Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення №2 Про створення сільської добровільної пожежної дружини при Дорошівській сільській раді

УКРАЇНА

ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 17 травня  2019 року                      №2                 ХХХІІ   позачергова сесія 

                                                                                      7 скликання      

Про створення сільської добровільної

пожежної дружини при Дорошівській сільській раді

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 564 під 17.07.2013 р. «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони», Кодексу цивільного захисту України, розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 16.04.2018 № 121-р «Про створення на території Миколаївської області пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони» та відповідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дорошівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Створити при Дорошівській сільській раді сільську добровільну  пожежну дружинину  (далі - ДПД ) 1- ї категорії, з 1 червня 2019 року.
 2. Затвердити склад ДПД  та обов’язки членів ДПД (додаток № 1 до рішення).
 3. Затвердити Положення про Дорошівську сільську  пожежну дружину (додаток № 2  до рішення).
 4. Матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської  пожежної дружини здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету.
 5. Здійснити обов’язкове особисте страхування членів ДПД відповідно до пункту 3 статті 7 Закону України «Про страхування».
 6. Відповідальність і контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                          О.А. Ігнатов

 

                                                      

                                         

 

 

 Додаток № 1 до рішення сесії

Дорошівської сільської ради №2

                                       від 17 травня 2019 р.

 

 1 Склад членів ДПД:

Начальник ДПД:

 • Мосензов Дмитро Вікторович  12.08.1983 р.н.,      інспектор з благоустрою , адреса реєстрації: Миколаївська область, Вознесенський р-н, с.Дорошівка,  вул. .Свірьопкіна,  156;

Члени ДПД:

 • Білий Володимир Іванович 23.04. 1972 р.н., тракторист КП «Добробут», адреса реєстрації: Миколаївська область,  Вознесенський р-н, с . Білоусівка, вул. Молодіжна, 32;
 • Мілещук Володимир Михайлович 09.91.1968 р.н., працівник КП «Добробут», адреса реєстрації: Миколаївська область, Вознесенський р-н, с. Білоусівка , вул. Димитрова 78.

 

2. Покласти на ДПД наступні обов’язки:

 • контроль за дотриманням установленого протипожежного режиму;
 • проведення серед населення масової роз’яснювальної роботищодо дотримання вимог пожежної безпеки;
 • розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційнихстендів;
 • нагляд за утриманням у належному стані систем протипожежного захисту, первинних засобів пожежогасіння,  пожежного інвентарю, які знаходяться на озброєнні;
 • -   вжиття невідкладних заходів у разі виникнення пожежі, а саме виклик підрозділів пожежної охорони та гасіння пожежі наявними засобами, на першій стадії її розвитку.

 

 

 

Сільський голова                                                                       О.А. Ігнатов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 до рішення сесії

Дорошівської сільської ради №2

від 17 травня 2019р.

ПОЛОЖЕННЯ

про сільську добровільну пожежну дружину в населених пунктах Дорошівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області

Положення добровільну пожежну дружину в населених пунктах Дорошівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області (далі – Положення) розроблено згідно з Кодексом цивільного захисту України, Порядком функціонування добровільної пожежної охорони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564.

 

1. Добровільна пожежна дружина (далі — пожежна дружина) є підрозділом, утвореним та функціонуючим в населених пунктах Дорошівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області (далі -  Дорошівська сільська рада).

2. Пожежна дружина у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, наказами і розпорядженнями Державної служби України з надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голови сільської ради тощо.

3. Основним завданням пожежної дружини є організація робіт із запобігання виникненню пожеж та їх гасіння.

4. Пожежна дружина відповідно до покладеного на неї завдання:

4.1. Проводить заходи із запобігання виникненню пожеж в населених пунктах Дорошівської сільської ради.

4.2.  Контролює дотримання вимог пожежної безпеки, бере разом з органами державного пожежного нагляду участь в проведенні перевірки протипожежного стану об’єктів.

4.3. Здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію людей та матеріальних цінностей, вживає заходів для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з державною, відомчою та місцевою пожежною охороною.

4.4. Вживає заходів для постійного підтримання своєї готовності до виконання покладених на неї функцій.

4.5. Інформує орган державної пожежної охорони про факти виникнення пожеж і порушення вимог пожежної безпеки, пожежонебезпечні ситуації.

4.6. Вживає заходів для широкого інформування громадськості про причини виникнення пожеж та їх небезпеку, порядок дій у разі виникнення пожежі.

4.7. Проводить роботу, спрямовану на формування у працівників та відвідувачів управління свідомого ставлення до необхідності дотримання вимог пожежної безпеки, залучення їх до активної співпраці у заходах із запобігання виникненню пожеж, здійснення відбору серед них осіб, що виявляють бажання стати членами пожежної дружини.

4.8. Вносить органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань забезпечення пожежної безпеки.

4.9. Бере участь:

4.9.1. У проведенні конкурсів і громадських оглядів протипожежного стану об’єктів;

4.9.2. Разом з органами державного пожежного нагляду і освіти, молодіжними організаціями у заходах з утворення та організації роботи команд юних пожежних;

4.10. Виконує роботи, пов’язані із запобіганням виникненню пожеж.

4.11. Здійснює інші функції, передбачені актами законодавства.

5. Порядок організації робіт із запобігання виникненню пожеж та їх гасіння пожежною дружиною встановлює Державна служба України з надзвичайних ситуацій згідно з вимогами  чинного законодавства України з питань протипожежної безпеки.

6. Відповідно до рівня забезпечення технікою та режиму роботи пожежна дружина утворена у вигляді підрозділу, забезпеченого первинними засобами пожежогасіння.

7. Категорія пожежної дружини визначена головою сільської ради за погодженням з місцевим органом державного пожежного нагляду як перша (категорія) – внаслідок забезпечення цілодобового чергування диспетчерів, водіїв пожежних машин та караульних у пожежних депо.

8. Облік пожежної дружини ведеться за територіальним принципом у порядку, встановленому Державною служби України з надзвичайних ситуацій.

9. Пожежну дружину очолює начальник , який призначається на посаду і звільняється з посади рішенням сільської ради за пропозицією загальних зборів членів команди.

10. Начальник дружини здійснює керівництво пожежною дружиною та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї функцій.

11. Членом пожежної дружини на добровільних засадах може бути особа з числа жителів населених пунктів Дорошівської сільської ради, яка досягла 21-річного віку і здатна за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на неї обов’язки.

12. Вимоги до осіб, що виявляють бажання стати членами пожежної команди, встановлює Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

13. Члени пожежної дружини можуть бути членами добровільних пожежних об’єднань громадян.

14. Залучати членів пожежної дружини та використовувати закріплені за нею протипожежні засоби до виконання завдань, не передбачених пунктом 3 цього Положення, забороняється.

15. Протоколи про порушення вимог пожежної безпеки складаються членами пожежної дружини в межах їх повноважень, передбачених пунктом 10 частини 2 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

16. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності пожежної дружини здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також членських внесків, дотацій, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

Приміщення, засоби зв’язку, пожежна техніка, інше майно, а також кошти, що в установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна допомога, членські внески, плата за надання послуг тощо) для забезпечення діяльності пожежної дружини, підлягають обліку та використанню згідно із законодавством.

17. Члени пожежної дружини підлягають обов’язковому особистому страхуванню відповідно до Закону України “Про страхування”

18. Винагорода особам, які забезпечують добровільну пожежну охорону, за час їх участі у гасінні пожеж, здійсненні пожежно-профілактичних заходів та чергувань, громадянам, які залучалися в індивідуальному порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, здійснюється згідно з укладеними цивільно-правовими договорами між такими особами та сільською радою, яка залучала громадян до проведення зазначених робіт, за рахунок коштів, що виділяються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, з розрахунку середньомісячного заробітку за місцем основної роботи, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Колективним договором можуть регулюватися інші виробничі, трудові та соціально-економічні відносини, пов’язані з членством у добровільній пожежній дружині.

19. Контроль за діяльністю пожежної дружини здійснює її начальник, а у випадках, передбачених законодавством, відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування та орган державної пожежної охорони.

Сільський голова                                                          О.А. Ігнатов

Фото без опису

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних