Дорошівська громада
Вознесенський район, Миколаївська область

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 4- р Від 04 лютого 2019 року. Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік Дорошівської сільської ради Вознесенського району.

 

 

                                                                                    УКРАЇНА

ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 № 4- р

 

Від  04 лютого 2019 року.

 

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2019 рік

Дорошівської сільської ради

Вознесенського району.

 

 

З метою підвищення ефективності виконання сільського бюджету та забезпечення виконання статей 20,21,28, п.18 розділу VI Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 р. № 538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. №308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів» із змінами,  наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014  № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2011р. №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011р. №608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» із змінами, наказу Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010р. №298/519 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», наказу Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту», згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та відповідно до рішення сільської ради №2 від 20.12.2018." Про сільський бюджет Дорошівської сільської ради Вознесенського району на 2019 рік."

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 

 

 1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік Дорошівської сільської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВКМБ):

 

  • 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

 

  • 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»;

 

  • 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»;

 

 

  • 0113242«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

 

  • 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» ;

 

 

  • 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;

 

  • 0118700 «Резервний фонд»;

 

 

  • 0119410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я  за рахунок коштів медичної субвенції»;

                             

 

  • 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  ;

 

 

  • 0611010 «Надання дошкільної освіти»;

 

  • 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком , інтернатом при школі ) , спеціалізованими школами , ліцеями ,гімназіями, колегіумами»;

 

  •   0611161 «Інші програми , заклади та заходи  у сфері освіти».

 

  • 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;

 

  • 0614060 «Забезпечення  діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших  клубних закладів».

  2.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова:                                                                         О.А. Ігнатов