Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення №15 Про утворення комісії з формування, уточнення, перевірки та надання пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм вихов

 

Фото без опису

У К Р А Ї Н А

ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

02 серпня 2019 року                                                                                             № 15

с. Дорошівка

 

Про утворення комісії з формування, уточнення,

перевірки та надання пропозицій стосовно потреби

щодо спрямування субвенції на проектні,

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень

для розвитку сімейних та інших форм виховання,

наближених до сімейних, забезпечення житлом

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,

осіб з їх числа у 2019 році при виконавчому

комітеті Дорошівської сільської  ради.

 

Відповідно до статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в

Україні“, постанови Кабінету Міністрів від 15 листопада 2017 року N 877 ,,Про

затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа“ (зі змінами), з метою

створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав щодо

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

осіб з їх числа, виконком сільської ради

 

 В И Р І Ш И В :

 

1. Утворити комісію з формування, уточнення, перевірки та надання пропозицій стосовно потреби, щодо спрямування субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у 2019 році при виконавчому комітеті сільської ради та затвердити її персональний склад згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про комісію з формування, уточнення, перевірки та надання пропозицій стосовно потреби, щодо спрямування субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у 2019 році при виконавчому комітеті сільської ради згідно з додатком 2.

3. Комісії забезпечити подання пропозицій щодо обсягу субвенції на придбання житла, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа до Миколаївської обласної державної адміністрації у визначений термін.

4. Контроль за виконанням цього рішення  залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                                                  О.А.Ігнатов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Дорошівської сільської ради

від 02.08.2019р. № 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад комісії

з формування, уточнення, перевірки та надання пропозицій стосовно потреби, щодо спрямування субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у 2019 році при виконавчому комітеті сільської ради

 

 

                                            Голова Комісії:

 

Котляр  Олена                          - заступник  сільського голови

Василівна                                    з питань діяльності виконавчих органів   

 

Заступник голови Комісії:

 

Грищенко Тамара                      - начальник відділу організаційно - кадрової

Василівна                                     роботи та правового забезпечення.

 

                                             Секретар робочої групи:

 

Пасюк Лариса                        -  секретар Дорошівської сільської ради

Степанівна                            

 

        

                                             Члени робочої групи:

 

 

Дулгерова Тетяна                     - начальник бухгалтерського обліку та фінансової

Михайлівна                                  звітності  

 

Домущей Лілія                         - начальник відділу освіти, культури, молоді     

Богданівна                                   та спорту.

 

Ковіненко Наталія                     - начальник відділу архітектури, земельних

Андріївна                                      відносин та житлово – комунального

                                                       господарства

 

Патенко   Людмила                   - депутат Дорошівської сільської ради

Василівна                                     (за узгодженням) 

 

Сліпченко Олег                         - депутат Дорошівської сільської ради

Анатолійович                              (за узгодженням)

 

Крючкова Алла                           - фахівець із соціальної роботи

Олегівна                                         (за узгодженням) 

                                                       

Сорочан Олена                            -  фахівець із соціальної роботи

Григорівна                                     (за узгодженням) 

 

 

 

 

 

 

 Секретар ради                                                                                 Л.С.Пасюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 Додаток 2

                                                                          до рішення виконавчого комітету

                                                                          від 02.08.2019р. № 15

 

 

 

Положення про комісію

з формування, уточнення, перевірки та надання пропозицій стосовно потреби, щодо спрямування субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у 2019 році при виконавчому комітеті сільської ради

 

 

1. Комісія з формування, уточнення, перевірки та надання пропозицій стосовно потреби, щодо спрямування субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у 2019 році при виконавчому комітеті сільської ради (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом сільської ради, яка утворюється за рішенням виконавчого комітету сільської ради на період дії субвенції.

 

2. У своїй діяльності Комісія керується    Конституцією України,законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, в тому числі постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 616), цим Положенням.

 

3. Головою Комісії є заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів сільської ради, заступником голови Комісії – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації ( за узгодженням)

4. До складу Комісії можуть входити представники:

- відділу організаційно – кадрової роботи та правового забезпечення;

- відділу бухгалтерського обліку та  фінансової звітності ;

          - відділу архітектури, земельних відносин та житлово  – комунального

             господарства;

- відділу освіти, культури, молоді  та спорту;

- управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (за узгодженням);

- депутати сільської ради (за  узгодженням)

 

5. Комісія має право отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції.

6. Основною формою роботи Комісії є засідання. Рішення про проведення засідання приймає голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник.

 7. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, ніж дві третини її складу.

8. Рішення приймається простою більшістю голосів її членів і заносяться до протоколу, який підписується головою, секретарем та членами Комісії, та подається до виконавчого комітету сільської ради для затвердження в установленому законодавством порядку не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття.

9. Копія рішення виконавчого комітету сільської ради надсилається розпоряднику субвенції за місцевими бюджетами вищого рівня, визначеному пунктом 3 Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 616).

10. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

11. До повноважень Комісії належить:

 
- формування потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 616), підготовка відповідних пропозицій;
- уточнення пропозицій стосовно напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію;
- перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

 
- перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку;
- перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх п’яти років;
- з’ясування можливості/неможливості вселення  дитини у приміщення, що зберігалося за нею;
- перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”;
- визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

 

Комісія протягом п’яти робочих днів з дати надходження подання розглядає його по суті у присутності дитини та приймає рішення про придбання дитині житла або виплату їй грошової компенсації у відповідності з цим Положенням.

 

Рішення щодо визначення відповідних об’єктів, вжиття заходів приймаються та оформляються  Комісією  до 15 серпня на підставі отриманих матеріалів.

 

 

 

Секретар ради                                                                                              Л.С.Пасюк

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних