Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення №9 Про утворення постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території Дорошівської сільської ради.

 

 

 

УКРАЇНА

ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20 лютого  2019 року                №9                        ХХУІІІ позачергова сесія 

                                                                                        7 скликання

 

Про утворення постійно діючої комісії з

питань поводження з безхазяйними

відходами на території Дорошівської

сільської ради.

          Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», відповідно до Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. №1217,  Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.1999р. №2034 та з метою зменшення обсягів утворення відходів, посилення контролю за екологічним станом місць утворення та видалення відходів, оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини,  сільська рада 

ВИРІШИЛА:

  1. Утворити постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами на території  Дорошівської сільської ради та затвердити її склад згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами на території  Дорошівської  сільської ради  згідно з додатком 2.

3. Затвердити Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів на території  Дорошівської сільської ради згідно з додатком 3.

4. Установити, що у разі персональних змін у складі комісії, або відсутності осіб, які входять до її складу в зв'язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин, особи, які виконують їх обов'язки, входять до складу комісії за посадами.

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів, екології комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово - комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                                             О.А.Ігнатов

                                               

 

                                                   Додаток 1

до рішення сільської ради

від 20  лютого 2019 року

№ 9

 

Склад

 постійно діючої комісії

 з питань поводження з безхазяйними відходами

на  території Дорошівської сільської ради

  

 

Голова комісії        -         сільський голова

 

Секретар комісії     -        начальник відділу архітектури, земельних відносин та житлово – 

                                           комунального господарства.

 

 

                                                ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

 

  • Спеціаліст по земельним питанням;

 

  • Інспектор муніципальної варти та благоустрою;

 

  • Голова постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів, екології комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово - комунального господарства;

 

  • Директор КП «Добробут»

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                     

 

   Додаток 2                     

до рішення сільської ради

від 20 лютого 2019 року

№ 9

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними

 відходами на території  Дорошівської сільської ради

 

1. Постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами (далі — комісія) є органом, утвореним з метою організації ефективної роботи щодо виявлення, обліку та мінімізації небезпечного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я населення безхазяйних відходів та визначення власника безхазяйних відходів. 

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України та іншими актами, а також цим Положенням. 

3. Основними завданнями комісії є здійснення процедур визначення кількості, складу, властивості, вартості, ступеня небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я населення відходів, що не мають власника, або власник яких невідомий, а також координація чи безпосереднє проведення робіт щодо визначення власника відходів. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

- розглядає заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, санітарно-епідеміологічної служби про факти виявлення безхазяйних відходів (далі — відходів);

- визначає кількість, склад, властивості, ступінь їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини;

- вживає заходів, спрямованих на визначення власника відходів; 

- підводить щорічно підсумки роботи у сфері виявлення та поводження з безхазяйними відходами.

5. Для виконання покладених завдань комісія в установленому порядку має право:

- залучати у разі необхідності для визначення власника відходів та їх оцінки правоохоронні органи, відповідних спеціалістів, експертів, утворені робочі групи.

6. Роботою комісії керує її голова, а в разі відсутності голови — секретар комісії. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється її секретарем.

7. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не менше одного разу на рік. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

8. Рішення комісії з питань, що належать до її компетенції є обов’язковими для виконання. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії і оформлюються протоколом. 

9. За результатами своєї роботи комісія складає акт, який передається до органу місцевого самоврядування для вирішення питання про подальше поводження з відходами. 

10. На підставі акта комісії органи місцевого самоврядування приймають рішення щодо подальшого поводження з відходами та, в разі необхідності, порушують справу про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про відходи та відшкодування заподіяної шкоди.

 

               

                   Сільський голова                                                                О.А.Ігнатов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

     Додаток 3                     

до рішення сільської ради

від  20 лютого 2019 року

№ 9

 

ПОРЯДОК

виявлення та обліку безхазяйних відходів

на території Дорошівської сільської ради

 Безхазяйні відходи – відходи, що не мають власника або власник яких невідомий.

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про відходи» та «Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. №1217.

2. Власники або користувачі земельних ділянок, на яких виявлено відходи, зобов’язані повідомити про них орган місцевого самоврядування.

3. Підставами для здійснення процедур визначення відходів та наступного їх обліку також можуть бути заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, санітарно-епідеміологічної служби, органів місцевого самоврядування тощо.

4. Заяви (повідомлення) про факти виявлення відходів розглядаються на черговому (позачерговому) засіданні постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами (далі — комісія).

5. Комісія визначає кількість, склад, властивості, ступінь їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та вживає заходів до визначення власника відходів.

У разі необхідності для визначення власника відходів та їх оцінки можуть залучатися правоохоронні органи, відповідні спеціалісти та експерти, утворені робочі групи.

6. За результатами своєї роботи комісія складає акт, який передається до органу місцевого самоврядування для вирішення питання про подальше поводження з відходами.

7. На підставі акта комісії сільська рада приймає рішення щодо подальшого поводження з відходами та в разі необхідності порушують справу про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про відходи, та відшкодування заподіяної шкоди.

8. У разі визначення власника відходів він несе повну відповідальність за додержання умов поводження з ними та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище відповідно до положень Закону України «Про відходи».

 

Сільський голова                                                                    О.А.Ігнатов

 

                                                                                       

  Додаток до Положення

 

АКТ

«___»______________ 20___ р.                                                           с. Дорошівка

 

Засідання постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території Дорошівської сільської ради

 

Комісією у складі, __________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

в присутності_______________________________________________________

(П.І.Б., посада, місце роботи)

__________________________________________________________________

 

проведено перевірку несанкціонованого і неконтрольованого сміттєзвалища на території Дорошівської сільської ради , за адресою:__________________________________

 

в результаті перевірки виявлено:______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________                                                             

З метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ і неконтрольованих звалищ відходів, на виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», відповідно до статті 12, 21 Закону України «Про відходи», згідно з рішенням Дорошівської сільської ради № 4 «Про затвердження Правил благоустрою по Дорошівській сільській раді» від 17.02.2017 року  ХУІІ позачергової сесії 7 скликання пропонується вжити наступних заходів:

 

 

 

№ п/п

Адреса, морфологічний склад ТПВ

Пропозиції комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії         _____________________          ___________________________

 

Секретар комісії     _____________________          ___________________________

Фото без опису

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних