачуються за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у межах строку зупинення (скорочення) виробництва.

8. Для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб роботодавцями організовуються строком до 6 місяців роботи, що носять тимчасовий характер. Для організації таких видів робіт тимчасового характеру не можуть бути використані постійні робочі місці та вакансії.

З безробітними, які залучаються до виконання робіт тимчасового характеру, укладаються трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.

Фінансування організації робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

9. Безробітним, які брали участь у виконанні громадських або інших робіт тимчасового характеру, після виконання таких робіт продовжується виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в строки, встановлені законодавством.

10. Порядок організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру затверджує Кабінет Міністрів України.

Обсяги організації  громадських робіт на території  сільської ради у 2018 році 

Громадські та інші роботи тимчасового характеру

 

 

 

Кількість безробітних

Перелік

обєктів та видів робіт

 

 

 

Планове використання коштів

Термін виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залучення місцевих безробітних

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Підсобні роботи при проведенні ремонту в соціальній сфері

 

 

 

 

 

 

67020 грн

 

 

 

 

2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В т. ч. з виплатою заробітної плати

з ФЗОДССУВБ

 

 

 

 

-

 

Догляд за особами похилого віку, впорядкування території нас.пунктів, надання допомоги учасникам АТО та сім'ям загиблих учасників АТО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67020

 

 

2018 рік

 

 

 

 

 

Дулгерова Т.М.

 

                     

 

 

V. Стимулювання самозайнятості населення та створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва

 

Для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької ініціативи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.

Безробітним з числа застрахованих осіб, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, виплачується допомога по безробіттю одноразово для організації такої діяльності.

У разі припинення або нездійснення підприємницької діяльності упродовж двох років з дня державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця така особа не має права на чергове отримання допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.

 

VІ. Професійне навчання безробітних громадян

 

Професійна підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації безробітних громадян є одним з видів соціальних послуг, зорієнтованих на забезпечення ефективної політики зайнятості населення, підвищення конкурентоспроможності особистості на ринку праці. Пройти професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації безробітному пропонується у випадках :

 • неможливості підібрати підходящу роботу через відсутність у громадянина необхідної професійної підготовки;
 • необхідності змінити кваліфікацію у зв'язку з відсутністю роботи, яка відповідає професійним навикам громадянина;
 • втрати здатності виконання роботи за попередньою професією;
 • пошуку роботи вперше і відсутності професії.

Професійне навчання безробітних громадян здійснюється за рахунок коштів фонду сприяння зайнятості населення. Період проходження професійного навчання зараховується до зального та безперервного трудового стажу.

На сьогодні пріоритетним напрямком при організації професійного навчання безробітних є навчання під конкретне замовлення роботодавця з подальшим працевлаштуванням безробітного. Одним з різновидів навчання безробітних на замовлення роботодавця є стажування та індивідуальне навчання безпосередньо на підприємстві. Стажування є одним із видів підвищення кваліфікації робітників та фахівців з вищою освітою з числа безробітних. Стажування безробітних здійснюється з метою набуття та удосконалення практичних знань, умінь та навичок щодо виконання професійних обов'язків на посадах з урахуванням вимог роботодавців в межах здобутої професійної освіти; набуття досвіду та удосконалення професійного рівня і ділових якостей; забезпечення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці шляхом набуття додаткових знань. На стажування направляються безробітні, які раніше здобули професійну освіту і потребують досвіду практичної роботи за набутою професією , або ті, які тривалий час не працювали і бажають відновити чи удосконалити свої знання в практичній діяльності. Стажування безробітних проводиться на конкретних посадах або робочих місцях підприємств на основі договорів з центром зайнятості. Стажування безробітних, як правило, проводиться на підприємствах за умови подальшого працевлаштування їх на конкретні робочі місця.

Індивідуальне навчання застосовується за умови, коли підприємства мають потребу в робітниках певної професії в обмеженій кількості, наприклад від 1 до 6 осіб. Таке навчання організовується безпосередньо на виробництві. Роботодавець, який замовляє підготовку фахівців за індивідуальною формою навчання, по закінченню навчання зобов'язаний працевлаштувати безробітних, які пройшли навчання.

  

 

Секретар сільської ради                                                                                       Л.С. Пасюк

Фото без опису

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних