Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення №13. Про створення Ланки цивільного захисту

УКРАЇНА

ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

22 грудня 2017 року                № 13                               Х сесії 7 скликання

Про створення Ланки цивільного захисту

        Відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення рівня захисту населення, території сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру,  створення умов для ефективного використання сил та засобів цивільного захисту, ефективного та якісного навчання щодо кваліфікованих дій під час реагування на надзвичайні ситуації та забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків, сесія Дорошівської сільської ради

ВИРІШИЛА:

  1.   Створити Дорошівську сільську ланку об’єднаної територіальної громади, як складову частину територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області, у межах підпорядкованої адміністративно-територіальної одиниці.
  2.   Затвердити Положення про       Дорошівську сільську ланку         об'єднаної територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області (Додаток 1).
  3.   Затвердити завдання Дорошівської сільської ланки об’єднаної територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської область (Додаток 2).
  4.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики.

Сільський голова                                                                                  О.А. Ігнатов

 

Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ

про Дорошівську сільську ланку об'єднаної територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області

1. Загальна частина.

1.1. Положення про Дорошівську сільську ланку      об'єднаної територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - Ланка ОТГ) регулює питання здійснення заходів цивільного захисту в об'єднаній територіальній громаді, визначає склад органів управління та сил цивільного захисту, планування діяльності Ланки ОТГ, порядок виконання нею завдань та організації взаємодії.

1.2. Основною метою створення і функціонування Ланки ОТГ територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ) є здійснення заходів щодо захисту населення і територій об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

1.3. Ланка ОТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ виконує завдання, які визначені Кодексом цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" та цим Положенням.

2. Керівництво та загальна структура Дорошівської сільської Ланки ОТГ.

2.1. Керівництво Дорошівською сільською Ланкою ОТГ здійснює сільський голова.

2.2. Ланка ОТГ створюється з метою здійснення заходів щодо захисту населення і території об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

 3. Органи управління та сили        цивільного захисту.

 3.1. У складі Ланки ОТГ функціонують постійно діючі органи управління цивільного захисту, координаційні органи, сили цивільного захисту Ланки ОТГ.

3.2. Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, є виконавчий комітет ради об'єднаної територіальної громади.

Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації, у разі потреби, створюються спеціальні комісії з ліквідації надзвичайної ситуації, діяльність яких проводиться відповідно до Положень про такі комісії.

3.3. Для забезпечення діяльності у режимі повсякденного функціонування органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій, здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах виникнення надзвичайних ситуацій функціонують оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення).

3.4. До складу сил цивільного захисту Ланки ОТГ входять комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні служби громадських організацій; об’єктові та територіальні формування цивільного захисту; об’єктові та територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту; добровільні формування цивільного захисту (у разі створення, оформлюється у вигляді додатка до Положення про Ланку ОТГ).

4. Режими функціонування.

4.1.Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, на території об'єднаної територіальної громади встановлюється один із таких режимів функціонування Ланки ОТГ:

повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

4.2. В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій Ланка ОТГ функціонує в режимі повсякденного функціонування.

4.3. Основними завданнями, що виконуються Ланкою ОТГ у режимі повсякденного функціонування, є:

забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування, здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах, об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а також на територіях, на яких існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;

забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;

здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів (у разі створення);

розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат;

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту;

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням;

організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх виникнення;

підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (у разі наявності).

4.4. Підставами для тимчасового введення в межах об'єднаної територіальної громади для Ланки ОТГ режиму підвищеної готовності є загроза виникнення надзвичайної ситуації.

4.5. Основними завданнями, що виконуються Ланкою ОТГ у режимі підвищеної готовності, є:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

здійснення заходів щодо виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів.

4.6. Підставами для тимчасового введення в межах об'єднаної територіальної громади для Ланки ОТГ режиму надзвичайної ситуації євиникнення надзвичайної ситуації.

4.7. Основними завданнями, що виконуються територіальною підсистемою у режимі надзвичайної ситуації, є:

введення в дію планів реагування на надзвичайні ситуації;

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.

4.8. Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації вводиться розпорядженням голови ОТГ.

У період дії надзвичайного стану, в разі його введення, Ланка ОТГ функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану" та іншими нормативно-правовими актами України.

В особливий період Ланка ОТГ функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законами України "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також іншими нормативно-правовими актами України.

5. Планування діяльності Ланки ОТГ.

5.1. Для організації діяльності Ланки ОТГ розпорядженням голови затверджується план основних заходів цивільного захисту на рік.

5.2. Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій підрозділом з питань цивільного захисту ради об'єднаної територіальної громади у взаємодії з іншими структурними підрозділами ради об'єднаної територіальної громади розробляються плани реагування на надзвичайні ситуації.

5.3.Функціонування ланки ОТГ в особливий період здійснюється відповідно до планів цивільного захисту на особливий період.

5.4. З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об'єктах.

5.5. З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту Ланки ОТГ під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами управління та силами цивільного захисту відпрацьовуються плани такої взаємодії.

5.6. Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності Ланки ОТГ здійснюється територіальним органом ДСНС України у Миколаївській області та управлінням з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

6.Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій.

6.1. З метою забезпечення здійснення заходів у Ланці ОТГ щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводиться постійний моніторинг і прогнозування таких ситуацій.

7. Оповіщення та інформування про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

7.1. Оповіщення та інформування про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється органами місцевої влади, керівниками об’єктів господарської діяльності.

7.2. Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у своєчасному доведенні відповідної інформації до органів управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання, що належать до Ланки ОТГ, та населення і забезпечується шляхом використання автоматизованої системи оповіщення цивільного захисту, локальних та об’єктових систем оповіщення.

7.3. Підрозділ з питань цивільного захисту забезпечує збір та аналіз інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, розвиток, хід ліквідації їх наслідків та надання населенню через засоби масової інформації оперативної інформації щодо захисту від надзвичайних ситуацій.

8. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків.

8.1. Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, залучення сил та засобів цивільного захисту Ланки ОТГ та функціональних підсистем ЄДСЦЗ створюється комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. У разі потреби рішенням виконавчого комітету ради ОТГ утворюється спеціальна комісія з ліквідації надзвичайних ситуацій.

8.2. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та управління силами цивільного захисту, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад, приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

8.3. Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації наслідків аварії на об'єктах підвищеної небезпеки, а також планами залучення сил та засобів на гасіння пожеж.

8.4. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об'єднання (добровільні формування цивільного захисту) за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об'єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

8.5. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт в автономному режимі протягом не менше трьох діб за рахунок суб'єктів господарювання об'єднаної територіальної громади, які їх створюють.

9. Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту.

9.1. 3 метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації у Ланці ОТГ організовується взаємодія з питань:

визначення органів управління, складу та кількості сил і засобів цивільного захисту, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;

всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.

9.2. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується між виконавчими органами сільської ради, їх силами цивільного захисту, а також суб'єктами господарювання.

9.3. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації з оперативно-черговою службою обласної державної адміністрації, оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами органів виконавчої влади всіх рівнів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення), оперативно-координаційним центром територіального органу ДСНС України у Миколаївській області організовується обмін інформацією про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.

10. Забезпечення фінансування Ланки ОТГ.

10.1. Забезпечення фінансування Ланки ОТГ здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів суб'єктів господарювання та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

10.2. Фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Додаток 2

Завдання

 Дорошівської сільської ланки об’єднаної територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області

забезпечення готовності органів управління цивільного захисту, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

планування заходів цивільного захисту;

забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення пожежної та техногенної безпеки;

навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання інформаційних матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;

своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи;

захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

гасіння пожеж;

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;

ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій;

мінімізація можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;

здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;

організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців Дорошівської сільської ланки об’єднаної територіальної громади, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту;

здійснення заходів щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення, визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;

забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в особливий період;

реалізація визначених законом прав у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій;

інші завдання, визначені законом.

Фото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних