Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення №33 Про погодження проекту рішення сільської ради «Про сільський бюджет Дорошівської сільської територіальної громади на 2021 рік»

 

 

У К Р А Ї Н А

ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                               

                                                         РІШЕННЯ

 

11 грудня 2020 року                         №  33                                          с.Дорошівка

 

Про погодження проекту рішення сільської ради

 «Про сільський бюджет  Дорошівської сільської

територіальної громади на 2021 рік»

 

            На підставі статті 28 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 76  Бюджетного кодексу України

 

ВИРІШИВ:

 

1.Погодити та винести на розгляд  засідання сесії ради проект сільського бюджету Дорошівської сільської ради на 2021 рік (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу Дулгерову Т.М.

 

 

 

 

Сільський голова:                                                                            О.М.Солощенко

 

 

Додаток

до рішення №33 від 11.12.2020 р.

 

 

 

Фото без опису

                    

УКРАЇНА

ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

Від    грудня 2020 року                      № _____                        ІІІ сесія   восьмого скликання

с.Дорошівка                                                              

 

 Про затвердження сільського бюджету

 Дорошівської сільської територіальної громади

  на 2021 рік (14520000000)

       Розглянувши поданий виконкомом  сільської ради  бюджет  Дорошівської сільської ради  на 2021 рік, керуючись статтями 143,144 Конституції України, Бюджетним кодексом України, Законом України « Про Державний бюджет України на 2021рік» та пунктом 23 частини І статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Дорошівська сільська рада

 

                                                        В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 38291200 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету - 38166200 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету - 125000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 38291200  гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 38166200 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - 125000 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 190000 гривень;

 резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 30000 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 Надати право сільському голові, за погодженням з  постійною комісію  з питань  бюджету, фінансів та  планування соціально-економічного розвитку Дорошівської сільської ради   вносити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що відповідно вплине на обсяг сільського бюджету, у тому числі: збільшення або зменшення дохідної,  видаткової частин сільського бюджету чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків головних розпорядників коштів сільського бюджету, а також перерозподіляти їх з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків із внесенням змін до розпису сільського бюджету Дорошівської сільської ради, проводити шляхом видання відповідного розпорядження сільського голови.

 

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1800000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

     5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 рік:

1)  у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

2)  у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно  з пунктами 4-1,6 статті 69-1 спрямовуються відповідно на:

-  заходи, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища;

- видатки, пов’язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт бюджетними установами, інші видатки на їх утримання та проведення цільових видатків згідно з законодавством.

8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України  захищеними  видатками сільського бюджету Дорошівської сільської ради видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

- оплату енергосервісу.

9. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України  дозволити Дорошівській сільській раді   у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету Дорошівської сільської ради забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно :

1)  урахування  у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

 

2) проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

 

3) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

 

 

4) у разі наявності у розпорядника бюджетних коштів – виконавця бюджетних програм простроченої  кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв управління Державної казначейської служби України у Вознесенському районі здійснює платежі загального фонду за видатками (крім тих, що передбачено пунктом 8 цього рішення) лише після погашення такої заборгованості;

 

      5) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

 

6) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

7) затвердження   паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим  рішенням;

 8) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

9) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до чинного законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленою Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 10) планування видатків, пов'язаних із стимулюванням працівників будь  якої  бюджетної установи, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам та в межах фонду заробітної плати, а також інших соціальних виплат та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії;

11) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах, встановлених відповідним головним розпорядникам бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

12) здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, контрактів, тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти сільського бюджету; встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;

13) у випадку невиконання показників надходжень сільського бюджету на 2021 рік, визначених розписом сільського бюджету, взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з фінансовим відділом Дорошівської сільської ради .

11. Установити, що після прийняття рішення «Про сільський бюджет Дорошівської сільської ради Вознесенського району на 2021 рік» внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету".

12. Установити, що відповідно до статей 59,80 Бюджетного Кодексу України у 2021 році встановлюється звітність про виконання сільського бюджету:

     квартальний та річний звіти про виконання сільського бюджету у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду подаються постійній комісії сільської ради з питань  бюджету, фінансів та  планування соціально-економічного розвитку Дорошівської сільської ради за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України;

    річний звіт про виконання сільського бюджету затверджується сесією сільської ради;

  

13. Доручити сільському  голові за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань  бюджету, фінансів та  планування соціально-економічного розвитку Дорошівської сільської ради вносити зміни до розпису сільського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством, зокрема:

    у разі внесення змін до структури сільської ради  з урахуванням положень про новоутворені та реорганізовані структурні підрозділи сільської ради, які є головними розпорядниками коштів бюджету Дорошівської сільської ради;

       

    за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну

 класифікацію»(зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами).

14. Додатки № 1,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15.  Це  рішення  набирає чинності з 1 січня 2021 року.

16. Сільській раді забезпечити оприлюднення рішення в десятиденний термін з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного Кодексу України.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань  бюджету, фінансів та  планування соціально-економічного розвитку Дорошівської сільської ради.

 

 

Сільський голова  :                                                      О.М.Солощенко

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних