Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

 

                                                                               

 

УКРАЇНА

ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                     

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 16 травня 2019 року                     № 15                      XХХІ позачергова сесія             7 скликання  

 

 

Про затвердження

Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи потенційну необхідність Дорошівська сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 

1.    Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної для здійснення незалежної оцінки об’єктів комунального майна. (Додається).

2.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на всі постійні депутатські комісії.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                 О.А. Ігнатов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення

 Дорошівської сільської ради

№ 15 від 16.05.2019 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

для здійснення незалежної оцінки об’єктів комунального майна

 

І. Загальні положення

1. Це Положення встановлює процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

         Ця процедура застосовується виконавчим комітетом Дорошівської сільської ради та балансоутримувачами майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Дорошівської сільської ради у разі, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки майна менша встановленої в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вартості предмета державної закупівлі, у випадках необхідності проведення незалежної оцінки майна та здійснення конкурсного відбору (далі – конкурс) суб’єктів оціночної діяльності.

2. Якщо під час проведення конкурсу з’ясується, що вартість послуг з незалежної оцінки майна дорівнює або перевищує встановлену в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вартість предмета державної закупівлі, матеріали такого конкурсу передаються до комітету з конкурсних торгів для здійснення державної закупівлі згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель».

У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки – документи стосовно досвіду практичної діяльності з оцінки майна, подібного до об’єктів, оцінку яких буде здійснювати переможець конкурсу (копії договорів на виконання робіт з оцінки; копії актів приймання-передавання робіт з оцінки; оригінали або копії рекомендаційних листів замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду співпраці з питань оцінки об’єктів; оригінали або копії рецензій на звіти про оцінку подібних до об’єкта оцінки об’єктів, складені рецензентами, а також експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів);

конкурсна документація – конкурсна пропозиція, підтвердні документи та документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку їх виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

підтвердні документи – заява про участь у конкурсі; документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт;

претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

робоча група з опрацювання документів претендента (далі – робоча група) – група фахівців, утворена для опрацювання підтвердних документів та виконання повноважень, визначених цим Положенням;

учасник конкурсу – претендент, якого допущено до участі в конкурсі.

3. Конкурс серед учасників проводиться конкурсною комісією, утвореною відповідно до розпорядження сільського голови (наказу директора комунального підприємства) у складі 5-ти осіб. Зі складу  членів  комісії  призначаються голова комісії та секретар комісії.

4. Очолює комісію голова. Голова комісії у межах наданих йому повноважень:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданнях комісії;

- приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, передбачених цим Положенням;

- видає розпорядження та доручення, обов’язкові для виконання членами комісії;

- організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією;

- бере участь у таємному голосуванні;

- підписує документи стосовно роботи комісії, зокрема підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності;

- представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема за рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами.

5. Секретар комісії:

- очолює робочу групу з опрацювання документів претендентів та забезпечує здійснення наданих їй цим Положенням повноважень;

- забезпечує виконання доручень голови комісії;

- готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії;

- складає протоколи засідань комісії, підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

6. На період тривалої відсутності голови комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) його повноваження покладаються на будь-якого члена комісії.

7. За розпорядженням сільського голови (наказом директора комунального підприємства) утворюється робоча група у складі 3-х осіб.

До повноважень робочої групи належать:

- підготовка інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;

- опрацювання поданих претендентами підтвердних документів, документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки;

- підготовка для комісії довідки щодо кожного претендента, який має намір взяти участь у конкурсі, складеної за результатами опрацювання підтвердних документів (далі – інформаційна довідка);

- підготовка інформації про результати конкурсу для повідомлення переможців конкурсу та для оприлюднення.

8. В інформаційній довідці зазначається про:

- наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого буде здійснювати переможець конкурсу;

- наявність у претендента спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки об’єктів, що містять інформацію, яка належить до державної таємниці (за потреби);

- перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);

- перелік оцінювачів, які додатково залучаються претендентом за цивільно-правовими договорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою згодою, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами);

- наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності;

- кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з іншими замовниками;

- наявність зауважень до звітів про оцінку майна, складених претендентом, за підсумками їх рецензування.

До інформаційної довідки може включатись інформація стосовно рішень Екзаменаційної комісії, контролюючих та правоохоронних органів, інших державних установ щодо практичної діяльності претендента з оцінки майна або оцінювачів, що перебувають з ним у трудових відносинах.

 

ІІ. Підготовка до проведення конкурсу

1. З метою опублікування умов конкурсу конкурсна комісія готує інформацію про об’єкти оцінки, за встановленою додатком 1 до цього Положення формою.

2. Інформація про проведення конкурсу має містити:

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- інформацію про об’єкт оцінки відповідно до додатка 1 до цього Положення;

- кінцевий термін подання документів;

- строк виконання робіт у календарних днях (за потреби);

- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

- вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що залучаються до виконання робіт з оцінки майна, а також до суб’єктів оціночної діяльності, зокрема, щодо їх практичного досвіду виконання робіт з оцінки майна, а також подібного до оцінюваного майна);

- інформацію про замовника робіт з оцінки;

- відомості про місцезнаходження комісії, робочої групи, їх контактні номери телефонів.

Особи, які надають інформацію про об’єкт оцінки, відповідають за її достовірність та відповідність вимогам законодавства.

3.Інформація про проведення конкурсу публікується в газеті «Вісті Вознесенщини» за 7-10 днів до оголошеної дати проведення конкурсу та може додатково розміщуватися на офіційному веб-сайті Дорошівської сільської ради в мережі Інтернет. Інформація про проведення конкурсу додатково може бути опублікована в інших засобах масової інформації.

4. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

- підтвердних документів;

- пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).

5. Конкурсна документація подається до Дорошівської сільської ради за один робочий день до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

 

ІІІ. Особливості підготовки до проведення конкурсу з метою надання послуг з оцінки майна

1. До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

2. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки подібного майна;

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

3. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3);

- копії документів, передбачених  пунктом 8 розділу І цього Положення (за наявності);

- інформація про претендента (додаток 4).

4. Інформація про претендента, що складається відповідно до додатка 4, містить:

- відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу);

- інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

При цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом.

 

ІV. Порядок проведення конкурсу

1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

На засіданні комісії можуть бути присутніми представники претендентів, осіб, що можуть бути сторонами договору про виконання робіт з оцінки, правоохоронних органів, засобів масової інформації, про що вони письмово повідомляють конкурсну комісію листом на ім’я голови комісії не пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення засідання.

2. Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише одну заяву, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

3. На засіданні комісія:

- аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає інформаційну довідку про кожного претендента, підготовлену робочою групою;

- розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією щодо вартості виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

- визначає кращу конкурсну пропозицію претендентів шляхом обрахування балів за основними та додатковими критеріями;

- проводить таємне голосування;

- обирає переможця конкурсу.

4. У разі якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення про недопущення його до участі в конкурсі. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

5. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, письмово повідомивши про це голову комісії. Про факт відкликання заяви голова комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

6. Під час обрання переможця конкурсу згідно з основними критеріями розраховується кількість балів, набраних кожним учасником конкурсу, та визначається переможець конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів (додаток 5).

До основних критеріїв визначення переможця конкурсу належать:

- досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником конкурсу;

- наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені ним до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу;

- наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про виконання робіт з оцінки, укладених між учасником конкурсу та Дорошівською сільською радою;

- запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт з оцінки.

7. У разі якщо два або більше учасників конкурсу за основними критеріями отримали однакову найбільшу кількість балів, комісія застосовує додаткові критерії визначення переможця конкурсу (додаток 6).

До додаткових критеріїв визначення переможця належать:

  • запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт оцінки;

- наявність серед оцінювачів, що заявлені учасником конкурсу до виконання робіт з оцінки об’єкта оцінки, оцінювачів, що є членами саморегулівних організацій оцінювачів;

- наявність серед оцінювачів, що заявлені учасником конкурсу до виконання робіт з оцінки, оцінювачів, які мають документи, передбачені пунктом 8 розділу І цього Положення.

8. Якщо після обрахування балів за додатковими критеріями виявилась однакова кількість балів у декількох учасників конкурсу, члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника конкурсу, який запропонував найменшу вартість робіт з оцінки.

9. Якщо після обрахування балів за основними та додатковими критеріями виявиться, що декілька учасників конкурсу запропонували однакову вартість робіт з оцінки, призначається таємне голосування. Секретар комісії роздає членам комісії бюлетені таємного голосування, в яких зазначаються найменування/прізвище, ім’я, по батькові учасників конкурсу, щодо яких проводиться таємне голосування (додаток 7). Бюлетені таємного голосування не є іменними. Оформлені членами комісії бюлетені після завершення голосування надаються секретарю, який оприлюднює результати голосування. Переможцем визнається учасник конкурсу, за якого члени комісії віддали більшість голосів «за».

За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні комісії належить голові комісії, який озвучує своє рішення, зазначене в його бюлетені таємного голосування.

10. З метою уточнення інформації, поданої учасниками конкурсу в конкурсній документації, комісія може письмово звертатися до окремих осіб, суб’єктів господарювання, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів. У такому випадку для аналізу уточненої інформації та проведення обчислень комісія може перервати засідання.

До перерви у засіданні комісія забезпечує внесення до проекту підсумкової таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, складеної відповідно до додатка 8, інформації про всіх учасників конкурсу, якою володіє комісія до перерви у засіданні. На час перерви у засіданні комісії комісія забезпечує зберігання конкурсної документації учасників конкурсу та проекту підсумкової таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

За результатами аналізу уточненої інформації, що надійшла до комісії, інформація в підсумковій таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності може бути уточнена. Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності складається для кожного об’єкта оцінки окремо і підписується головою комісії та членами комісії, присутніми на засіданні.

11. Результати конкурсу оформлюються протоколом. Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.

Інформація про результати конкурсу

  1. Після проведення конкурсу комісія письмово інформує переможців конкурсу, замовників конкурсу про результати конкурсу із зазначенням ціни та строку виконання робіт з оцінки, а також оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки.
  2. Інформація про результати конкурсу (найменування/прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта оціночної діяльності, назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки, вартість та строк виконання робіт з оцінки) публікується в газеті «Вісті Вознесенщини» та розміщується на офіційному веб-сайті Дорошівської сільської ради в мережі Інтернет.

 

Фото без опису

 

                                                          

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних