Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення №4. Про створення Молодіжної колегії при Дорошівській сільській раді

 

УКРАЇНА

ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

09 листопада 2017 року                   № 4             VІІІ позачергової сесії 8 скликання

 

 

Про створення Молодіжної колегії

при Дорошівській сільській раді

 

Керуючись Законами України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про дитячі та молодіжні громадські організації», відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендації постійної комісії Дорошівської  сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики, Дорошівська сільська рада

 

В И Р I Ш И Л А:

 

1.   Створити Молодіжну колегію при Дорошівській  сільській раді.

2. Затвердити Положення про Молодіжну колегію при Дорошівській  сільській раді (додається).

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики.

 

Сільський  голова                                                                        О.А.  Ігнатов

 

 

Затверджено:

рішення VІІІ позачергової сесії

8 скликання

Дорошівської сільської ради     

                                                                                                   №_  від 09 листопада 2017року                                              

Положення

 

про Молодіжну Колегію

 

Дорошівської  Сільської ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Молодіжна колегія при Дорошівській сільській раді (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим органом при Дорошівській сільській раді та її виконавчих органах, створеним для здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації молодіжної політики, сприяння участі молоді Дорошівської ОТГ у формуванні та реалізації молодіжної політики ОТГ в усіх сферах життя молоді, координації спільної діяльності молодіжних громадських організацій, інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування, що займаються реалізацією молодіжної політики та активізації участі молоді у політичному, соціальному та економічному житті ОТГ.

     1.2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про дитячі та молодіжні громадські організації», іншими актами чинного законодавства, рішеннями Дорошівської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Дорошівського сільської голови, а також цим Положенням.

     1.3. Радникам на час їх повноважень видається посвідчення встановленого зразка.

     1.4. Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування, але мають зобов'язуючу дію для представників та органів, які створені Молодіжною радою.

 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

     2.1. Молодіжна рада у своїй діяльності ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, правових та організаційних умов для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації творчого потенціалу як у її власних інтересах, так і в інтересах об’єднаної територіальної громади.

     2.2. Основними принципами Молодіжної ради є: верховенство права, законність, демократизм, гласність, ініціативність, матеріальна незацікавленість, колегіальність, відповідальність.

     Молодіжна рада:

2.2.1 здійснює діяльність, керуючись принципами демократії та верховенства права, прозорості та чесності, політичної незаангажованості та відповідальності;

2.2.2 будує діалог та відносини з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими партнерами на принципах відкритості, чесності та співробітництва;

2.2.3  сприяє всебічному розвитку молоді з активною громадянсько-політичною позицією;

2.2.4 визнає духовний, інтелектуальний, моральний та творчий розвиток особистості серед пріоритетів найвищого рівня;

2.2.5 культивує та винагороджує ініціативність, самовідданість та наполегливу працю;

2.2.6 визнає загальнолюдські цивілізаційні цінності, відповідно до яких, належність особи до будь-якої національної, етнічної, мовної, соціальної, релігійної  або іншої групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінації або некоректного, образливого ставлення.

2.2.7 Базовими принципами етики відносин, які є обов’язковими для кожного, визнаються:

 • доброзичливість, коректність, ввічливість;
 • професіоналізм, ініціативність, відданість справі;
 • стриманість, толерантність до протилежної точки зору, тактовність;
 • законослухняність;
 • чесність та відповідальність;
 • конструктивний підхід до вирішення проблем;
 • пунктуальність та обов’язковість;
 • повага до колег;
 • уникнення конфліктних ситуацій та емоційного забарвлення робочих конфліктів, уникнення сутичок або образ;
 • командний стиль роботи, орієнтованість на досягнення максимально можливого позитивного результату;
 • нерозголошення інформації, яка має конфіденційний або службовий характер;
 • визнання та дотримання конституційних прав людини як найвищих пріоритетних цінностей;
 • повага до державної символіки, наслідування духовних та моральних цінностей, сформованих  багатовіковою історією рідного краю та українського народу.

2.3 Сумлінне дотримання принципів Положення та інших документів виконавчих органів сільської ради.

2.4 Мета діяльності Молодіжної ради – надати молоді Дорошівської ОТГ можливість взяти безпосередню участь як у формуванні політики з питань, які впливають на її життя громади, так і в процесах прийняття владних рішень, набути досвіду роботи в органах місцевого самоврядування, що забезпечить створення передумов для їх особистісного, професійного зростання і успішної суспільно-політичної діяльності.

2.5 Відповідно до мети основними завданнями Молодіжної ради є:

2.5.1 розробка рекомендацій та пропозицій щодо реалізації молодіжної політики у Дорошівській сільській раді;

2.5.2 сприяння забезпеченню координації дій органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, проведенню роботи з роз'яснення її цілей та завдань;

2.5.3 розроблення механізму взаємодії виконавчих органів селищної ради і молодіжних громадських організацій на засадах партнерства, відкритості та прозорості.

2.5.4 сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молоді як учасників навчально-виховного процесу;

2.5.5 координація роботи молодіжних організацій, органів молодіжного самоврядування навчальних закладів, що діють на території ОТГ, в напрямку вирішення актуальних проблем молоді;

2.5.6 сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молодіжних об'єднань громадян;

2.5.7 сприяння у забезпеченні постійного зв'язку між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з представниками молоді  з питань молодіжної політики;

2.5.8 внесення рекомендацій та пропозицій до Дорошівської сільської ради щодо її рішень з питань молодіжної політики;

2.5.9 сприяння залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя ОТГ, шляхом розробки та реалізації молодіжних програм;

2.5.10 сприяння розвитку студентського та учнівського самоврядування;

2.5.11 виявлення та залучення соціально активної молоді до реалізації молодіжної політики;

2.5.12 аналіз, прогнозування та визначення сучасних актуальних і перспективних проблем розвитку молоді, участь у розробці заходів культурно-просвітницького, виховного та економічного характеру, розвитку наукового та інтелектуального потенціалу молоді, формування патріотичних та моральних цінностей молоді, формування активної громадської позиції молоді;

2.5.13 попередня оцінка та підготовка висновків у вигляді рекомендацій стосовно рішень Дорошівської сільської ради та її виконкому, розпоряджень сільського голови з питань реалізації молодіжної політики;

2.5.14 розвиток всебічних зв’язків молоді ОТГ з молодіжними організаціями нашої держави та інших держав;

2.5.15 підтримка і організація заходів та ініціатив, націлених на вирішення проблем молоді;

2.5.16 поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді;

2.5.17 сприяння патріотичному вихованню та підвищенню рівня національної свідомості молоді;

2.5.18 подання на розгляд сільському голові та сільській раді щорічної інформації про хід реалізації молодіжної політики, суспільне становище молоді в об’єднаній територіальній громаді;

2.5.19 інші завдання, які не суперечать законодавству України;

2.5.20 Молодіжна рада має свою символіку;

2.5.21 Молодіжна рада має бланк зі своїм найменуванням;

2.5.22 Рішення Молодіжної ради зберігаються в Дорошівської сільській раді. Копії рішень на запит установ, організацій та приватних осіб видаються з дозволу сільського голови.

 

3. ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

3.1. Склад Молодіжної ради становить не більше 20 членів, які працюють на громадських засадах.

3.2 Членом у Молодіжній раді може бути громадянин України віком від 14 до 35 років.

3.3 Персональний склад Молодіжної ради формується та затверджується на підставі цього Положення сільським головою. Склад Молодіжної ради вважається сформованим за умови затвердження не менш як 2/3 від його загального складу.

3.4 Термін повноважень Молодіжної ради становить два роки з моменту набуття повноважень, який відраховується з дня відкриття першого засідання новосформованого складу Молодіжної ради.

3.5 Повноваження Молодіжної ради припиняються у день відкриття першого засідання новосформованого складу Молодіжної ради. Повноваження членів припиняються одночасно з припиненням повноважень Молодіжної ради.

3.6 На першому організаційному засіданні з числа радників Молодіжної ради обирається голова Молодіжної ради та приймається рішення простою більшістю голосів членів Молодіжної ради. Голова Молодіжної ради затверджується сільським головою, терміном на 1 рік, не більше ніж два роки поспіль.

3.7 Секретар та заступники голови Молодіжної ради обираються з числа членів ради, за поданням голови Молодіжної ради та затверджуються сільським головою.

3.8 До складу Молодіжної ради на добровільній основі включаються:

3.8.1 по одному представнику від кожного навчального закладу (учні 8-11 класів), кандидатури яких подаються учнівським самоврядуванням даного навчального закладу;

3.8.2 по одному представнику від кожного населеного пункту за поданням старост та сільського голови;

3.8.3 по одному представнику від молодіжних громадських організацій, що зареєстровані та діють в межах ОТГ;

3.8.4 само висуванці, кандидатури яких визначаються виконавчим комітетом сільської ради;

3.8.5 до структури Молодіжної ради входять: голова Молодіжної ради, заступник голови Молодіжної ради по роботі з молоддю старшого віку, заступник голови Молодіжної ради по роботі з молоддю молодшого віку, секретар Молодіжної ради, радники Молодіжної ради відповідно до напрямку діяльності:

- культури та дозвілля;

- розвитку учнівського самоврядування;

- фізичної культури та спорту;

- охорони здоров’я та екології;

- волонтерського руху;

- проектної діяльності;

- партнерства та міжнародних відносин;

- інформації та зв’язків з громадськістю.

  

4. ПОРЯДОК РОБОТИ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

4.1 Основною формою роботи Молодіжної ради та вищим рівнем прийняття колегіальних рішень представниками молоді є засідання (наради).

4.2 Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість представників від загального складу.

4.3 Засідання Молодіжної ради скликаються за рішенням голови Молодіжної ради або за рішенням не менш ніж третини радників від загального складу Молодіжної ради за потребою, але не рідше одного разу в місяць. Молодіжна рада може встановлювати дату проведення своїх засідань відповідно до затвердженого плану роботи.

4.4 Рішення засідань Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, які підписуються головою та секретарем Молодіжної ради.

 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

     5.1 Молодіжна рада організує свою роботу шляхом прийняття рішень з питань, які входять до її компетенції та організовує її виконання.

     5.2. Молодіжна рада розглядає та вирішує питання, віднесені до її компетенції цим Положенням:

5.2.1 обирає зі свого складу голову Молодіжної ради, з подальшим затвердженням його сільським головою, заступника голови Молодіжної ради, секретаря Молодіжної ради та звільняє їх з посад;

5.2.2 утворює й ліквідовує комітети, тимчасові комісії та робочі групи для виконання своїх повноважень;

5.2.3 приймає регламент Молодіжної ради;

5.2.4 приймає двома третинами голосів від загального складу символіку Молодіжної ради;

5.2.5 в межах своїх повноважень приймає рішення;

5.2.6 приймає рішення про дострокове припинення повноважень члена Молодіжної ради;

5.2.7 направляє пропозиції до сільської ради з питань молодіжної політики;

5.2.8 приймає рішення про дострокове припинення повноважень Молодіжної ради;

5.2.9 одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, інших державних установ інформацію, що стосується напрямів та завдань Молодіжної ради;

5.2.10 розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, спрямовані на виконання своїх завдань;

5.2.11 затверджує порядок денний засідання;

5.2.12 готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій із громадськістю з питань упровадження та реалізації молодіжної політики, молодіжних програм на місцевому рівні;

5.2.13 подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;

5.2.14 подає пропозиції щодо проведення консультацій із громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом;

5.2.15 розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій із громадськістю за визначеною тематикою, із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;

5.2.16 здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій із громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної молодіжної політики;

5.2.17 опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій із громадськістю пропозиції та зауваження з питань формування та реалізації державної молодіжної політики і подає їх у встановленому порядку;

5.2.18 проводить аналіз стану справ у процесі реалізації державної політики у молодіжній сфері, взаємодії органів місцевого самоврядування з молоддю, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

5.2.19 узагальнює пропозиції, що надходять від молодіжних та дитячих громадських організацій, щодо підготовки проектів сільських програм, рішень сільських ради та її виконавчого комітету з метою врахування інтересів молоді;

5.2.20 бере участь у розробці проектів рішень сільської ради та її виконавчого комітету з питань молодіжної політики, підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів, що належать до її компетенції;

5.2.21 бере участь у проведенні моніторингу виконання сільських Програм, рішень Дорошівської сільської ради та її виконавчого комітету з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері та готує пропозиції за його результатами;

5.2.22 забезпечує проведення експертної оцінки рішень органів місцевого самоврядування, які стосуються інтересів молоді та реалізації молодіжної політики;

5.2.23 розробляє та ініціює винесення на розгляд виконавчого комітету Дорошівської сільської ради проектів рішень з питань, що належать до компетенції Молодіжної ради;

5.2.24 подає сільському голові рекомендації та пропозиції з питань правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів;

5.2.25 систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

5.2.26 організовує «круглі столи», наради, семінари, конференції з метою обміну досвідом;

5.2.27 підтримує організацію та проведення різноманітних заходів;

5.2.28 здійснює інші повноваження, які не суперечать законодавству України.

5.2.29 рішення Молодіжної ради приймаються більшістю голосів, якщо інше не передбачено цим Положенням;

5.2.30 рішення Молодіжної ради зобов'язані виконувати радники та органи, які утворені Молодіжною радою;

5.2.31 для виконання покладених на неї завдань молодіжна рада має право:

 • отримувати відповідно до чинного законодавства необхідну інформацію та роз’яснення від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян;
 • звертатися за консультаціями до компетентних державних чи приватних структур;
 • організовувати власні дослідження із залученням відповідних організацій чи фахівців;
 • опубліковувати у засобах масової інформації свою позицію стосовно актуальних проблем громадського та соціально-політичного життя;
 • утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи Молодіжної ради;
 • вносити сільському голові пропозиції з питань суспільного становища, правового та соціального захисту молоді, що потребують прийняття відповідних рішень Дорошівської сільської ради та її виконавчого комітету;
 • сприяти створенню необхідних умов для навчання молоді, широкого залучення її до участі у сільських заходах;
 • сприяти залученню цільових фінансувань та інвестицій на реалізацію молодіжних програм;
 • делегувати своїх представників для участі у засіданнях виконавчого комітету, постійних комісій сільської ради, сесій сільської ради, з розгляду питань, що належать до її компетенції;
 • проводити тренінги, семінари, навчання, «круглі столи» та конференції для членів Молодіжної ради та інших активістів молодіжного руху.

 

6. ЧЛЕНИ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

            6.1. Повноваження членів Молодіжної ради починаються з моменту затвердження персонального складу Молодіжної ради відповідним розпорядженням сільського голови і закінчуються в день першого засідання (наради) Молодіжної ради нового скликання.

       6.2. Повноваження члена Молодіжної ради можуть бути припинені достроково у випадках:

6.2.1 власного бажання члена Молодіжної ради скласти повноваження;

6.2.2 систематичного невиконання членом Молодіжної ради покладених на нього обов'язків;

6.2.3 втрати радником українського громадянства;

6.2.4 набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

6.2.5 смерті члена Молодіжної ради;

6.2.6 систематичним невиконанням обов’язків є:

 • відсутність без поважних причин на трьох засіданням Молодіжної ради;
 • невиконання рішень Молодіжної ради;
 • невиконання покладених на члена Молодіжної ради обов’язків.

6.3 Питання про дострокове припинення повноважень членів Молодіжної ради виноситься головою на розгляд засідання Молодіжної ради та якщо за дострокове припинення повноважень проголосувало простою більшістю голосів за наявності не менше ніж 2/3 членів Молодіжної ради.

6.4 Член Молодіжної ради має здійснювати громадянське представництво інтересів сегмента молоді, який він представляє, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Молодіжної ради та утворюваних нею органів.

6.5 Член Молодіжної ради зобов'язаний брати участь у засіданнях (нарадах) Молодіжної ради.

6.6 Члени Молодіжної ради мають право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях (нарадах) Молодіжної ради.

6.7 Член має право висловлювати власну думку стосовно будь-якого рішення Молодіжної ради або питання, що стосується молоді. Будь-який член, у тому числі голова Молодіжної ради, має право висловлювати думку від імені Молодіжної ради тільки за наявності відповідного рішення Молодіжної ради та з обов’язковим цитуванням змісту такого рішення. Оприлюднення власної думки із порушенням цієї вимоги є підставою для розгляду дострокового припинення повноважень радника Молодіжної ради згідно із пунктом 6.2. цього Положення.

 

7. ГОЛОВА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

7.1 Молодіжну раду очолює голова. Голову Молодіжної ради затверджує сільський голова згідно із пунктом 3.6 цього Положення. Голова Молодіжної ради подає на розгляд Молодіжної ради пропозиції про призначення своїх заступників та секретаря Молодіжної ради.

7.2 Голова Молодіжної ради:

 • представляє Молодіжну раду;
 • забезпечує взаємодію Молодіжної ради з Дорошівської сільською радою та її виконавчим комітетом;
 • вживає заходів до захисту честі та гідності членів Молодіжної ради;
 • веде засідання (наради) Молодіжної ради, забезпечує дотримання на них регламенту Молодіжної ради;
 • підписує рішення, прийняті Молодіжною радою;
 • забезпечує дотримання розкладу роботи Молодіжної ради;
 • має право вносити питання або проекти до порядку денного засідання (наради) Молодіжної ради без попереднього обговорення у комісіях Молодіжної ради;
 • контролює виконання заступниками та радниками Молодіжної ради їх посадових обов'язків;
 • не рідше одного разу на рік подає звіт Молодіжної ради про організацію роботи Молодіжної ради.
 • У разі тимчасової відсутності Голови Молодіжної ради (відпустка, відрядження, непрацездатність, тощо) його обов'язки виконує заступник Голови Молодіжної ради по роботі з молоддю старшого віку, який має право без довіреності здійснювати повноваження Голови, якщо інше не передбачено діючим законодавством України.

 

8. СЕКРЕТАР МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

8.1 Секретар Молодіжної ради обирається на засіданні (нараді) Молодіжної ради, за поданням голови Молодіжної ради, простою більшістю присутніх на засіданні членів.

8.2 Забезпечує поточну роботу Молодіжної ради.

8.3 Секретар Молодіжної ради:

 • повідомляє членів Молодіжної ради про час і місце проведення засідань Молодіжної ради, питання, які передбачається внести на розгляд засідання Молодіжної ради;
 • організує підготовку засідань Молодіжної ради, питань, що вносяться на розгляд засідань Молодіжної ради;
 • забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців, а також до інших осіб, котрих стосуються ці рішення, і організує контроль за їх виконанням;
 • сприяє членам Молодіжної ради у здійсненні їх повноважень;
 • формує порядок денний засідання Молодіжної ради у відповідності із регламентом Молодіжної ради та погоджує його з головою Молодіжної ради;
 • повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції простої більшості повноважних членів Молодіжної ради.

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

9.1 Сільський голова, секретар сільської ради, заступник сільського голови, керівники виконавчих органів Дорошівської сільської ради (за згодою) можуть бути присутні на засіданнях Молодіжної ради у разі обговорення питань, що належать до їхньої компетенції.

9.2 На засідання постійних комісій Дорошівської сільської ради, виконкому, сесії сільської ради, при розгляді питань, які впливають на життя молоді, можуть бути запрошені представники Молодіжної ради.

9.3 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться розпорядженням сільського голови, за поданням голови Молодіжної ради.

9.4 Зміни до персонального складу Молодіжної ради затверджуються сільським головою.

9.5 Молодіжна рада ліквідується та реорганізується розпорядженням сільського голови.

9.6 Дорошівської сільська рада здійснює забезпечення Молодіжної ради приміщенням, створює необхідні умови для її роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційна анкета Молодіжної ради

Анкета створена для реєстрації бажаючих стати

членами Молодіжної ради при Дорошівській сільської ради

 

Прізвище, ім`я, по-батькові: ______________________________________________________

Дата народження:________________________________________________________________

Фото без описуНавчальний заклад або місце роботи:                      

Номер телефону:________________________________________________________________

Електронна пошта:_______________________________________________________________

Посилання на соціальні мережі:____________________________________________________

 

Чи були Ви членом громадських організацій?

Якщо так,то вкажіть яких саме:____________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Чи є у Вас досвід у проведенні та організації заходів, акцій, проектів і т.д.?

________________________________________________________________________________

У яких заходах ви брали участь або ж були їх організаторами?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ваші вміння, таланти:_____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Чому ви вирішили стати членом Молодіжної ради?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наведіть приклад заходу чи проекту, який би ви хотіли реалізувати в нашій громаді : ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних