Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення №5 Про затвердження Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Дорошівської сільської об’єднаної територіальної громади у засобах масової інформації на 2019 рік

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   20 лютого 2019 року                 5                  ХХVІІІ позачергова сесія

                                                                                    7 скликання

 

Про затвердження Програми висвітлення

діяльності органів місцевого самоврядування

Дорошівської сільської об’єднаної

територіальної громади у засобах

масової інформації на 2019 рік

 

Керуючись Законами України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» задля забезпечення відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування та з метою широкого інформування населення про події соціально-економічного та суспільно-політичного життя громади через засоби масової інформації, Дорошівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Дорошівської сільської об’єднаної територіальної громади у засобах масової інформації на 2019 рік (додається).
  2. Контроль за виконання даного рішення  покласти на постійну комісію з питань планування , фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

 

Сільський голова                                                     О. А. Ігнатов

 

 

 

 

 

Додаток №1

                                            до рішення №___

від «___»________2019 р.

 

ПРОГРАМА

висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Дорошівської сільської об’єднаної територіальної громади у засобах масової інформації на 2019 рік

  1. Загальні положення

1.1. Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Дорошівської сільської об’єднаної територіальної громади у засобах масової інформації на 2019 рік (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання відносин щодо співпраці органів місцевого самоврядування з друкованими засобами масової інформації та суб’єктами господарювання з питань висвітлення її діяльності (надалі – засоби масової інформації).

1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

1.3. Програма поширює свою дію на висвітлення діяльності Дорошівської сільської об’єднаної територіальної громади, виконавчого комітету, депутатів, Дорошівського сільського голови, виконавчих органів і посадових осіб сільської ради, органів самоорганізації населення (надалі – селищна рада, її виконавчі органи, посадові особи та депутати).

2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності сільської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова.

2.2. Основними завданнями Програми є:

2.2.1. Інформування мешканців громади про діяльність селищної  ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів.

2.2.2. Організація процесу висвітлення діяльності сільської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації.

2.2.3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.

2.2.4. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії селищної  ради з територіальною громадою.

2.2.5. Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків мешканців громади з питань місцевого значення.

3. Предмет та основні засади висвітлення діяльності

сільської ради у засобах масової інформації

3.1. Предметом висвітлення виступає діяльність Дорошівської сільської ради, депутатів Дорошівської сільської ради, голови, виконавчих органів і посадових осіб ради, органів самоорганізації населення.

3.2. Пріоритетними темами для висвітлення діяльності визнаються:

3.2.1. Прийняті сільською радою, Дорошівським сільським головою, виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами нормативні акти, програмні документи та інші рішення.

3.2.2. Роз’яснення рішень сільської ради, постійних  комісій ради, сільського голови і виконавчих органів, їх наслідків для мешканців громади та механізмів реалізації.

3.2.3. Роз’яснення прав та обов’язків мешканців в їх адміністративних відносинах з органами місцевого самоврядування,  закладами освіти, охорони здоров’я тощо.

3.2.4. Інформування про діяльність Дорошівського сільського голови, його заступників, виконавчих органів і посадових осіб сільської  ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті громади.

3.2.5. Інформування про діяльність громади ради, постійних і тимчасових комісій, секретаря ради, депутатів ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті громади.

3.2.6. Інформування про підготовку, перебіг та результати сесій і пленарних засідань сільської ради, висновки та рекомендації постійних комісій тощо.

3.2.7. Інформування про культурне життя громади, зокрема анонси та перебіг культурних подій, що відбуваються за підтримки сільської  ради.

3.2.8. Інформування про перебіг громадських слухань, круглих столів, семінарів, конференцій та інших публічних заходів, які організовує сільська рада чи які здійснюються за її підтримки.

3.2.9. Інформування про реалізацію соціально-культурних проектів, які здійснюються за сприянням сільської  ради.

3.2.10. Інформування про здійснення важливих інфраструктурних проектів у населених пунктах громади та їх значення для повсякденного життя сільської ради і кожного його жителя.

3.2.11. Щорічні плани і звіти про діяльність сільської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

3.2.12. Інформування про офіційні візити депутатів та посадових осіб сільської ради, участь у семінарах, конференціях, форумах, у тому числі за кордоном.

3.2.13. Інформування про взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами державної влади, важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до проблем громади.

3.3. Інформація у рамках виконання Програми повинна подаватись державною мовою.

3.4. Висвітлення діяльності сільської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів здійснюється пріоритетно у районній газеті «Вісті Вознесенщини», забезпечуючи при цьому інформування найбільш широкого кола мешканців об’єднаної територіальної громади.

3.5. При висвітленні діяльності сільської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема матеріали, гасла за ту чи іншу політичну силу, у тому числі з переліку тих, що представлені у сільській раді.

3.6. Інформація щодо висвітлення діяльності сільської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів подається, уникаючи втручання в особисте життя громадян, посягання на їх честь і гідність.

 

 

4. Механізм висвітлення діяльності сільської ради, її виконавчих

органів та посадових осіб у засобах масової інформації

4.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у сільському  бюджеті  Дорошівської сільської ради  на 2019 рік.

4.2. Реалізація завдань Програми покладається на  постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

4.3. Висвітлення діяльності сільської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів відбувається через укладення відповідно договорів із засобами масової інформації про надання послуг з висвітлення.

№ п/п

Заходи

Фінансування на 2019 рік

(тис. грн)

1.

Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Дорошівської сільської об’єднаної територіальної громади у засобах масової інформації

20,0

 

5. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

5.1. Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу сільської  ради, її виконавчих органів та посадових осіб, депутатів.

5.2. Запровадження постійного діалогу сільської влади з громадою з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення.

5.3. Підвищення результативності виконання сільською владою своїх завдань та збільшення відповідальності у її представників перед громадою.

5.4. Створення об’єктивної суспільної думки стосовно органів місцевого самоврядування і підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.

6. Прикінцеві положення

6.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у сільському бюджеті Дорошівської сільської  ради на 2019 рік.

6.2. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

 

Секретар сільської ради                                                                      Л. С. Пасюк

 

Фото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних