Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення №34 Про  схвалення прогнозу сільського бюджету Дорошівської сільської територіальної громади на 2022-2023 роки

 

У К Р А Ї Н А

ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                        

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                               

                                                         РІШЕННЯ

 

11 грудня 2021 року                      №   34                                          с.Дорошівка

 

Про  схвалення прогнозу сільського бюджету

Дорошівської сільської територіальної громади

на 2022-2023 роки

 

            На підставі статті 28 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Бюджетного кодексу України

ВИРІШИВ:

 

1. Схвалити прогноз сільського бюджету Дорошівської сільської ради на 2022-2023 роки (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу Дулгерову Т.М.

 

 

Сільський голова                                                                   О.М.Солощенко

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 11.12.2020 року №34

 

 

ПРОГНОЗ

СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

 ДОРОШІВСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

на 2022–2023 РОКИ

 

Загальна частина

Прогноз сільського бюджету Дорошівської  сільської ради  на 2022-2023 роки (далі – Прогноз) розроблено з урахуванням вимог, визначених статтею 76 та абзацом третім підпункту 2 пункту 49 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу та з урахуванням Методичних рекомендація щодо складання у 2021 році  місцевих бюджетів на середньостроковий період. Також з урахуванням інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020671.

Метою Прогнозу є розвиток бюджетної політики середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності сільського бюджету, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також формування бюджетних програм за окремими напрямами та чітко визначеними цілями на декілька років.

Основними завданнями бюджетної політики сільської ради на середньострокову перспективу є:

- забезпечення виконання дохідної частини сільського бюджету відповідно до показників, затверджених сільською радою;

- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих  методів економії бюджетних коштів;

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених цільовими (комплексними) програмами;

- запровадження дієвих заходів з енергозбереження;

- застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Прогноз бюджету включає  прогнозні показники сільського бюджету сільської ради за основними видами доходів, фінансування, видатків, взаємовідносин між бюджетом  сільської ради і державним бюджетом, а також іншими  місцевими бюджетами.

На середньостроковий період основними завданнями бюджету сільської ради є:

- забезпечення надходжень до сільського бюджету з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;

- забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

- здійснення видатків місцевих бюджетів відповідно до соціальних стандартів;

- підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами  шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання  місцевих бюджетів;

- визначення резервів росту доходів бюджету ОТГ;

- стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку бюджету ОТГ.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

  • підвищення фінансової спроможності місцевого бюджету та рівня фінансової забезпеченості власних та делегованих повноважень;
  • підвищення ефективності управління бюджетними коштами;
  • посилення ролі та відповідальності  органів місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку населених пунктів громади.
  •  

Основні індикативні прогнозні показники сільського бюджету Дорошівської сільської територіальної громади

 

 При здійснені розрахунку індикативних прогнозних показників бюджету на 2022 - 2023 роки враховані, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671:

 індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) 106,2 відсотка у 2022 році та 105,3 відсотка у 2023 році;

індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) 108,0 відсотка у 2022 році та 106,1 відсотка у 2023 році.

 Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житловокомунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

Прожитковий мінімум у 2021 році підвищуватиметься темпами, що дорівнюватиме показнику  прогнозного індексу споживчих цін на 2021 рік. Мінімальна заробітна плата становитиме:

 з 1 січня 2022 року – 6700,00 гривень (темп росту – 11,6 відсотків);

 з 1 січня 2023 року – 7176,00 гривень (темп росту – 7,1відсотка).

Соціальні стандарти, а саме посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становить:

 з 1 січня 2022 року – 2983,00 гривень (темп росту – 7,2відсотка);

 з 1 січня 2023 року – 3195,00 гривень (темп росту – 7,1 відсотка).

 

Прогнозні показники сільського бюджету

 на 2022-2023 роки

 

Прогноз доходів сільського бюджету Дорошівської сільської ради розроблено на підставі основних показників економічного і соціального розвитку ОТГ на 2022–2023 роки з урахуванням вимог Податкового кодексу України та  Бюджетного кодексу України.

 

 

 

Обсяг, тис. грн.

 

2022рік

2023 рік 

Загальний фонд

 

 

Доходи

41220000

44517600

 Видатки

41220000

44517600

 Спеціальний фонд

 

 

Доходи

135000

145000

Видатки

135000

145000

Разом

 

 

Доходи

41355000

44662600

Видатки

41355000

44662600

 

 

 

 

 

 

 

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу:

 

 

3.1. Наповнення місцевого бюджету:

 

Пріоритетними  напрямами забезпечення економічного зростання та зміцнення доходної бази місцевого  бюджету є:

ефективне використання земельних  ресурсів державної та комунальної власності, проведення інвентаризації;

                забезпечення вимог бюджетного законодавства у процесі виконання місцевого бюджету;

         посилення впливу системи формування місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць, підвищення рівня добробуту населення на основі  вартісних та якісних критеріїв надання суспільних послуг;

 підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів;

 спрямування ресурсів місцевого бюджету на пріоритетні напрями і

завданнях, визначені у місцевих програмах  розвитку.

 

 

Видатки

 

Основним завданням бюджетної політики на 2022 - 2023 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості сільського бюджету, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.

 

Фінансування видатків сільського бюджету, сільських  програм на період до 2023 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності  та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

 

Головні розпорядники бюджетних коштів сільського бюджету при розробленні  планів своєї діяльності  повинні передбачати  в межах виділених їм на відповідні роки коштів збільшення фінансування власних інвестиційних програм та інших видатків капітального характеру.

 

Прогнозні показники видатків сільського бюджету на 2022 – 2023 роки розроблено з урахуванням визначених індексів споживчих цін, необхідності здійснення капітальних видатків, перспективи збільшення обсягу власних надходжень бюджетних установ.

 

 

 

 

Планові показники 2021 року

ПРОГНОЗ

2022 рік

2023 рік

Видатки  всього

38166200

41220000

44517600

Із них

 

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів.

2832631

450100

3282731

3278200

3534450

Відділ освіти

31175480

33669520

36363100

Благоустрій сіл

65000

70200

75800

Заходи із запобігання та  іквідації надзвичайних ситуацій

 

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 

 

Резервний фонд

30000

50000

60000

 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

 

3612989

4152080

4484250

 

 

У середньостроковому періоді за напрямами видатків соціально-культурної сфери села  головними завданнями будуть такі.

 

Освіта

 

Пріоритетом розвитку галузі освіти в частині повноважень, які відповідно до Бюджетного кодексу, відносяться до місцевого рівня, є створення механізмів стійкого розвитку освітнього простору, рівного доступу молодих людей громади до повноцінної якісної освіти згідно з їх інтересами, нахилами і потребами; розвитку освіти як відкритої державно – громадської системи; соціального захисту дітей, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти.

 

           Соціального захисту та соціального забезпечення

 

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є сприяння забезпеченню соціально-вразливим верствам населення об’єднаної громади гідного рівня життя шляхом надання додаткових соціальних гарантій у вигляді надання адресної грошової допомоги; соціальний супровід та підтримка учасників АТО, ЧАЕС, посилення соціального захисту та поліпшення соціального статусу осіб з обмеженими фізичними можливостями; поступове вирішення основних проблем соціального захисту інвалідів.

 

Культурно-освітній  розвиток

 

 Пріоритетними завданнями розвитку у сфері культури і мистецтва є розвиток культури та охорона культурної спадщини на території ОТГ, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, відродження та розвиток національних традицій; створення сприятливих умов для повноцінної реалізації творчих здібностей, забезпечення культурних потреб і інтересів різних верств населення, через функціонування закладів культури та гуртків самодіяльної художньої творчості.

 

 

 

Начальник фінансового відділу :                                      Т.М.Дулгерова

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних